Patiëntenfolder

Koortsstuipen

Jonge kinderen zijn bij koorts gevoelig voor stuipen. Ongeveer 5 procent van de kinderen tussen de drie maanden en zes jaar heeft wel eens een koortsstuip.   In deze folder leest u over de achtergrond van koortsstuipen, hoe u ze kunt herkennen en wat u zelf aan koortsstuipen kunt doen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Onze zorg

Wat is Koortsstuipen?

Koortsstuipen bij kinderen  

Kinderen kunnen bij koorts een koortsstuip krijgen. Dat komt omdat de hersenen bij kinderen nog niet volgroeid zijn. Daardoor kan de functie van de hersenen gemakkelijk ontregeld raken onder bijzondere omstandigheden, zoals koorts. Koortsstuipen komen vaker voor bij kinderen bij wie in de naaste familie meer kinderen koortsstuipen hebben gehad. Voor de meeste ouders is een koortsstuip een zeer angstaanjagende gebeurtenis. Koortsstuipen laten echter geen beschadiging achter in de hersenen. Kinderen met alleen koortsstuipen ontwikkelen zich in principe normaal. 

Verschijnselen

Hoe herkent u een koortsstuip?  

Een koortsstuip is een epileptische aanval die alleen bij koorts optreedt. Een ‘gewone’ koortsstuip, ook wel typische koortsstuip genoemd, duurt gemiddeld enkele minuten en in elk geval korter dan tien minuten. Het kind verliest het bewustzijn, kan soms de ogen wegdraaien, krijgt symmetrische schokken in de armen en benen, terwijl het gezicht bleek, grauw of blauw wordt. De ademhaling verloopt oppervlakkig, stotend en kan ook kortdurend stoppen.  

De aanval is over als het schokken is gestopt. Het kind kan daarna nog een tijdje heel diep slapen en slap zijn. 

Oorzaak

Wanneer ontstaat een koortsstuip?  

Een koortsstuip treedt op bij aandoeningen die met koorts gepaard gaan. De lichaamstemperatuur is dan 38°C of hoger. Een enkele maal is er nog geen koorts maar stijgt de temperatuur pas in de uren na de aanval. Bij alle ziekten met koorts kunnen stuipen optreden. Vroeger traden koortsstuipen na inentingen veel vaker op dan nu. Dat risico is sterk afgenomen doordat de vaccins zijn verbeterd. 

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Wat kunt u zelf doen bij een koortsstuip? 

Het is belangrijk dat u niet in paniek raakt en goed kijkt wat het kind doet. Vermijd fel licht en geluid. Bij een eerste koortsstuip moet u altijd contact opnemen met een (huis)arts, ook als de koortsstuip binnen 10 minuten is gestopt. Houd, als het mogelijk is, de tijd in de gaten. Bescherm het hoofd, maak strakke kleding los, houd de bewegingen van het kind niet tegen en probeer het kind op de zij te leggen zodat het kind vrij kan ademen. Indien er voeding of een ander voorwerp in de mond zit, en dit de ademhaling belemmert, probeer dit dan voorzichtig te verwijderen. Let hierbij op uw eigen vingers. Geen stokje/pen en dergelijke in de mond stoppen! De arts zal als het nodig is, proberen de stuip te onderdrukken met behulp van medicatie. Daarna zal de arts op zoek gaan naar de oorzaak van de koorts en de achterliggende ziekte, en voor zover mogelijk, behandelen. Overleg met uw arts wat u moet doen bij een eventueel volgende koortsstuip. 

Wat als een koortsstuip niet stopt?  Wanneer is het nodig om Midazolam toe te dienen?

Een aanval gaat meestal vanzelf over maar soms is het nodig om een medicijn toe te dienen om zo de aanval te stoppen. De arts heeft met u afgesproken wanneer u Midazolam toedient. In het algemeen is dit pas als de aanval na vijf minuten nog niet over is. Een aanval kan immers kort duren en snel overgaan. Het kan ook nodig zijn om één of meer reeksen van korte aanvallen te doorbreken door eenmalig Midazolam neusspray toe te dienen. U sprayt de Midazolam in één of beide neusgaten. Hieronder leest u precies wanneer en hoe u dit moet doen.

Toedienen van de Midazolam neusspray

 • Verwijder het beschermdopje en evt de vergrendeling voorafgaand aan het gebruik. 
 • Houd de verstuiver vast tussen duim en wijsvinger. 
 • Druk het pompje een paar keer in totdat een fijne nevel uit de neusverstuiver komt. 
 • Til het hoofd van uw liggende kind iets op. 
 • Breng de neusverstuiver in één neusgat en druk het pompje één keer in. Wanneer u twee sprays moet toedienen, dien dan de tweede spray toe in het andere neusgat. Wanneer u vier sprays moet toedienen, spray dan in elk neusgat twee keer. 
 • Spoel na het gebruik de buitenkant van de neusverstuiver goed schoon met water. 
 • Plaats de beschermdop en evt de vergrendeling terug. 
 • Noteer het tijdstip van toediening. 
 • Na een aantal minuten begint het middel te werken. Dit merkt u aan het verslappen van de spieren. 
 • Laat uw kind na de aanval op de zij liggen tot hij/zij weer wakker is om verslikken en het naar achter zakken van de tong te voorkomen. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, zodat de ademhaling goed mogelijk is. 
 • Uw kind kan nog erg suf / verward zijn, maar de aanval is dan al wel gestopt! Stel hem/haar gerust, vertel zo mogelijk wat er is gebeurd.  

Midazolam is een zogenaamd coupeermiddel, d.w.z. het kan een epileptische aanval/koortsstuip, (die gepaard gaat met schokken en/ of verstijven) laten stoppen. Het werkt binnen een aantal minuten en zorgt voor verslapping van de spieren. De ademhaling komt hierdoor weer normaal op gang, indien er sprake was van een verkramping van de ademhalingsspieren.


Als de Midazolam niet werkt...

De vloeistof wordt via het neusslijmvlies opgenomen in het bloed. Bijna altijd stopt de aanval dan na enkele minuten. Bespreek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen ondanks de Midazolam. Bijvoorbeeld na een bepaalde tijd nog een pufje toedienen en/of 112 bellen voor een ambulance. Houd u zich goed aan de afspraken met uw arts. Dien niet op eigen initiatief meer Midazolam toe, want te veel Midazolam kan ervoor zorgen dat uw kind moeite krijgt met de ademhaling. 


Als een aanval anders is verlopen, of langer duurde dan u gewend bent, neemt u dan op een ander moment contact op met uw behandelend arts. U kunt dan met hem/haar bespreken hoe u het beste kunt handelen bij een eventuele volgende aanval.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Bijwerkingen 

Net zoals bij de meeste medicijnen kunnen ook bij dit medicijn bijwerkingen optreden. Bijwerkingen kunnen onder andere slaperigheid en sufheid zijn. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer. Tevens kan de spray irritatie geven aan het neusslijmvlies.  

Houdbaarheid

De spray is maximaal één jaar houdbaar. Na opening is de flacon nog drie maanden houdbaar. De neusspray is daarom minder geschikt voor kinderen die minder dan twee keer per jaar noodmedicatie nodig hebben. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Is verder onderzoek nodig? 

Bij een gewone koortsstuip zal uw (huis)arts meestal geen verder onderzoek aanraden. Wel moet altijd worden beoordeeld of de koorts een uiting is van een ziekte die moet worden behandeld, zoals bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking. Bij atypische koortsstuipen (zie verderop in de folder) of als koortsstuipen zich vaak herhalen, kan de arts verder (neurologisch) onderzoek doen.  

Wat kunt u doen bij koorts?

 • Meet de temperatuur  
 • Probeer achter de oorzaak van de koorts te komen (evt. in overleg met uw arts)  
 • Kleed het kind luchtig en laat het onder een laken of dunne deken slapen.  

Indien u het kind een koortswerend middel wilt geven (bij. Paracetamol zetpillen of sinasprildrank) doe dit dan i.o.m. uw arts.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Kan een koortsstuip in epilepsie over gaan? 

Een koortsstuip betekent niet dat het kind epilepsie heeft. Een koortsstuip is een epileptische aanval, die alleen bij koorts optreedt. Buiten de koorts heeft het kind geen aanvallen.  

Slechts 2 procent van de kinderen met ‘typische’ koortsstuipen krijgt later epilepsie. Dit is even vaak als bij kinderen zonder koortsstuipen. Dit percentage neemt toe tot ongeveer 10 procent als:  

 • De ontwikkeling van het kind al vóór de koortsstuip vertraagd verliep;  
 • Epilepsie in de familie voorkomt;  
 • Het een atypische koortsstuip was.  

Atypische koortsstuipen hebben één of meer van de volgende kenmerken:  

 • Ze duren langer dan tien minuten en/of er is meer dan 1 stuip per koortsperiode.  
 • De spierschokken zijn niet symmetrisch, maar alleen in één lichaamshelft. Soms zijn er zelfs heel andere aanvallen waarbij het kind staart, niet meer reageert, en smakbewegingen maakt. 
 • De arts vindt bij lichamelijk-neurologisch onderzoek afwijkingen.
Meer informatie

Contact

Als u vragen hebt, kunt u die bespreken op de eerstvolgende poliklinische afspraak. Mocht u vragen hebben vóór deze afspraak, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. In geval van spoed kunt u altijd contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 071-5262025.