Verwijzers

Patiënt verwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC Voortplantingscentrum willen verwijzen.

Patiënt verwijzen via zorgdomein of rechtstreeks via een afdeling

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten doorverwijzen met een verwijzingsbrief. Met deze brief kan de  patient zelf een afspraak maken bij de polikliniek Fertiliteit (071-5262870 )          

Uw patiënten kunnen bij ons terecht voor deze reguliere en gespecialiseerde behandelingen: 

  • OFO: Oriënterend fertiliteitsonderzoek 
  • OVS:  Ovariële stimulatie
  • IUI: Intra-uteriene inseminatie 
  • IVF, ICSI of PESA: In vitro fertilisatie/ intra-cytoplasmatische sperma injectie 
  • Eicel- en zaaddonatie met eigen donor 
  • Onderzoek en behandeling bij herhaalde miskramen 
  • Tubapathologie: tubachirurgie, refertilisatie-behandeling
  • Fertiliteitspreservatie, bijvoorbeeld voorafgaand aan chemotherapie en bekkenchirurgie, invriezen zaad- of eicellen, embryo’s en ovariumweefsel (cryopreservatie)

Second opinion aanvragen

U kunt als arts een second opinion aanvragen voor uw patiënt door een verwijzing te sturen – inclusief de benodigde medische gegevens – naar het LUMC Voortplantingscentrum. Onze medisch specialisten zullen de verwijzing bekijken en beoordelen. Valt de verwijzing binnen het expertisegebied van het LUMC Voortplantingscentrum? Dan ontvangt uw patiënt een schriftelijke uitnodiging voor een second opinion op onze polikliniek.

Fertiliteitspreservatie

Gezien het spoedeisende karakter van fertiliteitspreservatie is de dienstdoende VPG arts binnen kantooruren direct op 071-5298598, via het secretariaat (071-526 33 39) of onze verpleegkundige (071-5264052) bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u via het algemene nummer (via de dienstdoende gynaecoloog) met de dienstdoende fertiliteitsarts contact opnemen

Intercollegiaal consult

Onze medewerkers zijn binnen en buiten kantooruren bereikbaar voor overleg met collega’s uit de eerste en tweede lijn. Tijdens kantooruren kunt u contact zoeken met de betreffende polikliniek en overleggen met de specialist. Het spoedeisende karakter van het overleg bepaalt of dat direct of later op afspraak plaatsvindt. Het directe telefoonnummer van de dienstdoende VPG arts is 071-5298598.

Alle verwijsinformatie is te vinden in de ZorgApp.

Terugkoppeling verwijzer

Wij streven er naar direct na afronding van diagnose en vaststellen van het behandelplan de terugrapportage aan de huisarts te versturen. De verwijzend specialist ontvangt deze rapportage in kopie per e-mail of per post. Ook na de behandeling ontvangt u bericht over het resultaat.

Voor intercollegiaal overleg zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 071-5298598 of 071-5263339 of 071-5264052.

Voor minder spoedeisende zaken kunt u per mail overleggen met de fertiliteitsartsen via ivf@lumc.nl.