Behandelingen

Invriezen voor nu

Een vruchtbaarheidsbehandeling is een precair proces. Alles draait om voorbereiding, afstemming en timing: op het juiste moment moet het precies goed gaan. Invriezen van zaadcellen, eicellen of embryo’s kan soms nodig zijn om de behandeling te laten slagen of later te vervolgen.

Invriezen van zaadcellen

Als uw partner tijdens de behandeling geen zaad kan produceren, bijvoorbeeld omdat hij veel op reis is of masturbatieproblemen heeft.

Lees meer over het invriezen van sperma tijdens de behandeling.
Voor meer informatie en het Informed Consent kunt u het bestand Informed consent invriezen van semen downloaden.

Invriezen van eicellen

Als er op de dag van de punctie onverhoopt geen actieve zaadcellen aanwezig zijn, kunnen we de rijpe eicellen versneld invriezen (vitrificatie).

Voor meer informatie en het Informed Consent kunt u het bestand Informed consent vitrificeren (invriezen) van eicellen downloaden.

Invriezen van restembryo's

Goed delende embryo’s die na een terugplaatsing overblijven, kunnen ingevroren worden voor een later moment. Het terugplaatsen doen we bij voorkeur in een spontane cyclus, op geleide van de LH-piek (drie dagen na de ovulatie). Bij de eerste drie IVF/ICSI-pogingen wordt een cryocylcus door de verzekering vergoed.

De maximale bewaartermijn van embryo’s is vijf jaar, de overlevingskans is ongeveer 70-75%. Van alle zwangerschappen waar we bij betrokken zijn, komt ruim 30% voort uit ingevroren embryo’s.

Voor meer informatie en het Informed Consent kunt u het bestand Informed consent invriezen embryo’s en patiënteninformatie downloaden.

IVF/ICSI-behandeling in het LUMC: invriezen