Behandeling

Een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp brengt u naar een behandelkamer en begint afhankelijk van uw klacht al met bepaalde handelingen.

Er mogen maximaal twee personen met u mee in de behandelkamer. Andere begeleiders kunnen op u wachten in de wachtkamer.  

Onderzoek

Een arts, arts-assistent of physician assistant vraagt naar uw klachten en onderzoekt u. De behandelaar legt u precies uit wat er gaat gebeuren. U kunt altijd vragen stellen als u iets niet begrijpt.  

Soms zijn röntgenfoto’s of laboratoriumonderzoek nodig. Ook kan de arts besluiten aanvullend onderzoek uit te voeren of met een andere arts te overleggen. Hierdoor kan het voorkomen dat u tijdens de behandeling moet wachten op de uitslag.

Naar huis

Als u na de behandeling bij de Spoedeisende Hulp naar huis kunt, wordt er een brief voor uw huisarts opgesteld. Uw huisarts is dan op de hoogte van uw klacht en bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Afspraak op de polikliniek

Als het nodig is krijgt u een vervolgafspraak voor een polikliniekbezoek mee.  

Voor sommige poliklinieken moet u zelf een afspraak maken. In dat geval geven wij u het telefoonnummer mee van de desbetreffende polikliniek.  

Het is belangrijk bij de polikliniek te melden dat uw afspraak het vervolg is van een behandeling op de Spoedeisende Hulp.

Opname in het LUMC of ander ziekenhuis

In overleg met u kan de arts besluiten dat u wordt opgenomen in het LUMC. Het kan echter voorkomen dat er in het LUMC geen bed vrij is voor opname. In dat geval zoeken wij een plaats voor u in een ander ziekenhuis.