Patiëntenfolder

Test: Gecombineerde arginine-tolerantietest en clonidinetest bij kinderen

Binnenkort bepalen we de aanmaak van het groeihormoon bij uw kind. Dit doen we met een arginine-tolerantietest en een clonidinetest. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

                                                   

Onze zorg

Wat is Test: Gecombineerde arginine-tolerantietest en clonidinetest bij kinderen?

Met de arginine-tolerantietest en met de clonidinetest onderzoeken we de hoeveelheid groeihormoon die uw kind aanmaakt. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse) en zorgt ervoor dat uw kind groeit. Arginine en clonidine zijn stofjes die ervoor zorgen dat de hypofyse het groeihormoon afgeeft. Tijdens de test krijgt uw kind arginine en clonidine toegediend. De hypofyse geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af, waardoor de arts de hoeveelheid groeihormoon kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de groeihormoonafscheiding worden ontdekt.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wat kunt u uw kind vertellen?

Jullie zijn bijna de hele dag in het ziekenhuis. Papa of mama is er de hele tijd bij. Je mag vóór het onderzoek niets eten. Water drinken mag wel.

Op je hand en/ of arm komt een speciale pleister, die blijft een tijdje zitten. Deze pleister voelt warm (rapydan) of juist koud (Emla). Als de pleister eraf is wordt daar een beetje bloed afgenomen en een infuus achtergelaten. Een infuus is een plastic buisje, waardoor medicijnen kunnen en de rest van het bloed kan worden afgenomen.

Tijdens het onderzoek kun je soms duizelig en slaperig zijn, daarom lig je bed. Er is een iPad op de kamer, die je kan gebruiken als je wilt.

Meteen na het onderzoek mag het infuus eruit en mag je weer eten en drinken. Daarna gaan jullie samen weer naar huis.

Medicijnen 

Gebruikt uw kind medicijnen? Van tevoren krijgt u van uw arts te horen of uw kind deze medicijnen mag blijven doorgebruiken rond de test. Vanaf 8-10 jaar krijgen kinderen voorafgaand aan de test kortdurend oestrogeen of testosteron toegediend in een lage dosering als voorbereiding op de test. U krijgt van uw arts te horen of dit ook voor uw kind geldt. 

Eten en drinken 

Uw kind mag voorafgaand aan het onderzoek NIET eten en drinken, water drinken mag wel. Eten en drinken kan namelijk de hoeveelheid groeihormoon in het bloed beïnvloeden. 

  • Is uw kind jonger dan één jaar? Geef hem of haar dan 4 uur vóór het onderzoek de laatste voeding. 
  • Wanneer uw kind tussen de 1 en 5 jaar is, kunt u hem of haar het beste om 24.00 uur op de avond voor de test nog wat te eten of drinken geven. 
  • Oudere kinderen moeten vanaf het avondeten nuchter blijven. 

Uw kind mag wel water blijven drinken. Na de test mag hij of zij weer eten en drinken. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kort geleden gehad heeft. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden? 

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de Kinderpoli Stad (J6-Q, route 652). De gastvrouwen en -heren in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Eerst krijgt uw kind een bloedafname en wordt het infuus geplaatst. In de folder: Kinderpost bloedafname leest u hier meer over. Daarna wordt uw kind voor een dagopname opgenomen op de kinderpoli Stad.

Mijn kind heeft een afspraak op de polikliniek van het WAKZ  Hierop staat alles wat u moet weten voordat u naar het ziekenhuis komt.

Het onderzoek 

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Nadat het infuus is geplaatst krijgt uw kind arginine via het infuus toegediend, hierna volgen bloedafnames uit het infuus op vaste tijden. Na ongeveer 2 uur krijgt uw kind de clonidine om in te nemen. (in de vorm van een tabletje of drankje). Ook hierna wordt er op vaste tijden bloed afgenomen uit het infuus. Het afgenomen bloed testen we ook op bloedsuiker, omdat uw kind langere tijd nuchter is.

Tijdens de test moet uw kind op bed blijven liggen, omdat de test (en het nuchter zijn) slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken. Regelmatig controleert de verpleegkundige ook de bloeddruk en hartslag van uw kind. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd. Uw kind krijgt iets te eten. Daarna kunnen jullie naar huis.

Uw kind kan gedurende de dag slaperig blijven. Zorg ervoor dat hij of zij goed drinkt. 

Duur van het onderzoek 

De gehele opname op de kinderpoli duurt ongeveer 6 uur.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer 2 weken bekend.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.