Patiëntenfolder

Afscheid nemen van je baby

De dood van je baby is, ongeacht de duur van de zwangerschap, een enorme schok. Het is een van de meest ingrijpende verliezen waarmee een mens te maken kan krijgen.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde en GeboorteHuis Leiden. 

Iedere ouder heeft een persoonlijke ervaring en iedere situatie is anders, maar de dood van een baby kan een dieper verdriet geven en langer duren dan de meeste mensen zich realiseren. Hoe klein de baby ook is, er is al sprake van een band tussen ouders en baby. Je hebt gefantaseerd en gedroomd over de toekomst. Die verwachtingen zijn plotseling en ruw verstoord.  

De brochure Afscheid nemen van je baby is gemaakt voor alle ouders waarvan de baby overlijdt voor, tijdens of (kort) na de geboorte, ongeacht zwangerschapsduur.

De inhoud van deze brochure is gebaseerd op wettelijke regelingen, literatuur en op ervaringsdeskundigheid van ouders en zorgverleners. Stille levens, het kenniscentrum babysterfte, heeft al deze informatie voor je verzameld en gebundeld. Op de website en in diverse brochures lees je waar je mee te maken krijgt als je baby overlijdt.  

In de brochure wordt altijd het enkelvoud 'baby' gebruikt. Dit kan natuurlijk meervoud zijn voor de ouders die in verwachting zijn van een meerling en meer dan één baby verliezen. Daarnaast wordt de 'hij'-vorm gebruikt waar uiteraard ook 'zij' kan worden gelezen. Er wordt soms gesproken 'de vader' terwijl je ook 'de partner' kunt lezen.  

Deze brochure komt niet in de plaats van ondersteuning door professionals. Stel hen alle vragen die je hebt en vraag door tot al je vragen beantwoord zijn.

Meer informatie 

Stille levens heeft verschillende brochures rondom dit thema. Kijk voor meer informatie op www.stillelevens.nl.