Patiëntenfolder

Thuisbehandeling risicozwangeren

Lees meer over thuisbehandeling risicozwangeren.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Ziekenhuis verplaatste zorg  

Thuisbehandeling  

U komt in aanmerking voor thuismonitoring omdat u in deze zwangerschap extra controle behoeft, maar niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te zijn.  

De gynaecoloog wil graag u en uw kind(eren) dagelijks controleren en daarbij moet u zoveel mogelijk rust houden. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Deze zorg kan thuis geboden worden. U krijgt dezelfde behandeling als in het ziekenhuis maar dan in uw eigen omgeving. De gynaecoloog zal afspraken met u maken over uw behandeling.  

Afhankelijk van de indicatie behoort u de rust die u anders in het ziekenhuis voorgeschreven zou krijgen, thuis in acht nemen. Dit houdt in dat u thuisblijft en taken zoals boodschappen doen en huishoudelijke werkzaamheden worden overgenomen door familie, vrienden of kennissen (mantelzorg).   

Eén keer per week op dinsdag, vinden de controles plaats op J7 (het Geboortehuis). Hoe laat u op dinsdag in het ziekenhuis moet zijn, krijgt u op maandag te horen van de verpleegkundige van het thuismonitoringteam. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Huisbezoek   

Dagelijks tussen 09:00 en 16:00 uur wordt u bezocht door een verpleegkundige en wordt er een CTG gemaakt.   

Tevens worden de controles uitgevoerd die anders in het ziekenhuis gedaan zouden worden, zoals bijvoorbeeld het controleren van uw bloeddruk.  

Ontslag    

Wanneer uw conditie verbeterd is kan het zijn dat u weer ontslagen wordt uit de ziekenhuis verplaatste zorg, net zoals dat vanuit het ziekenhuis kan gebeuren. U zult dan verder poliklinisch gecontroleerd worden.  

(Medische) gegevens   

Om de thuismonitoring te kunnen evalueren worden een aantal gegevens over het verloop van de periode thuis en de bevalling opgeslagen in een bestand. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. 

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Geboortehuis Leiden  

Het geboortehuis op J7 is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 071-5262853.  

U kunt altijd naar het ziekenhuis bellen indien u klachten of vragen heeft.   

U neemt in ieder geval contact op met het ziekenhuis bij het optreden van:  

  • Vruchtwaterverlies 
  • Bloedverlies 
  • Weeënactiviteit 
  • Plotseling optredende hoofdpijnklachten 
  • Pijn in de maagstreek/ buik 
  • Tintelingen in handen en voeten 
  • Verandering van gezichtsvermogen 
  • Minder leven voelen

Wanneer u dergelijke klachten heeft zult u naar het ziekenhuis moeten komen en is het mogelijk dat u opgenomen moet worden. Indien nodig wordt vervoer per ambulance geregeld.   

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Thuismonitoringteam   

Het Thuismonitoringteam is van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-22802423. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken. Graag een eventuele opname in het ziekenhuis aan het thuismonitoringteam doorbellen zodat de verpleegkundige niet voor niets komt.