Resultaten en ervaringen

Resultaten

Het slagingspercentage van onze kliniek over de afgelopen 10 jaar is uitstekend, ook ten opzichte van andere klinieken in Nederland. Het succes van ons zeer efficiënte behandelprogramma wordt gekenmerkt door twee factoren; de hoge slagingskans van de behandeling en het lage percentage meerlingen dat daaruit geboren wordt.

Hieronder ziet u het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte behandeling, wat de slagingskans weergeeft.

Grafiek percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte behandeling LUMC

Hieronder ziet u het percentage meerlingen per zwangerschap. Hieruit blijkt dat het LUMC een voorloper is geweest in het verlagen van het meerlingrisico.

Grafiek percentage meerlingen per zwangerschap LUMC