Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Kinderendocrinologie

De afdeling kinderendocrinologie is in het bijzonder gespecialiseerd in de volgende aandoeningen (Expertise centra):
- Zeldzame groeistoornissen (Genetica en Groei)
- Zeldzame botaandoeningen (Centrum voor Botkwaliteit)
- Endocriene tumoren, met name hypofyse
- Marfan syndroom
- Primaire lipodystrofie
- Fibreuze dysplasie
- McCune Albright syndroom

Voor een goede behandeling werken we onder andere nauw samen met artsen en laboratoria van de klinische genetica, interne geneeskunde en neurochirurgie. Ook kan in het LUMC een kind al in de baarmoeder behandeld worden aan bijvoorbeeld een schildklierziekte. Daarnaast werken we samen met kinderartsen in andere ziekenhuizen, zodat zorg altijd op de juiste plek geboden wordt.

Wat we doen

Naast bovenstaande expertise behandelen we kinderen met uiteenlopende stoornissen van de hormonen. Hormonen worden via hormoonklieren in het bloed afgegeven en stimuleren of remmen de werking van organen. Voorbeelden van hormoonklieren zijn:

 • hypofyse
 • schildklier
 • bijschildklieren
 • bijnieren
 • geslachtsorganen
 • alvleesklier

Behandeling

Behandeling en betrokken artsen

Kinderen met een hormoonstoornis worden gezien op onze polikliniek door de kinderendocrinoloog van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Voor zeldzame groeistoornissen sluit ook de gespecialiseerde klinisch geneticus (erfelijkheidsdokter) aan. Soms is het nodig een hormoontest te doen op de dagbehandeling. De kinderen worden begeleid door de doktersassistent, poliverpleegkundigen en, indien nodig, door pedagogisch medewerkers.

Ready Steady Go

Voor elke behandeling wordt samen met ouders en kind gekeken naar wat het best passend is. Jongeren met een chronische hormoonstoornis bereiden we vanaf 12-14 jaar voor op zelfstandigheid. We doen dit volgens de Ready Steady Go methode.

Diagnoses en behandelingen

In de bijlage die u hieronder kunt downloaden, geven we een korte uitleg over normale en afwijkende groei en over het belangrijkste regelsysteem van de verschillende hormonen.

Een poliklinische afspraak bij Kinderendocrinologie

Een poliklinische afspraak in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis start met wegen en meten, daarna volgt het bezoek aan de kinderendocrinoloog.  

Om erachter te komen wat er met een kind aan de hand is, begint de kinderendocrinoloog elk bezoek met een vraaggesprek (anamnese) en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast zijn oude groeigegevens een belangrijke bron van informatie. Daarom wordt gevraagd deze gegevens van tevoren op te sturen. Soms is aanvullend onderzoek nodig van bloed of urine of kan er een röntgenfoto van de hand, echo of scan worden aangevraagd.

Een test of behandeling op de dagbehandeling

De kinderendocrinoloog van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis neemt per test met u door wat het doel van de test is en welke maatregelen nodig zijn. Ook worden op de dagbehandeling medicijnen via een infuus gegeven.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling Kinderendocrinologie van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek naar:

 • Complexe groeistoornissen
 • Hormoonstoornissen na een stamceltransplantatie
 • Zeldzame stoornissen in de botaanmaak en -afbraak

Ons team

Onze afdeling kinderendocrinologie bestaat uit kinderendocrinologen en een fellow kinderendocrinologie (kinderendocrinoloog in opleiding). 

 • Christiaan de Bruin, kinderendocrinoloog
 • Hester Vlaardingerbroek, kinderendocrinoloog
 • Sjoerd Joustra, fellow kinderendocrinologie