Duur polibezoek

Voor een reguliere afspraak is 15 minuten ingeboekt. Voor een nieuwe patiënt wordt meer tijd gereserveerd.

Het is ons streven de afspraaktijden zo stipt mogelijk na te komen. In de praktijk doen zich soms situaties voor waardoor het spreekuur uitloopt. U wordt daarover geïnformeerd via het bord in de wachtkamer. 

Omdat in het LUMC studenten worden opgeleid tot arts worden nieuwe patiënten soms als eerste door een co-assistent onderzocht, alvorens de reumatoloog of de reumatoloog in opleiding het onderzoek doet.