Patiëntenfolder

PEP-kuur

In verband met een mogelijke hiv-besmetting heeft de internist u een PEP-kuur voorgeschreven. In deze folder vindt u informatie over het doel en het gebruik van deze kuur.  Seks gehad terwijl u dat niet wilde.  Het Centrum Seksueel Geweld kan u helpen na een aanranding of verkrachting.  Neem zo snel mogelijk contact op. U kunt dag en nacht bellen met: 0800 0188 of kijk online. Vragen kunnen ook worden gesteld aan de dienstdoende behandelaar tijdens het bezoek aan de SEH

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp. 

Onze zorg

Wat is PEP-kuur?

PEP staat voor Post Exposure Profylaxe. Een PEP-kuur wordt voorgeschreven als – na een risico-inschatting – blijkt dat er kans is op besmetting met het hiv-virus. Kans op besmetting bestaat na een onveilig seksueel contact of als er bloed-bloed-contact is geweest, bijvoorbeeld door een incident met een gebruikte naald.   

  

Bij de risico-inschatting op hiv wordt ook gekeken naar een mogelijke hepatitis B of C besmetting. Ook kunt u het advies krijgen u op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) te laten controleren.  

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Wat is post expositie profylaxe? 

Post = na 

Expositie = een situatie waarbij HIV de kans heeft in iemands lichaam terecht te komen 

Profylaxe = een behandeling ter voorkoming van een infectie 

- PEP helpt mogelijk voorkómen dat iemand geïnfecteerd raakt met HIV 

- PEP betekent een kuur van 4 weken met HIV-remmers 

- PEP moet zo snel mogelijk na een risicovolle gebeurtenis (tot maximaal 72 uur) starten 

- PEP heeft bijwerkingen. 

- Een PEP-behandeling verkleint dus de kans dat iemand HIV- geïnfecteerd raakt nadat het virus in het lichaam is gekomen.
- Nadat HIV in het lichaam is gekomen, duurt het enige tijd (uren tot een paar dagen) voordat het virus zich definitief in het lichaam nestelt. Als u vóór die tijd start met HIV-remmers voorkomt u mogelijk dat het virus zich vermenigvuldigt en u geïnfecteerd raakt.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Behandeling  

Tijdens de PEP-kuur krijgt u vier weken anti-retrovirale medicatie voorgeschreven. Deze medicijnen worden ook gebruikt voor de behandeling van hiv-patiënten. Als u deze medicijnen zo snel mogelijk na het incident gebruikt, kan dit een hiv-besmetting voorkomen.  

  

Op dit moment worden de volgende medicijnen voorgeschreven:   

Truvada® (Tenofovirdisoproxil / Emtricitabine).
- Truvada® is een blauwe of groene tablet, die is samengesteld uit 245 mg Tenofovirdisoproxil en 200 mg Emtricitabine Truvada®.
- U bewaart de tabletten bij kamertemperatuur.
- Bescherm de tabletten tegen vocht, bevriezen en hitte.
- De dosering is 1 x daags 1 tablet. Truvada® kunt u zowel met als zonder voedsel innemen. De tijd tussen het innemen van een tablet is steeds 24 uur. 

Let op: Neem de medicijnen trouw in, neem de juiste dosering en sla geen doseringen over! 

Mogelijke bijwerkingen van Truvada® 

Mogelijke bijwerkingen van Truvada® zijn: hoofdpijn, duizeligheid, diarree, braken, misselijkheid, nierfunctiestoornissen. 

Tivicay® (Dolutegravir) 

- Tivicay® is een lichtgele tablet die bestaat uit 50 mg Dolutegravir.
- U bewaart de tabletten bij kamertemperatuur.
- Bescherm de tabletten tegen vocht, bevriezen en hitte. De dosering is 1x daags 1 tablet.
- Tivicay® kunt u zowel met als zonder voedsel innemen. De tijd tussen het innemen van een tablet is steeds 24 uur. 

Let op: Neem de medicijnen trouw in, neem de juiste dosering en sla geen doseringen over! 

Mogelijke bijwerkingen van Tivicay® 

Mogelijke bijwerkingen van Tivicay® zijn: diarree, misselijkheid, braken, slaapproblemen en stemmingsklachten. 

Wisselwerking met uw eigen medicatie 

Er zijn geneesmiddelen die u niet tegelijk met Truvada® of Tivicay® mag gebruiken, of waarbij een andere dosering van 1 van de geneesmiddelen nodig is. U moet uw arts op de hoogte brengen van alle geneesmiddelen die u gebruikt of van plan bent om te gaan gebruiken, inclusief geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven. 

Let op: Ook sint-janskruid, multivitamines, ijzertabletten, maagzuurremmers en grapefruitsap beïnvloeden de werking van  Truvada® en Tivicay®. Tijdens de kuur mag u ze dus niet gebruiken. 

Medicatie vergeten? 

Bent u vergeten om uw medicijnen in te nemen, neem ze dan alsnog direct! Daarna kunt u weer uw gewone schema volgen. Het maakt niet uit wanneer u zich heeft gerealiseerd dat u de medicijnen bent vergeten, maar het is niet zinvol om een dubbele dosis in te nemen om een vergeten dosis in te halen. Dus als u er pas aan denkt op het moment dat u de tabletten weer moet innemen, neemt u geen dubbele dosis. 

Misselijkheid en braken 

Als u braakt nadat u de medicijnen hebt ingenomen, kan het zijn dat u ze opnieuw moet innemen. De regels hiervoor zijn: 

U heeft de medicatie zonder voedsel ingenomen: 

U braakt binnen 1 uur na inname → opnieuw medicatie innemen. 

U braakt later dan 1 uur na inname → niets opnieuw innemen. 

Er zitten resten van medicijnen in het braaksel  → altijd opnieuw medicijnen innemen. 

U heeft de medicatie  met voedsel ingenomen: 

U braakt binnen 3 uur na inname → opnieuw medicatie innemen. 

U braakt later dan 3 uur na inname → niets opnieuw innemen. 

Er zitten resten van medicijnen in het braaksel → altijd opnieuw medicijnen innemen. 

Heeft u tijdens de PEP-behandeling voortdurend last van misselijkheid en braken? Neem dan contact op met de verpleegkundig consulent HIV/Aids tijdens het telefonisch spreekuur en vraag om een recept voor een middel tegen misselijkheid. 

U krijgt voor vier dagen medicijnen mee uit het ziekenhuis. Het recept kunt u laten faxen naar uw eigen apotheek of inleveren bij de poli-apotheek van het LUMC. 

  

Indien u geen antistoffen heeft tegen Hepatitis B, kan op de Spoedeisende Eerste Hulp met Hepatitis B vaccinatie  worden gestart en/of Hep B immunoglobulinen. De vaccinatie tegen Hepatitis B moet bij de huisarts vervolgd worden. 

Controles   

De eerstvolgende werkdag 

  • Bel u met het LUMC voor het maken van afspraken voor bloedafnames 071-5261919/5265429 

 Over 1 maand.. 

  • De medicatie is nu op en kan gestopt worden 

Over 40 dagen.. 

  • Bloedafname LUMC: oa hiv test 

               Maximaal 1 week later uitslag bloedonderzoek per telefoon 

Over 4 maanden.. 

  • Bloedafname LUMC; oa hiv test. Maximaal 1 week later uitslag per telefoon Na 4 maanden zijn de controles klaar. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

  • De standaard PEP medicatie mag gebruikt worden in de zwangerschap. In geval er sprake is van zwangerschap(swens) en de standaard PEP medicatie niet gebruikt kan worden, bijv igv resistentie of interactie, dan overleggen met een infectioloog 
  • Veilig vrijen gedurende minimaal 4 maanden 
  • Anticonceptie gedurende minimaal 4 maanden i.v.m. mogelijke teratogene effecten van anti-hiv medicatie (overlap met 4 maanden veilig vrijen i.v.m. besmettings risico echter condoomgebruik alleen is geen optimale anticonceptie) 
  • Soa screening en behandeling wordt geregeld via de GGD of huisarts. 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Met vragen over de kuur kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundig specialisten of met uw behandelend internist. Zij zijn bereikbaar tussen 9.00-12.00 en 14.00-16.30 uur via telefoonnummer 071-5261850.   

Overig

Kosten voor de PEP-behandeling 

De behandeling met PEP wordt vergoed door de Nederlandse ziektekostenverzekeringen. Heeft u een buitenlandse verzekering? Dan moet je de hele PEP-kuur zelf betalen bij de apotheek en achteraf bij je verzekering declareren. Houd rekening met een bedrag van ongeveer €1000. Let op mogelijke kosten in verband met je eigen risico. Neem je
verzekeringsgegevens en legitimatie altijd mee als je naar de apotheek gaat.