Patiëntenfolder

Test: ACTH of Syntacthen test bij kinderen

Binnenkort onderzoeken we de werking van de bijnieren van uw kind. Dat doen we met een ACTH-test, ook wel een Synacthen-test genoemd. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

  

Onze zorg

Wat is Test: ACTH of Syntacthen test bij kinderen?

Een ACTH-stimulatietest is een test waarbij wordt gekeken of de bijnier in staat is een voldoende cortisol te produceren. Cortisol is een belangrijk hormoon. Het wordt gemaakt in de bijnierschors en zorgt onder andere voor een goede stofwisseling en belangrijke lichaamsfuncties. Een tekort kan daarom gevaarlijk zijn. Een hormoonklier in de hersenen (de hypofyse) geeft de stof ACTH af wat de bijnier aanzet tot het maken van cortisol. Bij de test wordt deze stimulatie nagebootst met een middel dat vergelijkbaar is met ACTH. Door vervolgens de cortisolconcentratie in het bloed te meten, kan duidelijkheid worden gekregen over de functie van de bijnier.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wat kunt u uw kind vertellen? 

U kunt uw kind vertellen dat het 1 tot 2 uur in het ziekenhuis moet zijn voor een test, maar dat u bij hem of haar mag blijven. Uw kind hoeft niet in bed te liggen. Hij of zij krijgt een prikje in de arm of hand om bloed af te nemen voor de test, waarna er een klein slangetje wordt achter gelaten voor de rest van de bloedafnames (infuus). Het plekje van de prik wordt van te voren verdoofd met een pleister. Uw kind mag tijdens het onderzoek rondlopen en spelen. Er is een iPad beschikbaar op de afdeling die uw kind mag gebruiken. Na het onderzoek mag uw kind naar huis. 

Medicijnen 

Medicijnen (tabletten, puffers, neussprays) die corticosteroïden bevatten, zoals hydrocortison en prednison, mogen vanaf een bepaalde tijd vóór de test niet meer gebruikt worden. U hoort dit van de behandelend arts. Pas ná de ACTH-stimulatietest mag uw kind deze weer gaan gebruiken. U hoort ook van de arts of uw kind de overige medicatie op de ochtend van test mag innemen of dat uw kind hiermee dient te wachten tot na de test. 

Eten en drinken 

Uw kind mag gewoon eten en drinken voor en tijdens de test. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kortgeleden gehad heeft. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden? 

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de polikliniek Kindergeneeskunde (J6-S, route 652). De gastvrouwen en -heren in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. 

Het onderzoek 

U kunt bij de test aanwezig zijn. Eerst brengen we in de arm of hand van uw kind een infuus in. Daarna wordt uw kind voor dagopname opgenomen op de kinderpoli. Uit het infuus wordt op vaste tijden bloed afgenomen, voor en nadat het hormoon ACTH (synacthen) ingespoten is. In de tussentijd mag uw kind rondlopen en spelen. Na het onderzoek verwijderen we het infuus en kunt u beiden naar huis. 

Duur van het onderzoek 

De gehele opname op de kinderpoli duurt ongeveer 1.5 uur.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. Als het alleen om een cortisolbepaling gaat, zijn de uitslagen na ongeveer 1 week bekend. Bij een uitgebreider onderzoek duurt dit 2-6 weken.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.