Patiëntenfolder

Afdeling Spoedeisende Hulp

In deze folder vindt u informatie over de algemene gang van zaken op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).    

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Aankomst  

U heeft zich gemeld aan de inschrijfbalie van de Spoedeisende Hulp. Een medewerker heeft een aantal gegevens genoteerd zoals uw personalia en de reden van uw komst. Hierna wordt u gevraagd in de wachtkamer plaats te nemen. Wij verzoeken u niet te eten en drinken voordat de behandeling bekend is. Een behandeling of operatie kan uitgesteld worden als u zich niet aan dit voorschrift houdt. Wilt u uw mobiele telefoon uitzetten? In de ambulancehal is het wel toegestaan mobiel te telefoneren.    

Triage  

Nadat u zich aan de inschrijfbalie heeft gemeld wordt u zo spoedig mogelijk door een triageverpleegkundige binnen geroepen en zal naar uw klachten worden gevraagd. Aan de hand van een triagesysteem wordt uw klacht in één van vijf urgentiegroepen ingedeeld. Bij “rood”getrieerde patiënten is de meeste haast geboden, elke volgende kleur is minder urgent (zie informatie-scherm uitleg Triage)  

Nadat u bent getrieerd, wordt u verzocht weer plaats te nemen in de wachtkamer.  

Waarom moet u wachten?  

We realiseren ons dat het wachten op deskundige hulp vervelend is. Wij behandelen patiënten in principe op volgorde van binnenkomst. Toch kan het voorkomen dat u lang moet wachten en dat andere mensen soms eerder door een arts bekeken worden dan u, ook als ze na u binnen zijn gekomen. Redenen hiervoor kunnen zijn:  

  • Er komt een patiënt in levensgevaar binnen. Deze patiënt gaat altijd voor; 
  • Afhankelijk van de ernst van de klachten kunnen andere patiënten voorrang krijgen; 
  • Er komen meerdere patiënten voor hetzelfde specialisme. De wachttijd voor deze specialist loopt dan op; 
  • Jonge kinderen worden soms eerder geholpen, omdat ze met dezelfde aandoening in een hogere groep worden getrieerd; 
  • Alle behandelkamers zijn bezet.   

De behandeling  

Een verpleegkundige brengt u naar een behandelkamer. Er kunnen maximaal twee personen met u mee. Andere begeleiders kunnen op u wachten in de wachtkamer. En arts, arts-assistent of physician assistant vraagt naar uw klachten en onderzoekt u. De behandelaar legt u precies uit wat er gaat gebeuren. U kunt altijd vragen als u iets niet begrijpt. Soms zijn röntgenfoto’s of laboratoriumonderzoek nodig. Het onderzoek van uw bloed duurt minimaal een uur. Ook het beoordelen van de foto kost tijd. Hierdoor kunnen tijdens de behandeling wachttijden ontstaan. Ook kan het zijn dat de arts besluit met een andere arts te overleggen. Indien deze bezig is met een andere patiënt, kan het even duren.    

Opname  

Als de arts, in overleg met u, besloten heeft u op te nemen in het ziekenhuis regelen wij een aantal zaken voor uw opname, dit kost even tijd. Een verpleegkundige van de afdeling komt u ophalen. Uw familie kan altijd met u meelopen. Het kan echter voorkomen dat er in het LUMC geen bed vrij is voor opname. In dat geval wordt er voor u een plaats gezocht in een ander ziekenhuis.   

Naar huis  

Als u naar huis kunt wordt er een brief voor uw huisarts geschreven. Deze brief wordt de volgende ochtend verstuurd. Uw huisarts is dan op de hoogte van uw klacht en bezoek aan de Spoedeisende Hulp.  

Als het nodig is krijgt u een vervolgafspraak voor een polikliniekbezoek mee. Voor sommige poliklinieken moet zelf een afspraak gemaakt worden. In dat geval krijgt u van ons het telefoonnummer mee van de desbetreffende polikliniek. Het is belangrijk te melden dat uw afspraak het vervolg is van een behandeling op de Spoedeisende Hulp.    

Bij uw vertrek kunt u, in overleg met de medewerker van de beveiligingsdienst een uitrijkaart krijgen. Als u niet in staat bent om met eigen vervoer naar huis te gaan kan een baliemedewerker van het SEH een taxi voor u bellen. De kosten moeten door u zelf betaald worden.    

Klachten  

We doen er alles aan uw bezoek aan onze afdeling zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw bezoek. Als u opmerkingen, klachten of suggesties heeft, dan vernemen wij die graag van u. Het managementteam van Spoed Eisende Hulp is tijdens kantooruren te bereiken via telefoon 071-5262025.   

Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u uw opmerkingen, klacht of suggesties bij de secretaris van de Klachtencommissie LUMC neerleggen. Het adres is:   

Klachtencommissie LUMC  

H1-59  

Postbus 9600  

2300 RC Leiden   

Tot slot  

Heeft u nog vragen, stelt u die dan gerust. U kunt ook altijd even bellen.  

Telefoon: 071-526 2025