Polikliniek

GeboorteHuis Leiden (Verloskunde)

Bent u zwanger en heeft u extra zorg nodig rond uw zwangerschap? Dan begeleiden we u op de polikliniek Verloskunde van GeboorteHuis Leiden in het LUMC. We zijn gespecialiseerd in de zorg voor zwangeren met diabetes (suikerziekte), auto-immuunziekte SLE en psychiatrische aandoeningen.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Ook biedt de polikliniek verloskunde van GeboorteHuis Leiden begeleiding bij herhaalde miskramen. U komt daarnaast bij ons als er een reden is om meer onderzoek naar uw ongeboren kindje te doen. Bijvoorbeeld omdat er bij de NIPT of een echo iets is gevonden. Het LUMC is ook het landelijk verwijscentrum voor behandeling van kinderen in de baarmoeder. We behandelen in Leiden ongeboren kinderen uit heel Nederland. 

Afspraak maken

Afspraak maken of verzetten:

 • Bel tijdens kantoortijden met de polikliniek Verloskunde naar: 071 526 09 00
  Er volgt een keuzemenu, voor spoed, toets 1.
 • Afspraak verzetten: u kunt ook mailen naar verloskunde@lumc.nl.

Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om een afspraak te verzetten. Meestal komt dat doordat u een afspraak heeft voor meerdere onderzoeken (bijvoorbeeld een echo en controle door de arts). Of vanwege de fase van uw zwangerschap. We kijken samen met u en vaak in overleg met de arts wat de mogelijkheden zijn.

Voorbereiden op uw bezoek

Afspraak standaard controle

Voor de standaard controles tijdens de zwangerschap volgt u het basiszorgpad zwangerschap. Zo noemen we het hele pad van de eerste echo tot aan de bevalling. U kunt het zien als een geboorteplan. Het geeft voor u een duidelijk overzicht van alle standaard afspraken, onderzoeken en voorlichtingsbijeenkomsten en voorlichtingsfilms. Dit Basiszorgpad is er voor alle zwangeren. Is het om medische redenen nodig om het basiszorgpad aan te passen? Dan gebeurt dit altijd in overleg met u.

Afspraak standaard controle

Voor de standaard controles tijdens de zwangerschap volgt u het basiszorgpad zwangerschap. Zo noemen we het hele pad van de eerste echo tot aan de bevalling. U kunt het zien als een geboorteplan. Het geeft voor u een duidelijk overzicht van alle standaard afspraken, onderzoeken en voorlichtingsbijeenkomsten en voorlichtingsfilms. Dit Basiszorgpad is er voor alle zwangeren. Is het om medische redenen nodig om het basiszorgpad aan te passen? Dan gebeurt dit altijd in overleg met u.

Afspraak prenatale diagnostiek

In mijnLUMC en op onze website vindt u informatie over de NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Tijdens uw afspraak ziet u meerdere specialisten van het LUMC: een gynaecoloog, een verpleegkundige en een arts prenatale geneeskunde (deze maakt de echo). Komt u alleen voor een uitgebreide echo? Dit doet de arts prenatale geneeskunde alleen. Soms, als dit medisch noodzakelijk is, heeft u daarna een gesprek met de gynaecoloog.

Afspraak omdat u zelf een aandoening heeft

Dit spreekuur doen we samen met andere specialisten. De zorg voor u en voor uw baby worden zo goed op elkaar afgestemd. Er zijn speciale spreekuren voor:

 • Zwangeren met SLE (auto-immuunziekte)
 • Zwangeren met diabetes (suikerziekte)
 • Psychiatrie en zwangerschap

 

Afspraak vanwege afwijkingen bij uw ongeboren kind

Het LUMC is een landelijk verwijscentrum voor de behandeling van het ongeboren kind. Denk hierbij aan intra-uteriene transfusie bij rhesusimmunisatie tijdens de zwangerschap, het tweeling-transfusie syndroom, TAPS en selectieve groeivertraging bij een monochoriale tweeling.

Combinatie-afspraak

Op onze polikliniek hebben we verschillende specialistische spreekuren. Als het nodig is, combineren we tijdens zo’n spreekuur echo-onderzoek, bloedonderzoek en de algemene controle van uw zwangerschap. We betrekken ook andere specialisten bij deze spreekuren als dat nodig is.

Spreekuren

Op de polikliniek Verloskunde van het LUMC hebben we de volgende specialistische spreekuren:

Spreekuur zwangeren met rhesus-problematiek

Op dit spreekuur zien we zwangeren met rhesus-problematiek tijdens de zwangerschap.

 • De arts prenatale geneeskunde maakt eerst een echo.
 • Direct daarna heeft u een gesprek met de gynaecoloog.

Spreekuur behandeling ongeboren kind (foetale behandeling)

 • De arts prenatale geneeskunde maakt een echo.
 • Direct daarna heeft u in de meeste gevallen een gesprek met de gynaecoloog.

Spreekuur ongeboren kind met een hartafwijking

 • De arts prenatale geneeskunde maakt eerst een echo. De gynaecoloog en de kindercardioloog kijken vervolgens mee.
 • Direct daarna heeft u een gesprek met de gynaecoloog en als het nodig is met de kindercardioloog.

Spreekuur ongeboren kind met een neurologisch probleem

 • De arts prenatale geneeskunde maakt eerst een echo.
 • De kinderneuroloog kijkt mee als dit nodig is
 • Direct daarna heeft u een gesprek met de gynaecoloog en eventueel de kinderneuroloog.

Spreekuur ongeboren kind met een nier- of blaasprobleem

 • De arts prenatale geneeskunde maakt eerst een echo.
 • De kindernefroloog kijkt mee als dit nodig is.
 • Direct daarna heeft u een gesprek met de gynaecoloog en eventueel de kindernefroloog.

Aanvullende informatie voor uw bezoek