Over ons

Weetjes

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en interessante weetjes.

Transplantatie van eierstokweefsel in een aflevering van 'Dokters van Morgen'

Presentator Antoinette spreekt in de tweede aflevering van 'Dokters van Morgen' met Elbrich, die op haar negende vanwege kanker moest starten met chemotherapie en preventief een eierstok liet verwijderen en daarvan weefsel liet invriezen. Nu, bijna vijftien jaar later, volgt 'Dokters van Morgen' het hele proces van het ontdooien en terugplaatsen van haar eierstokweefsel in het LUMC. 

Accreditatie ISO 15189 voor IVF-laboratorium

Ons team laat trots het ISO-certificaat zienDe Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het IVF-laboratorium van de afdeling Gynaecologie/Verloskunde met ingang van 23 augustus 2018 geaccrediteerd volgens de ISO 15189 registratienummer M238. Deze accreditatie betekent dat het IVF-laboratorium heeft aangetoond dat het voldoet aan zowel eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om kwaliteit en patiëntveiligheid te waarborgen.

Sinds 24 februari 2010 was het IVF-laboratorium geaccrediteerd conform de CCKL-praktijkrichtlijn. Twee jaar geleden is begonnen met het transitietraject naar de ISO-norm die, in tegenstelling tot de CCKL, internationaal erkend is. Het was een intensief traject, waarbij alle medewerkers van het IVF-laboratorium hard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Zeker als IVF-laboratorium, dat onderdeel uitmaakt van de IVF-behandeling en daardoor anders werkt dan een diagnostisch laboratorium, was de vertaalslag van de ISO-normteksten naar de dagelijkse IVF-praktijk niet altijd even makkelijk. Mede om die reden zijn lang niet alle IVF-laboratoria in Nederland ISO 15189 geaccrediteerd. Wij zijn dan ook erg trots dat wij dit wel voor elkaar hebben gekregen. 

Freya-Pluim

Onze IVF kliniek heeft voor de vierde keer een Pluim van Freya gekregen! De patiëntenvereniging kent pluimen toe aan klinieken met goede fertiliteitszorg.

Het zikavirus en zwangerschap

Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Eerste baby geboren na terugplaatsing eierstokweefsel

Eind 2015 is een vrouw bevallen van een baby die verwekt kon worden dankzij het terugplaatsen van ontdooid eierstokweefsel. De vrouw was onvruchtbaar geworden door een behandeling voor kanker. Dankzij de transplantatie kon zij toch weer zwanger worden. Deze innovatieve behandeling wordt in Nederland alleen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uitgevoerd en heeft nu voor het eerst geleid tot een doorgaande zwangerschap en de geboorte van een gezond kind.

ZwangerWijzer: vrouw met kinderwens kan zelf zorgen voor betere zwangerschap

Elke vrouw met een kinderwens heeft de mogelijkheid om de kans op een gezonde zwangerschap en een gezonde baby te vergroten. Dit blijkt uit de gegevens van tienduizenden vrouwen met een kinderwens. Deze gegevens zijn vanaf 2006 verzameld via de website ZwangerWijzer.nl. ZwangerWijzer is een hulpmiddel waarmee een vrouw met een kinderwens haar zwangerschap goed kan voorbereiden. Door een serie vragen te beantwoorden over leefstijl, afkomst, gezondheid, werkomstandigheden en eventuele ziektes in de familie krijgt zij informatie over de factoren die invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap of de gezondheid van de baby. Het overzicht met antwoorden kan zij vervolgens bespreken met haar arts of verloskundige.

Onderzoekers aan het Erasmus MC hebben de gegevens van ruim zestigduizend vrouwen met hun toestemming geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bijna elke vrouw minstens één risicofactor voor een zwangerschap in haar leefstijl, gezondheid, familie of werkomstandigheden heeft. Voorbeelden hiervan zijn het (nog) niet slikken van foliumzuur of het werken met schadelijke stoffen, maar ook een erfelijke ziekte in de familie. Ook blijkt dat sommige risico’s vaker voorkomen bij bepaalde groepen vrouwen. Iemands leeftijd, etniciteit of woonomgeving kan een sterke voorspeller zijn voor de risico’s die worden gevonden. Dit biedt aanknopingspunten voor meer zorg op maat in de periode voorafgaand aan de zwangerschap door huisarts of verloskundige.

In april 2015 is ZwangerWijzer volledig vernieuwd. Met een betere gebruikerservaring en een modern en fris uiterlijk is ZwangerWijzer klaar voor de volgende miljoen gebruikers.

Prenatale screening

Voor de meest actuele informatie over prenatale screening en -diagnostiek in uw zwangerschap verwijzen wij naar de folders van het RIVM. Per 1 april 2017 is de NIPT in Nederland beschikbaar in het kader van de TRIDENT 2 studie.

Rookvrij zwanger

Heb je een kinderwens, is er een kindje op komst of hebben jullie een kind? Stoppen met roken is een van de belangrijkste stappen die jullie kunnen zetten voor een gezonde start voor jullie kind. Niet alleen rondom de zwangerschap, maar ook na de geboorte is tabaksrook schadelijk.

Lees meer op de speciale website van het Trimbos Instituut.

Resultaten LIFEstyle-studie en Insight-trial

De uitkomsten van de LIFEstyle-studie en de Insight-trial zijn bekend.