Patiëntenfolder

Onbelast lopen met krukken

Uw behandeld arts heeft u verteld dat u onbelast met krukken moet lopen. In deze folder staan de verschillende instructies hoe u met krukken kunt lopen. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar de website van het LUMC.

de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Hoe stelt u krukken af?   

Ga goed rechtop staan. Neem in elke hand een kruk. Als u de handen loslaat moeten de handsteunen op dezelfde hoogte zitten als de polsen.   

Onbelast lopen met krukken   

Bij onbelast lopen mag u niet op uw aangedane been staan.   

Ga goed rechtop staan met in elke hand een kruk. Zet beide krukken tegelijk een naar voren. Breng het aangedane been naar voren en maak tegelijkertijd een stap met het niet-aangedane been. Leun bij de stap naar voren goed op uw krukken en ga niet springen.   

Zorg ervoor dat u de krukken zover uit elkaar hebt gezet dat u er goed tussen past.   

Onbelast traplopen   

Bij traplopen loopt u aan de kant waar een stevige trapleuning zit. Zorg ervoor dat u de kruk steeds in het midden van de trede zet.   

Trap op, onbelast   

Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan. Pak met één hand de trapleuning vast en houdt in de andere hand de kruk vast. Leun goed op de kruk en op de trapleuning. Zet eerst het niet-aangedane been op de volgende trede, maak een stap omhoog en plaats de kruk op die trede.   

Trap af, onbelast   

Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan. Pak met één hand de trapleuning vast en houdt in de andere hand de kruk vast. Leun goed op de kruk en op de trapleuning.  

Zet eerst de kruk één trede lager. Het aangedane been brengt u naar voren en u maakt een stap met het niet-aangedane been naar deze lagere trede. 

De krukken die u heeft gehuurd via de Spoed Eisende Hulp kunnen

  • binnen kantoortijden worden ingeleverd op de gipskamer (071-5263038) en

  • buiten kantoortijden op de Spoed Eisende Hulp (071-5262025). U dient dan het roze doorslagpapier met gegevens mee te brengen.