Verpleegafdeling

Thorax-chirurgie

Op de verpleegafdeling geven artsen, physician assistants en verpleegkundigen gespecialiseerde zorg aan patiënten voor en na hart- of longchirurgie. Er zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig die observeren, ondersteunen en zorg bieden aan de patiënten.

Een opname op de afdeling is meestal gepland en start vóór de operatie. Na de operatie is een kort verblijf op de IC gebruikelijk, waarna patiënten terugkeren naar de verpleegafdeling.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Voor de opname

U krijgt van ons een brief of telefoon met een uitnodiging voor opname. Dan wordt u ook verteld wat u moet meenemen. Neem in ieder geval de volgende zaken mee:

 • Medicatielijst
 • Tromboselijst (als u bij de trombosedienst komt)
 • Contactlijst
 • Kleding voor tenminste 1 dag

Belangrijk: laat waardevolle spullen thuis.

Dieetwensen

Als u aangepaste voeding of een dieet heeft, kunt u dit doorgeven tijdens het opnamegesprek.

U krijgt van ons een brief of telefoon met een uitnodiging voor opname. Dan wordt u ook verteld wat u moet meenemen. Neem in ieder geval de volgende zaken mee:

 • Medicatielijst
 • Tromboselijst (als u bij de trombosedienst komt)
 • Contactlijst
 • Kleding voor tenminste 1 dag

Belangrijk: laat waardevolle spullen thuis.

Dieetwensen

Als u aangepaste voeding of een dieet heeft, kunt u dit doorgeven tijdens het opnamegesprek.

Meer informatie kunt u vinden of nalezen op de website van het hart long centrum.

Contactpersoon

Bij opname vragen we de patiënt een eerste en tweede contactpersoon (voor het geval de eerste niet bereikbaar is) aan te wijzen. Alleen aan de eerste contactpersoon geven wij informatie over de patiënt. Deze contactpersoon geeft alle patiënt- en bezoekinformatie door aan overige naasten en bezoekers.

De eerste contactpersoon kan ons dag en nacht bereiken voor telefonische informatie. We vragen u liever niet te bellen tussen 7.30-10.00 uur, vanwege de verzorging van de patiënten.

Tijdens de opname

Hoe lang blijft u?

U verblijft meestal 1 tot 3 dagen op onze afdeling. Als u langer moet blijven, ziet u dus steeds andere patiënten naast u. We proberen te zorgen dat deze patiënten goed bij u passen, maar dat lukt helaas niet altijd.

 

Gebruik van mobiele telefoon en wifi

U mag op onze afdeling uw mobiele telefoon gebruiken. U kunt inloggen op het LUMC-netwerk en gebruikmaken van gratis internet.

Hoe lang blijft u?

U verblijft meestal 1 tot 3 dagen op onze afdeling. Als u langer moet blijven, ziet u dus steeds andere patiënten naast u. We proberen te zorgen dat deze patiënten goed bij u passen, maar dat lukt helaas niet altijd.

 

Gebruik van mobiele telefoon en wifi

U mag op onze afdeling uw mobiele telefoon gebruiken. U kunt inloggen op het LUMC-netwerk en gebruikmaken van gratis internet.

Team

Ons team bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, verpleegkundigen (in opleiding), secretaresses en servicemedewerkers. Ook kunnen artsen van een ander specialisme bij uw opname betrokken worden. We werken nauw samen met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en diëtisten. Samen zijn we een enthousiast team, dat u de beste zorg gaat verlenen.

Na de opname

Als u naar huis mag, krijgt u eerst een gesprek met de arts. U kunt dan vragen stellen. De verpleegkundige legt u daarna uit waar u op moet letten. Ook vertellen ze met welke klachten u direct contact moet opnemen. U krijgt ontslagpapieren mee naar huis. Hierin staat het actuele medicatieoverzicht. Ook leest u hierin de leefregels die de arts u adviseert. Als u naar huis mag, kunt u opgehaald worden tussen 10.30 en 11.00 uur.

Belangrijke informatie

Meer informatie over de afdeling kunt u vinden op de website van het hart long centrum.

Bezoekers en naasten

 • De bezoektijden van onze afdeling zijn van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Wil uw bezoeker op een ander tijdstip komen, dan kan dat alleen in overleg met de verpleging. Minderjarigen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. 
 • Mocht u tijdens uw bezoek de patiënt iets te eten of te drinken willen geven, dan vraagt u aan de verpleegkundige of dit mogelijk is. Sommige patiënten hebben een vochtbeperking en mogen niet te veel drinken.
 • We vragen u een contactpersoon aan te wijzen. Die contactpersoon kan contact onderhouden met de afdeling. Dit doen we om te voorkomen dat er informatie wordt gegeven aan mensen die er geen recht op hebben.
 • Uw naaste familie kan met de behandelend arts spreken. Zij kunnen tijdens het middagbezoek via de verpleegkundige een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend arts.
 • Houd de actuele bezoekregels in de gaten.
 • De bezoektijden van onze afdeling zijn van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Wil uw bezoeker op een ander tijdstip komen, dan kan dat alleen in overleg met de verpleging. Minderjarigen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. 
 • Mocht u tijdens uw bezoek de patiënt iets te eten of te drinken willen geven, dan vraagt u aan de verpleegkundige of dit mogelijk is. Sommige patiënten hebben een vochtbeperking en mogen niet te veel drinken.
 • We vragen u een contactpersoon aan te wijzen. Die contactpersoon kan contact onderhouden met de afdeling. Dit doen we om te voorkomen dat er informatie wordt gegeven aan mensen die er geen recht op hebben.
 • Uw naaste familie kan met de behandelend arts spreken. Zij kunnen tijdens het middagbezoek via de verpleegkundige een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend arts.
 • Houd de actuele bezoekregels in de gaten.

Bewakingsapparatuur

Vrijwel al onze patiënten zijn aangesloten op een hartbewakingssysteem. Hiermee kunnen wij continu het hartritme monitoren. Ook hebben sommige patiënten één of meerdere infusen voor extra toediening van vloeistof of medicijnen. Verder kan het zijn dat de patiënt katheters of drains heeft. Deze zijn voor het afvoeren van urine, maag- en/of wondvocht uit het lichaam.
De apparaten om de patiënt heen geven allerlei signalen af, zoals oplichtende lampjes, pieptonen en alarmgeluiden. De verpleegkundigen handelen afhankelijk van het soort signaal. Laat u zich hier vooral niet door afschrikken. 
Op onze eenpersoonskamers bestaat de mogelijkheid tot camerabewaking. Vrijwel alleen verwarde patiënten worden gemonitord door camera’s. Het activeren van de camera’s is gebonden aan strikte regels. De camerabeelden worden niet opgeslagen en zijn direct te zien op een monitor achter de verpleegpost. Wanneer u op bezoek komt bij een patiënt waarop deze maatregel wordt toegepast, dan merkt u dit aan de signaleringskaart op de deur.