Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Kinderlongziekten

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis bieden wij, samen met de ouders, de beste zorg aan kinderen met een longziekte. Onze kinderlongartsen zijn gespecialiseerd in complexe longziektes, zoals moeilijk behandelbaar astma, aangeboren longziektes of infecties. Ook behandelen we kinderen die in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis komen met een andere ziekte, maar waarbij er mogelijk ook wat met de longen aan de hand is. Bijvoorbeeld kinderen die een operatie aan het hart ondergaan.

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis bieden wij, samen met de ouders, de beste zorg aan kinderen met een longziekte. Onze kinderlongartsen zijn gespecialiseerd in complexe longziektes, zoals moeilijk behandelbare astma, aangeboren longziektes of infecties. Ook behandelen we kinderen die in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis komen met een andere ziekte, maar waarbij er mogelijk ook wat met de longen aan de hand is. Bijvoorbeeld kinderen die een operatie aan het hart ondergaan of kinderen die een stamceltransplantatie krijgen.

Onze kinderlongverpleegkundige ondersteunt alle spreekuren. Ouders en kinderen kunnen makkelijk contact opnemen met de longverpleegkundige, als dat nodig is.

Wat we doen

Astma
Een longziekte die vaak voorkomt bij kinderen is astma. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis behandelen we kinderen met ernstig astma. Dit zijn kinderen die wel eens op de intensive care opgenomen zijn geweest met een astma-aanval. Of kinderen waarbij het astma met de gebruikelijke behandeling niet goed onder controle is.

Verbetering
Bij kinderen met ernstig astma bekijken we goed hoe we kunnen zorgen voor verbetering. Bijvoorbeeld:

Astma
Een longziekte die vaak voorkomt bij kinderen is astma. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis behandelen we kinderen met ernstig astma. Dit zijn kinderen die wel eens op de intensive care opgenomen zijn geweest met een astma-aanval. Of kinderen waarbij het astma met de gebruikelijke behandeling niet goed onder controle is.

Verbetering
Bij kinderen met ernstig astma bekijken we goed hoe we kunnen zorgen voor verbetering. Bijvoorbeeld:

  • Zijn er risicofactoren en prikkels voor het astma? Zoals dieren, roken of schimmels?
  • Is er verandering nodig in de medicatie?
  • Is de inademingstechniek voor pufmedicatie goed?

Instructies bij astma-aanval
We geven ouders instructies mee over wat zij kunnen doen als het met de astma niet goed gaat. Ook laten we weten wanneer het verstandig is contact op te nemen. Ouders en kind kunnen meedoen met Luchtbrug, een onlineprogramma om astma thuis te monitoren.

Onderliggende oorzaken
Soms is met de gebruikelijke medicatie en het vermijden van de risicofactoren het astma toch niet stabiel. Dan kijken we naar andere onderliggende lichamelijke oorzaken. Ook kijken we of er andere medicatie gegeven kan worden.

"Wij bieden de beste zorg
aan kinderen met een longziekte".
WAKZ 2023 - KIK illustratie Blazen.jpg

Behandeling

Extra onderzoek
Soms zijn er extra onderzoeken nodig om te bekijken of er een longziekte is. En of die goed behandeld is. Veel onderzoeken kunnen poliklinisch. Soms is er een dagopname nodig. Voorbeelden van onderzoeken die we doen zijn:

Longfunctie (blaastest)
De longfunctielaborant van het LUMC is gespecialiseerd in longfunctie-onderzoek (blaastest) bij jonge kinderen. Meestal lukt dit al vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Extra onderzoek
Soms zijn er extra onderzoeken nodig om te bekijken of er een longziekte is. En of die goed behandeld is. Veel onderzoeken kunnen poliklinisch. Soms is er een dagopname nodig. Voorbeelden van onderzoeken die we doen zijn:

Longfunctie (blaastest)
De longfunctielaborant van het LUMC is gespecialiseerd in longfunctie-onderzoek (blaastest) bij jonge kinderen. Meestal lukt dit al vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Bronchoscopie (kijkonderzoek):
Een bronchoscopie is een kijkonderzoek van de longen. Onder narcose wordt met een cameraatje gekeken in de longen. We kunnen dan zien of de longen er normaal uitzien. Ook kunnen we onderzoek doen naar eventuele bacteriën of ontstekingen. Van tevoren leggen we goed uit wat we gaan doen. Pedagogisch medewerkers begeleiden het kind.

Longfoto of longscan
Soms wordt er een longfoto of een CT-scan van de longen gemaakt. Dit gebeurt op de afdeling radiologie.

Afspraak en opname

Polikliniek

Onze kinderlongverpleegkundige ziet de kinderen meestal eerst en vraagt hoe het gaat en of het lukt met de medicijnen. Ook kijkt de kinderlongverpleegkundige of het kind goed groeit. Daarna onderzoekt de kinderlongarts het kind. Er wordt goed naar de longen geluisterd. Als er een blaastest nodig is, proberen we dat op dezelfde dag te plannen.

Dagopname

Als een bronchoscopie nodig is, dan gaat dat via een korte dagopname. Het kind kan dan bijna altijd dezelfde dag weer naar huis.

Opname

Soms is een opname nodig, bijvoorbeeld als het astma ontregeld is. Dit gebeurt op Bos of Strand. Er is dan een zaaldokter op de afdeling en de kinderlongarts komt meestal ook langs.

Ons team

Ons team bestaat uit 2 kinderlongartsen en 1 kinderlongverpleegkundige.

We werken nauw samen met de longfunctieafdeling (voor de blaastesten) en de endoscopieafdeling (voor de bronchoscopieën).