Opleiding tot medisch specialist

De opleiding tot gynaecoloog wordt georganiseerd door de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie van het LUMC in samenwerking met de Leidse clusterpartners, de zgn. NU (Niet Universitaire) klinieken. De opleiding duurt 6 jaar, waarvan 3 jaar wordt gevolgd in het LUMC en 3 jaar in een van de NU klinieken: Haga Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en Reinier de Graaf Groep in Delft.

De opleiding is opgezet volgens een strak gereguleerd schema. De eerste 2 jaren vinden plaats in een van de NU klinieken waarbij de nadruk ligt op de algemene kennismaking met het vak. Daarna volgen drie jaren in het LUMC in 6 stages van ieder 6 maanden. Tijdens deze periode komen achtereenvolgens de meer specialistische aspecten van het vak aan de orde. Vervolgens wordt de opleiding afgesloten met een jaar in de NU kliniek, waar de nadruk ligt op het uitvoeren van zoveel mogelijk (operatieve) verrichtingen.

Werktijden van de arts-assistenten in opleiding (aios) zijn vastgelegd in de zgn. Maatregel van Bestuur. Rekening houdend met deze maatregel zijn de assistenten voor avond- en weekenddiensten ingedeeld in een jongste en een oudste groep. Er wordt steeds door een jongste en een oudste assistent dienst gedaan. De jongste groep doet dienst volgens een 24-uurs rooster.

In het LUMC zijn 15-18 opleidingsplaatsen.

Werving en selectie voor de opleiding wordt geregeld door de sollicitatiecommissie, waarin de universitaire en niet-universitaire opleiders evenals enkele assistenten zitting hebben. Ongeveer eens per jaar vindt een sollicitatieprocedure plaats. De advertentie wordt geplaatst op de site van het NVOG. Belangstellenden voor de opleiding sturen hun sollicitatiebrief met CV naar de secretaris van de commissie, mevr. S.M.G. Starrenburg, Opleidingssecretariaat Gynaecologie en Verloskunde, postbus 9600, K6-76, 2300 RC Leiden.

De opleidingskliniek wordt eens per 5 jaar gevisiteerd door een Commissie die is samengesteld door het Concilium van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Leids Universitair Medisch Centrum

De huidige opleiders zijn:

  • Opleider: Prof. Dr. J.J.M. van Lith, afdeling Verloskunde
    Plv. Opleider: Prof. Dr. F.W. Jansen, afdeling Gynaecologie

Clusterziekenhuizen + opleiders

Inlichtingen bij