Polikliniek

Radiotherapie

Moet u binnenkort bestraald worden? Dat kan best spannend zijn. U kunt van ons persoonlijke aandacht en deskundige zorg verwachten. Wij kijken naar uw persoonlijke situatie en maken gebruik van vernieuwende technieken, zoals uitwendige bestraling en Brachytherapie. We proberen daarbij uw kwaliteit van leven zo veel mogelijk te behouden.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Voor niet dringende zaken kunt u ook een mail sturen naar bovenstaand mailadres. U kunt ook een e-consult aanvragen bij uw radiotherapeut-oncoloog via het patiëntportaal mijnLUMC.

Zijn er in de avonduren of in het weekend problemen en u bent bezig met een bestralingsserie of u bent kortgeleden bestraald? Neem dan contact op met de radiotherapeut-oncoloog die dienst heeft. U kunt dit doen door het centrale nummer van het LUMC (071 526 9111) te bellen en de telefoniste te vragen of zij u door wil verbinden met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. In alle andere gevallen neemt u contact op met uw huisarts.

Patiënt krijgt radiotherapie.

Op onze afdeling bieden we meerdere manieren van bestralen aan:

Het LUMC werkt samen met omliggende ziekenhuizen en in het bijzonder met het Reinier de Graaf Ziekenhuis en het Holland Protonen Centrum (HPTC).

Afspraak maken

Eerste gesprek

U ontvangt zo spoedig mogelijk een afspraak (telefonisch of schriftelijk) voor het eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog en de voorbereiding van de bestraling.

Voorbereiding radiotherapie

Na het eerste gesprek maken we een afspraak voor de CT-scan. De voorbereiding voor uw behandeling duurt 30 tot 60 minuten.

Afspraken voor de bestralingen en overige afspraken

Eerste gesprek

U ontvangt zo spoedig mogelijk een afspraak (telefonisch of schriftelijk) voor het eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog en de voorbereiding van de bestraling.

Voorbereiding radiotherapie

Na het eerste gesprek maken we een afspraak voor de CT-scan. De voorbereiding voor uw behandeling duurt 30 tot 60 minuten.

Afspraken voor de bestralingen en overige afspraken

U krijgt na de voorbereiding de afspraak mee voor de eerste bestraling. Op de eerste bestralingsdag geeft de baliemedewerker u uitleg over onze aanmeldzuil. Hier kunt u zich voor de vervolgafspraken melden. U krijgt de vervolgafspraken mee voor de rest van de week. Iedere vrijdag kunt u bij de aanmeldzuil van de afdeling een print maken met daarop de afspraken voor de komende week.

De bestralingsbehandelingen vinden plaats tussen 8.00 en 17.00 uur. Als er voor u belangrijke redenen zijn om de afspraken op een bepaalde tijd te houden, bespreek dat met de baliemedewerker of met de radiotherapeutisch laborant bij het bestralingstoestel. We zullen proberen daar rekening mee te houden.

Op onze afdeling werken ook verpleegkundigen. De verpleegkundigen van de Zorgpost houden uw gewicht in de gaten, nemen bloed af of verzorgen uw huid waarop u wordt bestraald.

Naast deze controle door de verpleegkundige, plannen wij regelmatig een korte afspraak voor u in met de radiotherapeut-oncoloog. Als het nodig is maken we nog andere afspraken voor u, zoals met de diëtiste, mondhygiëniste of maatschappelijk werk. Dit hangt af van het lichaamsdeel waarop u bestraald wordt en klachten die u kunt hebben.

Natuurlijk kunt u met uw vragen altijd terecht bij de baliemedewerkers, radiotherapeutische laboranten, verpleegkundigen of uw radiotherapeut-oncoloog. De andere afspraken kunt u ook terugzien wanneer u zich aanmeldt bij de aanmeldzuil.

Waarvoor kunt u bij de medewerkers van de  Zorgpost terecht?

Afhankelijk van uw behoefte en behandeling kan het zijn dat een medewerker van de Zorgpost:

 • wonden in het bestralingsgebied verzorgt en hier adviezen over geeft;
 • pijnklachten of andere bijwerkingen bespreekt;
 • onduidelijkheden bespreekt die met het behandeltraject te maken hebben;
 • contact opneemt met de behandelend radiotherapeut-oncoloog voor overleg van klachten;
 • thuiszorg inschakelt (als extra hulp thuis wenselijk is, bijvoorbeeld bij wondverzorging);
 • aandacht geeft aan verwerkingsproblemen of vragen op psychosociaal gebied;
 • hulp van een diëtiste inschakelt, als u dit wil;
 • hulp van een maatschappelijk werker inschakelt, als u dit wil;
 • gewicht controleert, infuus inbrengt of bloed afneemt;
 • toelichting geeft over deelname aan wetenschappelijk onderzoek;
 • bespreekt wanneer en op welke wijze contact moet worden opgenomen tijdens de behandeling.

Wilt u een afspraak wijzigingen of combineren met een andere afspraak?

Dan is het belangrijk om dit verzoek zo snel mogelijk (vóór woensdag voor afspraken van de volgende week) op het bestralingstoestel of aan de baliemedewerker door te geven. We kunnen hier dan zoveel mogelijk rekening mee houden bij de planning.

Controle-afspraken

Enkele weken na de laatste bestralingsafspraak heeft u de eerste controleafspraak met uw radiotherapeut-oncoloog. Wij plannen deze afspraak na de laatste bestralingsdag in. De informatie hierover krijgt u thuisgestuurd. Als u uw 06-nummer doorgeeft bij de centrale inschrijfbalie LUMC (in de centrale hal), krijgt u kort voor de afspraak een sms-bericht ter herinnering. Tussen de laatste bestraling en de eerste controle afspraak zit ongeveer 2 tot 6 weken.

Voorbereiden op uw bezoek

Welke stappen doorloopt u bij een bestralingsbehandeling?

Stap 1: Aanmelding voor de bestralingsbehandeling

Stap 2: Eerste gesprek

Bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis, meldt u zich bij de centrale inschrijfbalie in de centrale hal van het LUMC. Daarna meldt u zich bij de balie van de Radiotherapie op K0, route 753. De baliemedewerker geeft u meer informatie.

 

Welke stappen doorloopt u bij een bestralingsbehandeling?

Stap 1: Aanmelding voor de bestralingsbehandeling

Stap 2: Eerste gesprek

Bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis, meldt u zich bij de centrale inschrijfbalie in de centrale hal van het LUMC. Daarna meldt u zich bij de balie van de Radiotherapie op K0, route 753. De baliemedewerker geeft u meer informatie.

 

U heeft een eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog, de medisch specialist die verantwoordelijk is voor uw bestralingsbehandeling. In het eerste gesprek stelt hij of zij u vragen over uw gezondheid in het verleden, de klachten die u heeft en uw medicijngebruik. Tijdens het eerste gesprek bespreekt de radiotherapeut-oncoloog welke behandeling het beste voor u is. Als u voldoende geïnformeerd bent, zal de radiotherapeut-oncoloog u vragen of u deze behandeling wilt. Als u akkoord gaat met de behandeling maken wij een afspraak met u voor de voorbereiding. De voorbereiding kan bestaan uit het bepalen van het bestralingsgebied op de CT of het maken van hulpmiddelen voor de bestraling

Stap 3: Voorbereiding en CT-scan
Tijdens het voorbereiden van de bestraling bepalen de radiotherapeut-oncoloog en radiotherapeutisch laborant wat het bestralingsgebied wordt. Met behulp van de röntgenstraling brengen wij het te bestralen gebied in beeld met de CT-scan. De radiotherapeutisch laborant geeft uitleg hoe de scan gemaakt wordt en vraagt u uw kleding uit te doen voor het deel van uw lichaam dat gescand gaat worden. De radiotherapeutisch laborant vraagt u in een houding te liggen die het beste is voor de bestraling. Om deze houding bij elke bestraling precies terug te kunnen vinden, tatoeëren wij instelpuntjes en maken wij foto’s van de houding waarin u ligt. Dit kan ongeveer 30 tot 60 minuten duren.


Stap 4: Het intekenen van het bestralingsgebied

De radiotherapeut-oncoloog gaat met behulp van de computer het te bestralen gebied intekenen. U hoeft hier niet bij te zijn.


Stap 5: Het maken van een bestralingsplan

Nu het bestralingsgebied is vastgelegd, berekenen wij met de gegevens van de CT-scan de juiste behandeling. Met behulp van computerberekeningen maken wij een behandelplan op maat. In het behandelplan staat hoeveel bestraling u krijgt, hoe vaak u daarvoor per week moet komen en hoeveel dagen de bestralingsbehandeling zal duren. Zodra het behandelplan gereed is, voeren de radiotherapeutische laboranten het plan in de computer van het bestralingsapparaat in. Hiermee kan het behandelplan worden gebruikt als u voor de bestraling komt. Om de tumor zo goed mogelijk te bestralen en de gezonde lichaamscellen zo min mogelijk te belasten, is het belangrijk dat het behandelplan met veel aandacht en heel precies wordt gemaakt. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Hoelang dit duurt, hangt af van de manier waarop de bestraling wordt gegeven of hoe ingewikkeld het bestralingsplan is.


Stap 6: De medische eindcontrole

Uw radiotherapeut-oncoloog legt uw bestralingsplan voor aan alle andere radiotherapeut-oncologen van de afdeling tijdens de dagelijkse patiëntenbespreking. Pas als daar overeenstemming wordt bereikt, kan uw bestraling van start gaan. De klinisch fysicus controleert het behandelplan ook, namelijk op fysische (natuurkundige) onderdelen en controleert de berekening van de hoeveelheid bestraling.


Stap 7: De bestraling

Tijdens de bestraling ligt u in dezelfde houding als tijdens de CT-scan. Vanwege de straling ligt u in een speciale ruimte. We houden u goed in de gaten met meerdere camera’s en een intercomsysteem. De bestraling neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag.

 

Stap 8: Controle tijdens de behandeling: hoe gaat het met u en heeft u last van bijwerkingen?

Tijdens de hele behandeling controleert de radiotherapeut-oncoloog u regelmatig. De radiotherapeut-oncoloog kijkt naar het verloop van de bestraling en vraagt of u last heeft van bijwerkingen. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, andere mensen merken weinig. De reactie van uw lichaam op de bestraling zegt niets over het resultaat van de behandeling. De bijwerkingen hangen samen met het gebied dat bestraald wordt. Er zijn ook algemene reacties die op kunnen treden, zoals vermoeidheid, meer behoefte aan slaap en minder eetlust. De meeste bijwerkingen verdwijnen enkele weken na de laatste bestraling. Klik hier voor de lijst van bijwerkingen.

 

Stap 9: De nazorg en na de behandeling

Na de laatste bestraling maken we een controleafspraak voor u. Tussen de laatste bestraling en de eerste controleafspraak zit ongeveer 2 tot 6 weken. Tijdens deze afspraak bekijkt de radiotherapeut-oncoloog het herstel van de bijwerkingen. Ook als de specialist die u naar de radiotherapie heeft doorverwezen u controleert, moet u soms nog enige tijd bij de radiotherapeut-oncoloog onder controle blijven.

Er is veel gebeurd de afgelopen periode: van het moment van het ontstaan van de klachten, de uiteindelijke diagnose tot en met de behandeling. Er is een e-book beschikbaar waarin wij u wat tips mee willen geven. Het kan zijn dat niet alle informatie van toepassing is op uw situatie. Volg daarom uw eigen gevoel en gebruik de tips en adviezen die nuttig zijn voor u.

 

Wat is Radiotherapie?

 • Wilt u meer weten hoe een eerste uitwendige bestraling verloopt? Klik hier.
 • Wilt u meer weten over inwendige bestraling (Brachytherapie)? Klik hier.
 • Wilt u meer weten over protonentherapie? Klik hier. 
 • Krijgt u een combinatiebehandeling, in de vorm van chemotherapie samen met radiotherapie, warmtetherapie of een operatie? Klik hier.

Veelgestelde vragen

Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden rondom radiotherapie. Zoals over de bestraling zelf, verzorging en leefregels en medische vragen na de bestraling (zoals klachten en gevolgen).

Aanvullende informatie voor uw bezoek