Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Kinderhematologie

Op de kinderleeftijd komen verschillende bloedziekten voor. Die hebben te maken met bloedcellen of stollingsfactoren. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis zijn we gespecialiseerd in alle veelvoorkomende bloedziekten, maar ook zeldzame bloedziekten. Deze ziekten hebben te maken met een probleem in het beenmerg (bloedfabriek). Daardoor worden of te weinig bloedcellen gemaakt (dit heet beenmergfalen). Of de bloedcellen die gemaakt worden, werken niet (zoals bij sikkelziekte).

Stamceltransplantatie

We zijn in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis ook gespecialiseerd om bloedziekten bij kinderen te genezen met een stamceltransplantatie. Het zieke beenmerg wordt dan vervangen door gezond beenmerg van een donor. Voor de meeste van deze bloedziektes is het WAKZ de enige plek in Nederland waar dat voor kinderen gebeurt.

Wat we doen

Kinderen met een bloedziekte

We bekijken per kind wat er nodig is voor de behandeling. Ons streven is het kind een specialistische behandeling te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en met zo weinig mogelijk ziekenhuisbezoek. Dit doen we om de normale ontwikkeling van het kind niet te belemmeren.

Zelf medicijnen toedienen

Voor chronische ziekten, zoals hemofilie en de ziekte van Von Willebrand, leren we in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis daarom ouders en kinderen al vroeg zichzelf medicijnen toe te dienen. Daarnaast werken we samen met thuiszorgorganisaties. Zo houden we het ziekenhuisbezoek beperkt tot 1 à 2 keer per jaar.

Kinderen met een bloedziekte

We bekijken per kind wat er nodig is voor de behandeling. Ons streven is het kind een specialistische behandeling te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en met zo weinig mogelijk ziekenhuisbezoek. Dit doen we om de normale ontwikkeling van het kind niet te belemmeren.

Zelf medicijnen toedienen

Voor chronische ziekten, zoals hemofilie en de ziekte van Von Willebrand, leren we in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis daarom ouders en kinderen al vroeg zichzelf medicijnen toe te dienen. Daarnaast werken we samen met thuiszorgorganisaties. Zo houden we het ziekenhuisbezoek beperkt tot 1 à 2 keer per jaar.

Genezing

Voor veel andere ernstige ziekten, zoals thalassemie en beenmergfalen, streven we naar genezing. Na een intensieve periode van gemiddeld 1 tot 2 jaar, zijn deze kinderen genezen van hun ziekte. Tot die tijd, zorgen we in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis met goede begeleiding voor zo min mogelijk complicaties van de ziekten.

Behandeling

Voor chronische ziekten, zoals hemofilie en de ziekte van Von Willebrand, leren we in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis daarom ouders en kinderen al vroeg zichzelf medicijnen toe te dienen. Daarnaast werken we samen met thuiszorgorganisaties. Zo houden we het ziekenhuisbezoek beperkt tot 1 à 2 keer per jaar.

Genezing

Voor veel andere ernstige ziekten, zoals thalassemie en beenmergfalen, streven we naar genezing. Na een intensieve periode van gemiddeld 1 tot 2 jaar, zijn deze kinderen genezen van hun ziekte. Tot die tijd, zorgen we in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis met goede begeleiding voor zo min mogelijk complicaties van de ziekten.

Afspraak en opname

Kinderen met bloedziekten komen met regelmaat naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om medicijnen, stollingsfactoren of bloedproducten toegediend te krijgen. Dit kan zowel poliklinisch (een circa 1 tot 2 uur durende behandeling) of in de vorm van een dagopname (halve tot hele dag). Het plan voor deze behandeling wordt door een kinderhematoloog opgesteld.

Op de dag van de behandeling, wordt het kind, indien nodig, onderzocht door een kinderhematoloog, een verpleegkundige gespecialiseerd in bloedziekten bij kinderen of een zaalarts. Na alle nodige checks, krijgt het kind vervolgens het medicijn of bloedproduct toegediend. Voor de toediening is vaak een infuus in een van de bloedvaten nodig. Sommige kinderen hebben daarvoor een kastje: een port-a-cath. Andere kinderen krijgen na verdoving een infuus van een prik verpleegkundige. Als het kind zich na de behandeling goed voelt, kan het meestal dezelfde dag alweer naar huis.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar bloedziekten

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis doen we op de afdeling Kinderhematologie doen we onderzoek naar bloedziekten bij kinderen. Zo meten we bijvoorbeeld van kinderen met een stollingsstoornis regelmatig bloedspiegels van specifieke medicijnen die ze krijgen. Zo kunnen we in de toekomst beter inschatten hoeveel we van zo’n medicijn aan de patiënten moeten geven.

Onderzoek naar beenmergfalen

Onderzoek naar bloedziekten

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis doen we op de afdeling Kinderhematologie doen we onderzoek naar bloedziekten bij kinderen. Zo meten we bijvoorbeeld van kinderen met een stollingsstoornis regelmatig bloedspiegels van specifieke medicijnen die ze krijgen. Zo kunnen we in de toekomst beter inschatten hoeveel we van zo’n medicijn aan de patiënten moeten geven.

Onderzoek naar beenmergfalen

Bij beenmergfalen is vaak niet bekend waarom een bloedfabriek van een gezond kind ineens stopt met het maken van bloedcellen. Met verschillende modellen proberen we in ons laboratorium in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis deze vraag te beantwoorden. Daarnaast doen we ook mee aan nationaal en internationaal onderzoek dat men in andere ziekenhuizen heeft opgezet.

Lees meer informatie over ons wetenschappelijk onderzoek op de site van ons Laboratorium voor Pediatrische Immunologie.

Ons team

  • Dr. Frans Smier, Kinderarts hematoloog
  • Dr. Alexander Mohseny, Kinderarts hematoloog
  • Judith Timmermans, Verpleegkundig specialist hematologie in opleiding
  • Dr. Carolien Haazendonk, Kinderarts in opleiding tot hematoloog