Behandelingen

Meedoen met wetenschappelijk onderzoek

In het voortplantingscentrum van het LUMC wordt deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Het betreft onderzoeken welke lokaal worden uitgevoerd als ook onderzoeken die vanuit het landelijk fertiliteitsconsortium zijn opgezet.

Lopende studies

Momenteel wordt vanuit het LUMC deelgenomen aan de volgende onderzoeken:

ANTARCTICA-2 studie: 

Bij het plaatsen van een cryo-embryo in de natuurlijke cyclus is het belangrijk om te weten wanneer de eisprong plaatsvindt. Dit kan op twee manieren: het monitoren van de natuurlijke eisprong middels ovulatietesten (LH-testen) thuis of monitoring middels echo's en uiteindelijk het opwekken van de eisprong middels een hCG-trigger injectie in het ziekenhuis. De ANTARCTICA 2 studie vergelijkt deze twee methoden. Gekeken wordt ook naar de kans op het missen van de eisprong, welke methode vrouwen het prettigste vinden en in welke mate de partner steun geeft.

ART-kinderkankerstudie: 

Het LUMC doet mee aan een landelijke studie naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)) van moeders die zijn behandeld in de periode 2001-2012. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over kanker, welke verzameld worden door koppeling  met de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke langtermijn gevolgen op de gezondheid van kinderen verwekt met vruchtbaarheidsbehandelingen.

De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

DONOR studie: 

Bij een eiceldonatiezwangerschap kan de baby totaal lichaamsvreemd zijn ten opzichte van de moeder. In deze situatie is de moeder namelijk zwanger van een baby, die vaderlijke genen en genen van de eiceldonor bij zich draagt. Toch is het mogelijk dat deze zwangerschap in stand blijft zonder dat er extra maatregelen worden genomen gedurende de zwangerschap. In de DONOR studie wordt onderzocht hoe het  afweersysteem van de moeder aangepast wordt om de zwangerschap in stand te houden. Zie voor meer informatie ook het filmpje.

REMI 3 studie: 

Er is nog weinig bekend over mogelijke onderliggende oorzaken van herhaalde miskramen bij de man. In de REMI 3 studie willen we beter begrijpen welke kenmerken van de vader invloed kunnen hebben op het krijgen van miskramen. U kunt aan dit onderzoek deelnemen als er bij u sprake is van herhaalde miskramen waarvoor geen verklaring is gevonden.
Deelname houdt in dat u een digitale vragenlijst invult, die met name gaat over leefstijlfactoren. Daarnaast vragen we eenmalig om bloed en semen van de man. Uiteindelijk hopen we door dit onderzoek aanknopingspunten geeft voor nieuwe behandelopties. 

SCRATCH-OFO studie: 

In deze studie wordt onderzocht of het aanbrengen van een oppervlakkige ‘scratch’ in de baarmoeder leidt tot betere kans op zwangerschap. Het idee is dat het baarmoederslijmvlies door reactie op de scratch beter is voorbereid op de innesteling van een embryo. De studie is bedoeld voor stellen die na geruime tijd van proberen om onbekende redenen niet zwanger zijn geworden. Deelnemers loten of zij wel of niet een scratch krijgen.

TOF studie: 

Staat voor Three Or Five. De studie vergelijkt op welke dag van terugplaatsing van een embryo, dag 3(klievingsstadium) of dag 5(blastocyststadium), er sprake is van het hoogste percentage levend geboren kinderen na één complete IVF/ICSI behandelcyclus.

Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij Mw. Dr. Ir. Van der Westerlaken, klinisch embryoloog, via L.A.J.van_der_Westerlaken@lumc.nl.

Afgeronde studies


Scratch studie
LIFEstyle-studie
inSIGHT-trial
ProMISe-trial
Cosy/Zin en Zwanger studie
ExIUI