Plotse hartdood & genetica

Huisartsenwebsite

In Nederland sterven er per jaar gemiddeld 16.000 mensen als gevolg van een acute en onverwachte hartstilstand. Dit betreft voor een belangrijk deel oudere patiënten, maar komt ook bij jongere personen voor. Extra alertheid is dan geboden.

Bijna altijd is er dan sprake van autosomaal dominante overerving van de aanleg voor de erfelijke hartaandoening. Dan hebben 1e graads familieleden (zoals kinderen, broers en zussen) 50% kans om drager te zijn met bijbehorend risico op plots overlijden. Mede daarom is het relevant om de onderliggende oorzaak van het plots overlijden vast te stellen. Daarom adviseren wij obductie bij een overledene in de leeftijd van 18 - 45 jaar. Bij twijfel overleg met dienstdoende Klinisch Geneticus (8:00-17:00 uur) en in ANW-uren met de dienstdoende Patholoog in het LUMC via 071-5269111.

Plots overlijden kan voor deze familieleden vaak worden voorkomen door:

  • leefstijladviezen
  • medicatie (en/of het vermijden van bepaalde medicatie)
  • in enkele gevallen een pacemaker of inwendige defibrillator (ICD)

Voor meer informatie zie Huisarts en Genetica.

Snel naar: