Behandelingen

Meedoen met wetenschappelijk onderzoek

In het voortplantingscentrum van het LUMC wordt deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Het betreft onderzoeken welke lokaal worden uitgevoerd als ook onderzoeken die vanuit het landelijk fertiliteitsconsortium zijn opgezet.

Lopende studies

Momenteel wordt vanuit het LUMC deelgenomen aan de volgende onderzoeken:

ANTARCTICA-2 studie: 

Bij het plaatsen van een cryo-embryo in de natuurlijke cyclus is het belangrijk om te weten wanneer de eisprong plaatsvindt. Dit kan op twee manieren: het monitoren van de natuurlijke eisprong middels ovulatietesten (LH-testen) thuis of monitoring middels echo's en uiteindelijk het opwekken van de eisprong middels een hCG-trigger injectie in het ziekenhuis. De ANTARCTICA 2 studie vergelijkt deze twee methoden. Gekeken wordt ook naar de kans op het missen van de eisprong, welke methode vrouwen het prettigste vinden en in welke mate de partner steun geeft.

TOF studie: 

Staat voor Three Or Five. De studie vergelijkt op welke dag van terugplaatsing van een embryo, dag 3(klievingsstadium) of dag 5(blastocyststadium), er sprake is van het hoogste percentage levend geboren kinderen na één complete IVF/ICSI behandelcyclus.

Cosy/Zin en Zwanger studie: 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel koppels die al langere tijd proberen zwanger te worden problemen krijgen met seksualiteit. Dit uit zich meestal in minder frequente gemeenschap, minder zin in gemeenschap en meer moeite om van seksualiteit te genieten. Wij onderzoeken wat het effect is van 6 maanden lang online seks-counseling. Worden koppels dankzij de online seks-counseling eerder zwanger dan koppels die geen counseling krijgen? Wanneer u besluit mee te doen aan dit onderzoek wordt via loting bepaald of u online seks-counseling gaat krijgen.

ExIUI: 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of een afwachtend beleid gedurende 6 maanden niet leidt tot een lagere kans op een levend geboren kind, in vergelijking met IUI met milde hormoonstimulatie gedurende dezelfde periode.

Indien u een geschikte kandidaat bent voor deelname aan één van de studies zal uw behandelend arts u aanvullende informatie geven.

ART-kinderkankerstudie: 

Het LUMC doet mee aan een landelijke studie naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)) van moeders die zijn behandeld in de periode 2001-2012. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over kanker, welke verzameld worden door koppeling  met de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke langtermijn gevolgen op de gezondheid van kinderen verwekt met vruchtbaarheidsbehandelingen.

De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij Mw. Dr. Ir. Van der Westerlaken, klinisch embryoloog, via L.A.J.van_der_Westerlaken@lumc.nl.

Afgeronde studies


Scratch studie
LIFEstyle-studie
inSIGHT-trial
ProMISe-trial