Patiëntenfolder

Drukverband om de elleboog of pols

De arts van de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft bij u een verstuiking, verscheuring, verzwikking of kneuzing van een gewricht geconstateerd. Hiervoor hebt u een drukverband gekregen, waardoor het geblesseerde gewricht steun krijgt en de zwelling en/of pijn afneemt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Leefregels letsel aan gewricht arm   

  • Houd de arm in de mitella of in het slingverband. Doe deze ’s nachts af.  
  • Zorg ervoor dat u uw hand iets hoger houdt dat uw elleboog. Dit zorgt ervoor dat de zwelling en of de pijn sneller afneemt.  
  • Beweeg regelmatig uw vingers en schouder (strekken en buigen van de vingers; draaiende beweging schouder) om te voorkomen dat deze vast gaan zitten.  
  • Leg eventueel uw onderarm op een kussen als u aan tafel zit of op bed ligt.  
  • Draag aan de aangedane arm geen sieraden. 

Als pijnstilling mag u paracetamol gebruiken, tenzij de arts met u andere pijnmedicatie heeft afgesproken.  

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken hoelang u het drukverband moet laten zitten en wanneer het eventueel kan vervangen door een elastisch steunverband. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Mogelijke complicaties   

Wanneer de hand erg dik wordt, kan dit leiden tot een slechte doorbloeding, wat klachten van spieren of zenuwen kan veroorzaken. Maak daarom het verband om het gewricht losser wanneer er sprake is van een toename van de zwelling, tintelingen in de hand en/of wanneer de pijn verergert. Neem zo nodig contact op met de Spoedeisende Hulp, de huisarts of de HAP (huisartsenpost).   

Als nabehandeling noodzakelijk is, krijgt u hiervoor een afspraak bij de polikliniek of wordt u verwezen naar uw huisarts.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wanneer u nog vragen heeft over de behandeling, kunt u gedurende kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 en 16.30 uur) contact opnemen met de gipskamer, telefoonnummer: 071-5263038.   

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende hulp, via 071-5262025.