Screening oudere patiënt op de Spoedeisende hulp

Alle patiënten van 70 jaar en ouder worden bij binnenkomst op de Spoedeisende hulp (SEH) tijdens de triage gescreend op hun kwetsbaarheid. Dat gebeurt met behulp van de zogenoemde APOP-screener (Acuut Presenterende Oudere Patiënt).

Wanneer screening een hoogrisico-uitslag oplevert, dan moet deze uitkomst door ons worden meegenomen in de besluitvorming en moet die leiden tot beschermende maatregelen op de SEH. Een groot deel van de hoogrisicopatiëntengroep wordt vanaf de SEH opgenomen in het ziekenhuis, alwaar zij verder geriatrisch in kaart worden gebracht. Een deel van de hoogrisicopatiënten zal echter op de SEH worden ontslagen en daarmee worden terugverwezen naar zijn/haar eigen woonomgeving. Op dat moment is de huisarts weer de regievoerend arts. 

De uitslag van de screening zal in de ontslagbrief naar de huisarts worden vermeld. Dit geldt zowel voor hoog- als laagrisico-uitslagen. De ontslagbrief ontvangt u als huisarts op de gebruikelijke wijze.

Betekenis van de uitslag APOP-screener

De APOP-screener maakt onderscheid tussen laag- en hoogrisicopatiënten. Hoogrisico kan een uitkomst zijn op één of beide onderstaande domeinen:

 • Functionele achteruitgang en/of sterfte binnen 3 maanden. Patiënten met het 20% hoogste risico krijgen een hoogrisico-uitslag. Deze groep patiënten heeft gemiddeld 55% kans op achteruitgang in functioneren of op sterfte binnen 3 maanden.
 • Aanwezigheid van cognitieve stoornissen. Patiënten met dementie en patiënten die op het moment van screening cognitieve stoornissen hebben (bijvoorbeeld door een delier of hypoperfusie) krijgen een hoogrisico-uitslag. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 28% van de oudere patiënten op de SEH cognitieve stoornissen heeft op niveau van MMSE <24.

Achtergrond APOP-screener

De APOP-screener is ontwikkeld binnen de APOP-studie, die in 2013 is gestart in het LUMC. Gegevens van ruim 2600 patiënten uit vier verschillende ziekenhuizen (LUMC, Alrijne ziekenhuis, HMC Bronovo en Erasmus MC) zijn gebruikt om het instrument te ontwikkelen. De screener bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Aankomst per ambulance
 • Had de patiënt voor SEH bezoek regelmatig hulp nodig van iemand?
 • Had de patiënt voor SEH bezoek hulp nodig bij baden of douchen?
 • Is de patiënt in het afgelopen halfjaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?
 • Is bij de patiënt de diagnose dementie vastgesteld?
 • Cognitie vraag: In welk jaar zijn we nu?
 • Cognitie vraag: Kunt u de maanden in omgekeerde volgorde benoemen?

De laatste twee vragen zijn om de cognitie te testen. Deze vragen zijn geselecteerd uit de 6-item Cognitive Impairment Test, die is gevalideerd ten opzichte van de MMSE. Meer informatie over de APOP-studie en bijbehorende publicaties kunt u vinden op de volgende website: www.apop.eu

Telefonische nazorg

Patiënten met een hoogrisico-uitslag worden binnen 24 uur na ontslag gebeld door een verpleegkundige van de SEH. Tijdens dit telefoongesprek worden eventuele vragen van de patiënt beantwoord en ontslaginstructies herhaald. Indien nodig zal de SEH-verpleegkundige contact opnemen met de huisarts.

Contact

 • Voor medisch-inhoudelijke vragen: dienstdoende SEH-arts via telefoonnummer (071)5262025. 
 • Voor vragen over het APOP-screeningsprogramma: L.C. Blomaard via L.C.Blomaard@lumc.nl of telefoonnummer (071)5266652