Patiëntenfolder

Vacuumcurettage na een afwijkende uitslag

Binnenkort krijg je een vacuümcurettage. De redenen voor deze ingreep heb je al met je arts besproken. Mochten hierover nog onduidelijkheden bestaan, dan kun je daarmee terecht bij je arts. Deze folder is bedoeld als geheugensteuntje, zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde en GeboorteHuis Leiden.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Het gesprek naar aanleiding van de uitslag van de vlokkentest  

Naar aanleiding van de vlokkentest zullen jij en je partner een gesprek hebben met de gynaecoloog. In dit gesprek leggen we uit wat de afwijkende uitslag inhoudt. Natuurlijk is tijdens het gesprek ook aandacht voor jullie emoties rond het vernemen van de uitslag van de vlokkentest. Besluiten jij en je partner naar aanleiding van dit gesprek en de uitslag tot een vacuümcurettage, dan bespreekt de arts met jullie hoe de ingreep zal worden uitgevoerd.  

Er wordt een afspraak gemaakt voor de dag en het tijdstip waarop de ingreep zal plaatsvinden. De arts zal 2 tabletten misoprostol (200 microgram) meegeven ter voorbereiding op de curettage. Deze moet je minimaal 4 uur voor de ingreep vaginaal inbrengen. Deze tabletten kunnen een menstruatieachtig gevoel in de onderbuik geven. Daarnaast krijg je van de arts krijgt je pijnstillende tabletten (2 tabletten Naproxen 250 mg) en antibiotica (2 tabletten Doxycyline 100 mg). Deze moet je 30 minuten voor de ingreep innemen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van de ingreep  

Als je gewend bent om ’s morgens te ontbijten kun je dit nu ook gewoon doen. Op de afgesproken tijd melden jij en je partner je aan de balie van de polikliniek. De verpleegkundige zal jullie ontvangen en naar de rustkamer op de polikliniek begeleiden. Jullie hebben dan nog gelegenheid om vragen te stellen.  

Hoe wordt de vacuümcurettage uitgevoerd?  

De ingreep vindt plaats op de polikliniek Verloskunde. De verpleegkundige is ook aanwezig om bij de ingreep te assisteren. Je ligt op een gynaecologische onderzoeksbank, je partner zit aan het hoofdeinde.  

De voorbereidingen voor de ingreep komen overeen met die van de vlokkentest. Vervolgens worden rond de baarmoedermond injecties gegeven om deze te verdoven. Het inspuiten van de verdoving kan pijnlijk zijn en het kan zijn dat je hartslag versnelt. Deze hartkloppingen zijn tijdelijk. De voorbereidingen duren ongeveer 10 minuten.   

Wanneer de verdoving is ingewerkt wordt de baarmoedermond opgerekt. Dit kan, net als de curettage zelf, een krampende pijn veroorzaken. Tijdens de curettage hoor je een zuigend geluid van het curettageapparaat. De ingreep duurt 20 tot 25 minuten. Na afloop van de curettage wordt met de echo nog gecontroleerd of de baarmoeder leeg is. Voor jou en je partner zullen naast de lichamelijke ingreep ook zeker de emotionele aspecten een grote rol spelen. Natuurlijk hebben we hier begrip voor.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de ingreep  

Als alles klaar is brengt de verpleegkundige je naar de rustkamer. Daar blijf je nog ongeveer 60 minuten. We houden in de gaten of je je goed voelt en of je niet te veel bloed verliest. Als je bloedgroep rhesusnegatief is, krijg je een injectie met anti-D. Dit is nodig om problemen met rhesusantistoffen in een eventuele volgende zwangerschap te voorkomen. Verder bespreken we met je wat je de komende tijd op lichamelijk en emotioneel gebied kunt verwachten. Wanneer alles goed gaat, kun je naar huis. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Een week na de ingreep  

Ongeveer 7 dagen na de ingreep belt de verpleegkundige van de polikliniek je. Ze vraagt hoe het op dat moment met je gaat en kijkt met je terug op de ingreep.  

Soms zijn er opnieuw vragen naar aanleiding van de uitslag of echo die voorafging aan de curettage. Of is er aanvullend onderzoek gedaan waarvan de uitslag pas na de curettage bekend geworden is. Ook zal de verpleegkundige met je bespreken wat de risico’s zijn bij een eventuele volgende zwangerschap. Ongeveer 4 tot 6 weken na de curettage zal je weer gaan menstrueren. Over het algemeen raden we aan een normale menstruatie af te wachten voordat je weer zwanger wordt.  

Mocht je naar aanleiding van het gesprek met de verpleegkundige behoefte hebben aan een nagesprek met de gynaecoloog, dan plannen we daar direct een afspraak voor.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Emoties  

Het ondergaan van een vacuümcurettage na een afwijkende uitslag of echo roept bij iedere vrouw (en haar partner) emoties op. Er is een moeilijke tijd aan vooraf gegaan waarin jullie ingrijpende keuzes moesten maken. Niet iedereen kan over deze situatie en deze gevoelens makkelijk praten in zijn omgeving. Als je daar behoefte aan hebt, kun je via de arts of verpleegkundige je contact opnemen met een maatschappelijk werkster van de afdeling Verloskunde/Prenatale diagnostiek die gespecialiseerd is in deze vorm van rouwverwerking.

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Weer thuis  

Het is goed om het een paar dagen rustig aan te doen. Tot 14 dagen na de ingreep kun je wat bloedverlies hebben, wisselend in hoeveelheid. Dit gaat soms samen met een krampachtig gevoel in de onderbuik. In de volgende gevallen is het verstandig contact op te nemen met het ziekenhuis:  

  • Bij meer bloedverlies dan een normale menstruatie 
  • Bij buikpijn 
  • Bij koorts 
  • Bij vieze afscheiding 

Tijdens kantooruren kun je het best naar de polikliniek Verloskunde bellen via 071-526 09 00, toets 2. Je kunt dan vragen naar de verpleegkundige. 
Is er een spoedvraag die niet kan wachten tot kantoortijd, dan is GeboorteHuis Leiden ook op nummer 071-526 09 00 te bereiken. Toets dan 1. 
Zolang er nog bloedverlies of afscheiding is, adviseren wij geen gemeenschap te hebben, geen tampons te gebruiken en niet in bad te gaan of te gaan zwemmen. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heb je nog vragen?   

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met GeboorteHuis Leiden. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 071-526 09 00, toets 2. Vraag naar de verpleegkundige van de polikliniek verloskunde GeboorteHuis Leiden.  

Is er een spoedvraag die niet kan wachten tot kantoortijd, dan is GeboorteHuis Leiden ook op nummer 071-526 0900 te bereiken. Toets dan 1.