Afdeling

Voortplantingscentrum

Patiëntenzorg

​In het Voortplantingscentrum van het LUMC helpen we stellen met een onvervulde kinderwens. Dit doen we al meer dan 30 jaar, met veel succes én resultaat.

Goede resultaten, geen wachtlijsten, ervaren specialisten; in Leiden vind je het allemaal. Maar wat onze kliniek echt bijzonder maakt, is onze patiëntgerichte benadering. Omdat we een relatief kleine kliniek zijn, kunnen we onze patiënten veel persoonlijke aandacht geven. Zo kunnen wensouders vanaf de eerste afspraak rekenen op een eigen fertiliteitsarts, een vast aanspreekpunt voor zolang de behandeling duurt.

​In het Voortplantingscentrum van het LUMC helpen we stellen met een onvervulde kinderwens. Dit doen we al meer dan 30 jaar, met veel succes én resultaat.

Goede resultaten, geen wachtlijsten, ervaren specialisten; in Leiden vind je het allemaal. Maar wat onze kliniek echt bijzonder maakt, is onze patiëntgerichte benadering. Omdat we een relatief kleine kliniek zijn, kunnen we onze patiënten veel persoonlijke aandacht geven. Zo kunnen wensouders vanaf de eerste afspraak rekenen op een eigen fertiliteitsarts, een vast aanspreekpunt voor zolang de behandeling duurt.

De eerste afspraak met een van onze fertiliteitsartsen kunnen we altijd binnen 1 maand plannen.

Patiëntervaringen

Bij het Voortplantingscentrum geven we graag zorg met aandacht aan onze patiënten. We vinden uw mening erg belangrijk en vragen ook regelmatig aan onze patiënten hoe tevreden ze over ons zijn.

Met behulp van uw mening en ervaringen kunnen wij onze kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Op basis van ruim 400 ingevulde patiënttevredenheidsenquêtes kunnen we u met trots uw waardering van onze kliniek presenteren van een 8.9.

BeterMeter resultaten
Slagingspercentage
Ervaringsverhaal Familie Pepers
Ervaringsverhaal Familie Van Der Zwaal
Meedoen aan onderzoek

Polikliniek

Patiënt doorverwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC Voortplantingscentrum willen verwijzen.

Patiënt verwijzen via zorgdomein of rechtstreeks via een afdeling

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten doorverwijzen met een verwijzingsbrief. Met deze brief kan de patiënt zelf een afspraak maken bij de polikliniek Fertiliteit (071 526 28 70).

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC Voortplantingscentrum willen verwijzen.

Patiënt verwijzen via zorgdomein of rechtstreeks via een afdeling

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten doorverwijzen met een verwijzingsbrief. Met deze brief kan de patiënt zelf een afspraak maken bij de polikliniek Fertiliteit (071 526 28 70).

Uw patiënten kunnen bij ons terecht voor deze reguliere en gespecialiseerde behandelingen:

 • OFO: Oriënterend fertiliteitsonderzoek
 • OVS: Ovariële stimulatie
 • IUI: Intra-uteriene inseminatie
 • IVF: In vitro fertilisatie
 • ICSI: Intra-cytoplasmatische sperma injectie
 • Eicel- en zaaddonatie met eigen donor
 • Onderzoek en behandeling bij herhaalde miskramen
 • Tubapathologie: tubachirurgie
 • Fertiliteitspreservatie, bijvoorbeeld voorafgaand aan chemotherapie en bekkenchirurgie, invriezen zaad- of eicellen, embryo’s en ovariumweefsel (cryopreservatie)

Second opinion aanvragen

U kunt als arts een second opinion aanvragen voor uw patiënt door een verwijzing te sturen – inclusief de benodigde medische gegevens – naar het LUMC Voortplantingscentrum. Onze medisch specialisten zullen de verwijzing bekijken en beoordelen. Valt de verwijzing binnen het expertisegebied van het LUMC Voortplantingscentrum? Dan ontvangt uw patiënt een schriftelijke uitnodiging voor een second opinion op onze polikliniek.

Fertiliteitspreservatie

Gezien het spoedeisende karakter van fertiliteitspreservatie is de dienstdoende VPG arts binnen kantooruren direct op 071 529 85 98 of via het secretariaat (071 526 33 39) bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u via het algemene nummer (via de dienstdoende gynaecoloog) met de dienstdoende fertiliteitsarts contact opnemen.

Intercollegiaal consult

Onze medewerkers zijn binnen en buiten kantooruren bereikbaar voor overleg met collega’s uit de eerste en tweede lijn. Tijdens kantooruren kunt u contact zoeken met de betreffende polikliniek en overleggen met de specialist. Het spoedeisende karakter van het overleg bepaalt of dat direct of later op afspraak plaatsvindt. Het directe telefoonnummer van de dienstdoende VPG arts is 071 529 85 98.

Alle verwijsinformatie is te vinden in de ZorgApp.

Terugkoppeling verwijzer

Wij streven er naar direct na afronding van diagnose en vaststellen van het behandelplan de terugrapportage aan de huisarts te versturen. De verwijzend specialist ontvangt deze rapportage in kopie per e-mail of per post. Ook na de behandeling ontvangt u bericht over het resultaat.

Voor intercollegiaal overleg zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 071 529 85 98 of 071 526 33 39 of 071 526 40 52.

Voor minder spoedeisende zaken kunt u per mail overleggen met de fertiliteitsartsen via ivf@lumc.nl.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Bij het Voortplantingscentrum geven we graag zorg met aandacht aan onze patiënten. We vinden uw mening erg belangrijk en vragen ook regelmatig aan onze patiënten hoe tevreden ze over ons zijn.

Met behulp van uw mening en ervaringen kunnen wij onze kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Op basis van ruim 400 ingevulde patiënttevredenheidsenquêtes kunnen we u met trots uw waardering van onze kliniek presenteren van een 8.9.

BeterMeter.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Voor de vriendelijkheid en het op je gemak stellen willen wij een groot compliment geven."

"Informatie en uitslagen worden altijd zo snel mogelijk doorgegeven, waardoor je zo kort mogelijk in spanning zit. Dat vind ik erg goed geregeld."

"Het zijn vriendelijke verpleegkundigen en fijne artsen."

"Er wordt altijd gedaan wat er gezegd is."

Laatste update: augustus 2021

Resultaten

Het slagingspercentage van onze kliniek over de afgelopen 15 jaar is uitstekend, ook ten opzichte van andere klinieken in Nederland. Het succes van ons zeer efficiënte behandelprogramma wordt gekenmerkt door twee factoren; de hoge slagingskans van de behandeling en het lage percentage meerlingen dat daaruit geboren wordt.

Hieronder ziet u het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte behandeling, dat de slagingskans weergeeft.

staafdiagram 1.jpg

 

 

 

 

 

 

Hieronder ziet u het percentage meerlingen per zwangerschap. Hieruit blijkt dat het LUMC een voorloper is geweest in het verlagen van het meerlingrisico.

staafdiagram 2.jpg

Research

The LUMC reproductive center participates in scientific research. This is necessary to continue to improve care for you and future patients. This concerns studies that are carried out locally as well as studies that have been set up by the national fertility consortium.

Over de afdeling

Contact

Postadres

LUMC – Afdeling Voortplantingscentrum
Postzone H-03-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
E-mail: ivf@lumc.nl
Locatie inleveren sperma: kamer 40, polikliniek fertiliteit, routenummer 485.

Polikliniek

Polikliniek Fertiliteit H-03-P, routenummer 485

Telefoonnummers

Postadres

LUMC – Afdeling Voortplantingscentrum
Postzone H-03-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
E-mail: ivf@lumc.nl
Locatie inleveren sperma: kamer 40, polikliniek fertiliteit, routenummer 485.

Polikliniek

Polikliniek Fertiliteit H-03-P, routenummer 485

Telefoonnummers

 • Afspraak maken: 071 526 28 70 (ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur)
 • Testen en uitslagen (IVF Verpleegkundige): via E-consult
 • Noodsituaties buiten kantoortijden: 071 526 91 11
 • Contact met maatschappelijk werk: 071 526 30 40

Opmerkingen en suggesties

We streven ernaar om de hoogste kwaliteit te bieden, in medisch-technisch opzicht alsook in de zorg en aandacht voor onze patiënten. Mocht u naar aanleiding van uw behandeling opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag. U kunt zich mondeling of schriftelijk wenden tot uw behandelend arts of een van de IVF-verpleegkundigen, of mailen naar: ivflab@lumc.nl.

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandeling, dan bespreken wij die graag zo snel mogelijk met u. Dit blijkt de beste manier om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien gewenst kunt u zich ook wenden tot het Patiëntenservicebureau van het LUMC, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 071 526 29 89.

Meer informatie over het indienen van een klacht.

Team

 • Leoni Louwe - Gynaecoloog
 • Marlies Voorhuis - Gynaecoloog
 • Lisa Lashley - Gynaecoloog Subspecialist Voortplantingsgeneeskunde
 • Harjo Verburg - Arts Voortplantingsgeneeskunde VVF
 • Lianne Bijneveldt - Arts Voortplantingsgeneeskunde VVF
 • Nicole Klijn - Arts Voortplantingsgeneeskunde VVF
 • Stephanie van Duijn-de Best - IVF-verpleegkundige
 • Joke van der Linden - IVF-verpleegkundige
 • Clarien Zwetsloot - IVF-verpleegkundige
 • Ellen van Bemmelen - Secretaresse IVF Poli en Laboratorium
 • Lucette van der Westerlaken - Klinisch embryoloog, Hoofd IVF laboratorium
 • Gonneke Pilgram - Klinisch embryoloog
 • Diego Diaz de Pool - Klinisch embryoloog
 • Aroena Badal - IVF-analist
 • Saskia van Gelderen - IVF-analist
 • Marieke Hommers - IVF-analist
 • Wendy Hoogervorst - IVF-analist
 • Esther Oudshoorn- IVF-analist
 • Rachel van der Sman - IVF-analist

ISO 15189 accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het IVF-laboratorium van de afdeling Gynaecologie/Verloskunde geaccrediteerd volgens de ISO 15189 registratienummer M238.

De ISO 15189 is een internationale norm voor laboratoria. De accreditatie betekent dat het IVF-laboratorium heeft aangetoond dat het voldoet aan zowel eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om kwaliteit en patiëntveiligheid te waarborgen. Laboratoria met een ISO 15189 accreditatie worden jaarlijks getoetst, zodat patiënten blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Literatuur
 • Zwanger worden. Handboek voor kinderwensers en twijfelaars. Mariel Croon. Uitgeverij Thoenis
 • Reageerbuisbevruchting. Een uitgebreide beschrijving van technieken en procedures. Carl Wood. Uitgeverij Servire, Katwijk
 • Over voortplanting gesproken…. Gebundelde uitgave van een serie artikelen in het weekblad Intermediair. Div. auteurs. Uitgeverij Intermediair/Wolters Noordhoff
 • Rond onvruchtbaarheid. Helmerhorst e.a. Uitgeverij Versluys
 • Zwanger via een omweg. Didi Braat en Gemma Kleijne. Uitgeverij Kosmos
 • Ongewenst kinderloos. R. van Walbeek. Uitgeverij Passage
 • CD-Rom Als Zwanger worden niet lukt. In de boekhandel verkrijgbaar en bij de verpleegkundige (gratis)