Patiëntenfolder

Pijnstilling na bezoek aan de Spoedeisende Hulp

U bent op de Spoedeisende Hulp (SEH) geweest. Naar aanleiding hiervan adviseert de arts u pijnstillers in te nemen. Er bestaan verschillende soorten pijnstillers. Deze worden in deze folder beschreven.   Het is belangrijk voor de pijnbestrijding om de medicatie volgens voorschrift van de arts in te nemen. Het is niet verstandig om hier op eigen initiatief van af te wijken of andere pijnstillers dan de arts heeft voorgeschreven in te nemen.   Indien de pijnstilling onvoldoende is, kunt u contact opnemen met de SEH of indien het langer dan 24 uur na het SEH-bezoek is, met uw huisarts. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Medicatie  

Soms is één soort pijnstiller voldoende, soms is een combinatie van pijnstillers nodig om voldoende effect te bereiken. Als de arts een combinatie voorschrijft, kunt u ervan uitgaan dat deze medicijnen samen kunnen worden gebruikt. Zij kunnen soms elkaars werking versterken. Mocht u twijfelen of de pijnstillers samen met u eigen medicatie kunnen, neemt u dan contact op met de SEH of uw huisarts.  

Het is belangrijk dat u de medicijnen op de voorgeschreven tijden inneemt en niet wacht tot u pijn heeft. Op deze manier kunt u de pijnpiek voorkomen. Daarnaast bouwt u een spiegel van het medicijn op, zodat de pijn beter onder controle is te krijgen.  

Soms is het noodzakelijk om naast de pijnstilling ook nog een maagbeschermer te nemen, de arts schrijft u dit dan voor.  

Soorten pijnstillers  

Paracetamol is de eerste keus omdat deze tabletten de minste bijwerkingen hebben als u ze volgens voorschrift inneemt. De dosering van de bijsluiter altijd volgen.  

Diclofenac, ibuprofen, naproxen (Aleve), brufen: Dit zijn zogenaamde NSAID’s. Deze medicijnen hebben vaker bijwerkingen en mogen dus niet door iedereen worden ingenomen. Indien u last heeft van uw maag of bekend bent met nierproblemen, leverproblemen, longproblemen, darmproblemen of hartproblemen meldt u dit dan bij de arts. Dit geldt ook als u allergisch bent voor één van de medicijnen of bloedverdunners gebruikt.  

Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol: Dit zijn maagbeschermers die voorgeschreven kunnen worden bij gebruik van NSAID’s. 

Tramadol: Dit is een morfineachtige medicatie. Dit kan slaperigheid veroorzaken. U dient hiermee rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het nemen van belangrijke beslissingen en bij het bedienen van gevaarlijke apparatuur. Tevens kan deze medicatie obstipatieklachten geven. Mocht u één van deze bijwerkingen ervaren, overleg dan met de arts.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Medicatie afbouwen  

Als u merkt dat de pijn afneemt dan kunt u de pijnstilling afbouwen. Dit betekent dat u steeds minder pijnstillers inneemt totdat u geen pijnstillers meer nodig heeft.  

Het is niet verstandig om in één keer te stoppen. U kunt dan het beste eerste de tramadol afbouwen (als u dit heeft), als dit goed gaat kunt u daarna de NSAID (ibuprofen, naproxen, diclofenac) afbouwen. Als laatste kunt u de paracetamol afbouwen.  

Dit afbouwen doet u door een dosis van de medicatie per dag te laten vervallen. Dus als u bijvoorbeeld 3 maal per dag een pijnstiller neemt, kunt u dit afbouwen naar 2 maal per dag of u kunt kiezen om 1 tablet i.p.v. 2 tabletten te nemen. Mocht u merken dat de pijnstilling dan toch onvoldoende is, dan kunt u het afbouwen uitstellen. Mocht u na 1 week nog niet kunnen afbouwen dan kunt u eventueel contact opnemen met uw huisarts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u vragen? U kunt in de eerste 24 uur na het ongeval contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het LUMC. Telefoonnummer 071-5262025. Daarna kunt u uw huisarts of de huisartsenpost bellen.