Patiëntenfolder

Test: Gecombineerde arginine-tolerantietest en clonidinetest bij kinderen

Binnenkort bepalen we de aanmaak van het groeihormoon bij uw kind. Dit doen we met een arginine-tolerantietest en een clonidinetest. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

  

Onze zorg

Wat is Test: Gecombineerde arginine-tolerantietest en clonidinetest bij kinderen?

Met de arginine-tolerantietest en met de clonidinetest onderzoeken we de hoeveelheid groeihormoon die uw kind aanmaakt. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse) en zorgt ervoor dat uw kind groeit. Arginine en clonidine zijn stofjes die ervoor zorgen dat de hypofyse het groeihormoon afgeeft. Tijdens de test krijgt uw kind arginine en clonidine toegediend. De hypofyse geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af, waardoor de arts de hoeveelheid groeihormoon kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de groeihormoonafscheiding worden ontdekt.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Hoe bereidt u uw kind voor? 

Wat kunt u uw kind vertellen? 

U kunt uw kind vertellen dat het 6 uur in het ziekenhuis moet zijn voor een test, maar dat u bij hem of haar mag blijven. Uw kind mag vóór het onderzoek niets eten. Water drinken mag wel. Hij of zij krijgt een prikje in de arm of hand om bloed af te nemen voor de test, waarna er een klein slangetje wordt achter gelaten voor de rest van de bloedafnames (infuus). Het plekje van de prik wordt van tevoren verdoofd met een pleister. Bij het onderzoek moet hij of zij een tabletje slikken of drankje drinken met het medicijn clonidine. Tijdens het onderzoek moet hij of zij in bed blijven liggen, omdat soms duizeligheid en slaperigheid optreedt. Dit gaat gelukkig snel over. Er is een iPad beschikbaar die hij of zij mag gebruiken. 

Meteen na het onderzoek wordt het infuus verwijderd. Dit doet geen pijn. Uw kind kan wat moe of slaperig zijn na de test. Direct na de test mag uw kindje weer eten en drinken, daarna kunt u samen naar huis. 

Medicijnen 

Gebruikt uw kind medicijnen? Van tevoren krijgt u van uw arts te horen of uw kind deze medicijnen mag blijven doorgebruiken rond de test. Vanaf 8 of 9 jaar krijgen kinderen voorafgaand aan de test kortdurend oestrogeen of testosteron toegediend in een lage dosering als voorbereiding op de test. U krijgt van uw arts te horen of dit ook voor uw kind geldt. 

Eten en drinken 

Uw kind mag voorafgaand aan het onderzoek NIET eten en drinken, water drinken mag wel. Eten en drinken kan namelijk de hoeveelheid groeihormoon in het bloed beïnvloeden. 

  • Is uw kind jonger dan één jaar? Geef hem of haar dan 4 uur vóór het onderzoek de laatste voeding. 
  • Wanneer uw kind tussen de 1 en 5 jaar is, kunt u hem of haar het beste om 24.00 uur op de avond voor de test nog wat te eten of drinken geven. 
  • Oudere kinderen moeten vanaf het avondeten nuchter blijven. 

Uw kind mag wel water blijven drinken. Na de test mag hij of zij weer eten en drinken. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kortgeleden gehad heeft. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden? 

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de polikliniek Kindergeneeskunde (J6-Q, route 652). De gastvrouwen en -heren in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. 

Het onderzoek 

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Eerst brengen we in de arm of hand van uw kind een infuusnaaldje in. Daarna wordt uw kind voor dagopname opgenomen op de kinderpoli. Tijdens de test moet uw kind op een bed blijven liggen, omdat het nuchter zijn en de test zijn soms duizeligheid en slaperigheid veroorzaakt. Uit het infuus wordt op vaste tijden bloed afgenomen, voor en nadat het stofje Arginine toegediend is en voor en nadat uw kind clonidine heeft ingenomen (in de vorm van een tabletje of drankje). Ook controleert de verpleegkundige regelmatig de bloeddruk en hartslag. Het afgenomen bloed testen we ook op bloedsuiker, omdat uw kind langere tijd nuchter is. Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus en krijgt uw kind wat te eten. Daarna kunt u dan beiden naar huis. Uw kind kan gedurende de dag slaperig blijven. Zorg ervoor dat hij of zij goed drinkt. 

Duur van het onderzoek 

De gehele opname op de kinderpoli duurt ongeveer 6 uur.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer 2 weken bekend.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.