Opleiding tot medisch specialist

De opleiding tot gynaecoloog wordt georganiseerd door de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het LUMC in samenwerking met de Leidse clusterpartners, de zgn. NU (Niet Universitaire) klinieken. De opleiding duurt 6 jaar, waarvan in principe 3 jaar wordt gevolgd in het LUMC en 3 jaar in een van de NU klinieken in de regio: Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag, Haga Ziekenhuis in Den Haag, Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en Reinier de Graaf Groep in Delft.

De opleiding is opgezet volgens een strak gereguleerd schema en steeds meer regionaal georganiseerd. Het eerste  jaar vindt plaats in een van de NU klinieken waarbij de nadruk ligt op de algemene kennismaking met het vak. Daarna volgen twee jaren in het LUMC. Tijdens deze periode komen achtereenvolgens de meer specialistische aspecten van het vak aan de orde. Vervolgens wordt de opleiding afgesloten met een jaar in de NU kliniek, waar de nadruk ligt op het uitvoeren van zoveel mogelijk (operatieve) verrichtingen. Daarna volgt een differentiatie van twee jaren.

Werktijden van de arts-assistenten in opleiding (AIOS) zijn vastgelegd in de zgn. Maatregel van Bestuur. Rekening houdend met deze maatregel zijn de AIOS voor avond- en weekenddiensten ingedeeld in een jongste en een oudste groep. In het LUMC wordt door een jongste en een oudste assistent dienst gedaan. Regionaal zijn 42-46 AIOS werkzaam, waarvan de helft in het LUMC.

Werving en selectie voor de opleiding wordt geregeld door de sollicitatiecommissie, waarin de universitaire en niet-universitaire opleiders evenals enkele assistenten zitting hebben. Ongeveer eens per jaar vindt een sollicitatieprocedure plaats. De advertentie wordt geplaatst op de site van het NVOG. Belangstellenden voor de opleiding sturen hun sollicitatiebrief met CV naar de secretaris van de commissie, mevr. I. Bekker, Opleidingssecretariaat Gynaecologie en Verloskunde, postbus 9600, K6-76, 2300 RC Leiden.

De opleiding in het LUMC wordt eens per 5 jaar gevisiteerd door een Commissie die is samengesteld door het Concilium van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Vanaf 2021 zal er een regionale visitatie van de opleiding plaatsvinden.

Leids Universitair Medisch Centrum

De huidige opleiders zijn:

  • Opleider: Mw. Dr. M. Sueters
  • Plv. Opleider: Prof. Dr. J.J.M. van Lith

Clusterziekenhuizen + opleiders

Inlichtingen bij

  • Mw. I. Bekker