Afdeling

Intensive Care Neonatologie

Onze intensive care neonatologie verzorgt in de regio Zuid-Holland Noord de opvang en behandeling van premature baby's en zieke pasgeborenen die intensieve zorg nodig hebben na geboorte.
Patiëntenzorg

Tijdens het verblijf van uw baby op de afdeling neonatologie wordt er naar gestreefd om uw baby en u zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. U wordt als ouders zoveel mogelijk betrokken in de zorgtaken voor uw baby. Indien de conditie van uw baby het toestaat kunnen u en uw partner met uw kindje buidelen (huid-op-huid contact). Op onze afdeling werken wij volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg.

Meedoen aan onderzoek

Wij willen de zorg voor en de kansen van pasgeborenen steeds verder verbeteren. Dat doen we door nieuwe onderzoeken te blijven doen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. U kunt voor en/of na de geboorte van uw kind(eren) benaderd worden voor deelname aan lopende onderzoeken op onze afdeling.

Het is goed u te realiseren dat niet alle studies op uw kind van toepassing zullen zijn, maar slechts enkele. En soms misschien helemaal geen. Indien uw kind in aanmerking komt voor deelname aan één van de onderzoeken zal er door de arts of onderzoeker met u worden gesproken en ook nog schriftelijke informatie worden gegeven over dat specifieke onderzoek.

Polikliniek en verpleegafdeling

Research

Studies

The studies in the Neonatology department can be roughly divided into 2 groups:

1) Studies performed at birth / 1st care of the baby by the pediatrician

If there is a possibility, for example because you were admitted to the Geboortehuis Leiden earlier during your pregnancy, these studies will be discussed with you in advance so you have time to think it over before giving permission. Sometimes this is not the case and then approval has been obtained from the medical ethics review committee to request permission afterwards because it concerns a study where standard care is compared and/or absolutely no risk/burden for the baby is expected through participation.

The studies in the Neonatology department can be roughly divided into 2 groups:

1) Studies performed at birth / 1st care of the baby by the pediatrician

If there is a possibility, for example because you were admitted to the Geboortehuis Leiden earlier during your pregnancy, these studies will be discussed with you in advance so you have time to think it over before giving permission. Sometimes this is not the case and then approval has been obtained from the medical ethics review committee to request permission afterwards because it concerns a study where standard care is compared and/or absolutely no risk/burden for the baby is expected through participation.

2) Studies during admission to the ward

The doctor / researcher will discuss this with you as soon as the situation arises that your child is eligible for participation.

Permission

If you have given permission for one of the above studies and you still want to withdraw this permission, you can. Please inform your child's doctor or the researcher as soon as possible.

There is also research that makes use of data that are kept in the file as standard in the context of daily care and treatment (retrospective (file) research). The data is anonymized and cannot be traced back to the person. In principle, no parental consent is required for the use of this data. If you do not want the data to be used, you can inform your attending physician.

More information about this can be found in our department folder medical research in newborns. General information about medical scientific research from the Ministry of Health, Science and Sport can be found in this folder.

Over de afdeling

Contactgegevens

Postadres

LUMC – Afdeling Intensive Care Neonatologie
Postzone J-7-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Secretariaat

Kamer J-7-P (7e verdieping)
Routenummer 669
e-mail: neonatologie@lumc.nl

Polikliniek

Polikliniek kindergeneeskunde J-6-Q
Routenummer 652
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-12.00 uur en tussen 13.30-16.00 uur

Postadres

LUMC – Afdeling Intensive Care Neonatologie
Postzone J-7-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Secretariaat

Kamer J-7-P (7e verdieping)
Routenummer 669
e-mail: neonatologie@lumc.nl

Polikliniek

Polikliniek kindergeneeskunde J-6-Q
Routenummer 652
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-12.00 uur en tussen 13.30-16.00 uur

Telefoonnummers

NICU1: 071 526 66 41
NICU2: 071 526 66 42
Polikliniek: 071 526 28 22 (ma t/m vrij 8.30-12.00 en tussen 13.30-16.00)
Verpleegkundig teamleider: 071 526 40 64
Zorgcoördinator: 071 526 53 94

Rondleiding op de NICU

Team

Kinderarts - neonatologen

 • Prof. Dr. E. Lopriore (Afdelingshoofd neonatologie)
 • Dr. V. Bekker
 • Prof. Dr. A.B. te Pas
 • Drs. E. Peters
 • Dr. M. Rijken
 • Drs. E.G.J. Rijntjes-Jacobs
 • Drs. A. van Steenis
 • Dr. S.J. Steggerda
 • Drs. R.N.G.B. Tan
 • Dr. R. Visser
 • Dr. V.E.H.J. Wintjens
 • Dr. R.S.G.M. Witlox

Kinderarts - fellows neonatologie (neonatoloog in opleiding)

Kinderarts - neonatologen

 • Prof. Dr. E. Lopriore (Afdelingshoofd neonatologie)
 • Dr. V. Bekker
 • Prof. Dr. A.B. te Pas
 • Drs. E. Peters
 • Dr. M. Rijken
 • Drs. E.G.J. Rijntjes-Jacobs
 • Drs. A. van Steenis
 • Dr. S.J. Steggerda
 • Drs. R.N.G.B. Tan
 • Dr. R. Visser
 • Dr. V.E.H.J. Wintjens
 • Dr. R.S.G.M. Witlox

Kinderarts - fellows neonatologie (neonatoloog in opleiding)

 • Dr. L.I. Verbeek

Physician assistants

 • Dhr. S. van Groningen
 • Mw. E. Kulk MPA
 • Mw. E.O.A. Ouddeken
 • Mw. F.M.T. Riemersma BSc
 • Mw. I.M. Stoppelenburg-Dito MPA
 • Mw. I. Withagen

Verpleegkundig experts en opleidingscoördinator

 • Mw. M.H. van Schie (Verpleegkundig expert)
 • Mw. L.W.M. Verwijmeren (Verpleegkundig expert)
 • Mw. H.A. van Zanten PhD (Verpleegkundig expert)
 • Mw. D.P.M. Numan – van der Veek (Opleidingscoördinator)

Managers en verpleegkundige staf

 • Mw. L.F. Richel – Kuiper (Verpleegkundig manager perinatologie)
 • Mw. Drs. M.B. Veenhof (Medisch manager perinatologie)
 • Mw. P.M. de Jong (Verpleegkundig teamleider)
 • Mw. M.C.A. van der Kroft (Verpleegkundig teamleider)
 • Mw. K. Schoemaker - Dol (Verpleegkundig teamleider)

Visie

Visie Neonatale Intensive Care Unit LUMC

Het team van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) streeft er naar om, samen met de ouders, kwalitatief excellente intensieve zorg te bieden aanziekepasgeborene(n). Hierbij is er een nauwe samenwerking met GeboorteHuis Leiden (GHL). Wij bieden gezinsgerichte zorg waarbij de zorg en de hechting tussen ouders en het kind centraal staan.  Door de eenpersoonskamers kunnen ouders deel uit maken van het zorgproces en te allen tijden dicht bij hun kind zijn.

Visie Neonatale Intensive Care Unit LUMC

Het team van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) streeft er naar om, samen met de ouders, kwalitatief excellente intensieve zorg te bieden aanziekepasgeborene(n). Hierbij is er een nauwe samenwerking met GeboorteHuis Leiden (GHL). Wij bieden gezinsgerichte zorg waarbij de zorg en de hechting tussen ouders en het kind centraal staan.  Door de eenpersoonskamers kunnen ouders deel uit maken van het zorgproces en te allen tijden dicht bij hun kind zijn.

Onze kernwaarden zijn:

 1. Veiligheid

De veiligheid van het kind staat voorop bij alle handelingen, besluiten en overwegingen.  Het team van de NICU zorgt ervoor dat de kans op lichamelijke en/of psychische schade aan het kind tot een absoluut minimum beperkt blijft.

 1. Kwaliteit

Meerdere disciplines leveren een professionele bijdrage aan de zorg, waarbij het kind en ouders centraal staan, ieder vanuit een eigen invalshoek. Door het evalueren van de geleverde zorg en daar waar nodig of gewenst het verbeteren van procedures en werkprocessen, is kwaliteit een continu proces waarbij onderzoek en innovatie een belangrijke rol speelt.

 1. Samen zorgen

Een belangrijk doel van de NICU is de hechting tussen het kind en zijn ouders te ondersteunen. De verpleegkundigen helpen de ouders bij de verzorging van hun kind, en coachen hen bij de ondersteuning van hun kind bij de verpleegtechnische (be)handelingen die het moet ondergaan. Ouders kunnen door de begeleiding gedurende de opname een steeds groter deel van de zorg voor hun kind uitvoeren. Indien ouders dit wensen kunnen, ook andere familie/gezinsleden betrokken worden in de zorg voor het kind.

 1. Open communicatie

Het team van de NICU communiceert op begrijpelijke wijze met de ouders en geven informatie zodat ouders zich ook daadwerkelijk betrokken voelen in de zorg voor hun kind.  Ouders voelen zich veilig op de afdeling om vragen te stellen of hun zorgen te uiten.   Verpleegkundigen en artsen voelen zich vrij naar ouders toe om vragen te stellen en zorgen te uiten.

 1. Respect

Het team van de NICU houdt waar mogelijk rekening met de normen en waarden, religie en culturele achtergrond van de ouders. De ouders houden rekening met de omgangsregels die gelden voor alle medewerkers van het LUMC.

Werken op de NICU

Werken bij NICU

Op de Neonatologie werken we 24/7 met een team van professionals  aan de beste start voor prematuren en zieke neonaten. Verpleegkundigen, neonatologen, fellow’s, arts-assistenten, doktersassistenten, physician assistants, zorgcoördinatoren, secretaresses en teamleiders werken hier intensief samen om dat te bereiken.

De NICU van het LUMC

Als academisch centrum zijn we gespecialiseerd in de opvang en behandeling van tweelingen met het tweeling-transfusie syndroom, neonaten met rhesus antagonisme, extreem prematuren en neonaten met een aangeboren hartafwijkingen. Landelijk zijn wij het enige centrum dat intra uteriene behandelingen uitvoert. Zo nodig behandelen en monitoren we die kinderen na de geboorte op de NICU. We hebben 17 éénpersoonskamers en 4 tweelingkamers. Een van de ouders kan altijd blijven slapen en we betrekken hen actief bij het zorgproces.

Werken bij NICU

Op de Neonatologie werken we 24/7 met een team van professionals  aan de beste start voor prematuren en zieke neonaten. Verpleegkundigen, neonatologen, fellow’s, arts-assistenten, doktersassistenten, physician assistants, zorgcoördinatoren, secretaresses en teamleiders werken hier intensief samen om dat te bereiken.

De NICU van het LUMC

Als academisch centrum zijn we gespecialiseerd in de opvang en behandeling van tweelingen met het tweeling-transfusie syndroom, neonaten met rhesus antagonisme, extreem prematuren en neonaten met een aangeboren hartafwijkingen. Landelijk zijn wij het enige centrum dat intra uteriene behandelingen uitvoert. Zo nodig behandelen en monitoren we die kinderen na de geboorte op de NICU. We hebben 17 éénpersoonskamers en 4 tweelingkamers. Een van de ouders kan altijd blijven slapen en we betrekken hen actief bij het zorgproces.

Ontwikkelen. Dat kan hier.

In het LUMC hebben we veel expertise en specialisten. Die kunnen we altijd om hulp vragen. Doktersassistent, arts of verpleegkundige; hier maakt het niet uit wie of wat je bent.  Met elkaar samenwerken is voor ons vanzelfsprekend.

Werken op de NICU van het LUMC betekent samenwerken in een professionele omgeving met een hoog kennisniveau. Die kennis houden we up to date door onderzoek, klinische lessen en e-learnings. Bovendien trainen we elkaar op de werkvloer. En we besteden aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Door tijdens je opleiding samen concrete leerdoelen te formuleren en coaching door ervaren collega’s en je teamleider.

Op onze afdeling krijg je de kans om je te ontwikkelen, waarbij je ondersteund wordt waar nodig. We leren iedere dag van en met elkaar!

Wij zoeken collega’s

Heb je interesse om bij ons te werken?  Kijk dan onder Werken bij het LUMC welke vacatures we nu op de NICU hebben. Wil je meer weten of wil je een keer komen kijken? Dat kan! Meld je hiervoor aan door een e-mail te sturen naar: teamleiding_nicu@lumc.nl

Wil jij je specialiseren?

Voor algemeen verpleegkundigen bieden we jaarlijks opleidingsplekken. In 15 maanden leiden we je op tot NICU-verpleegkundige. Werken en leren doen je dan tegelijk. Voor de opleiding is het belangrijk dat je werkervaring hebt. Heb je dat nog niet? Dan volg je een voorwerktraject om werkervaring op te doen. Tijdens het voorwerken en de opleiding ontvang je maandelijks een vast salaris. Vacatures voor opleidingsplekken vind je op de Werken bij het LUMC pagina

Ben je NICU-verpleegkundige of gespecialiseerd Kinder- IC verpleegkundige?

Dan ontmoeten we je graag. We laten je met trots onze afdeling zien en kijken met jou naar de mogelijkheid om een keer mee te lopen.

Nieuwsgierig? Stuur een e-mail naar: teamleiding_nicu@lumc.nl

Werken op de Neonatale Intensive Care Unit