Research

Om de medische kennis en behandelingsmogelijkheden te vergroten is meer onderzoek nodig. Hiervoor is niet alleen documentatie van ziektebeloop en behandeling, maar ook soms aanvullend onderzoek noodzakelijk. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, zal de arts u uitvoerig informeren en u om toestemming vragen.

Sommige van onze onderzoekers kunt u tegenkomen op de kliniek of polikliniek, anderen zijn voornamelijk in het laboratorium actief.

Actuele medisch-wetenschappelijke onderzoeken binnen het Willem-Alexander Kinderziekenhuis omvatten de volgende thema’s: