Triage

Na uw inschrijving bij de Spoedeisende Hulp beoordeelt een triageverpleegkundige de ernst van uw klachten en uw zorgvraag. Dit heet triage.

Bij triage wordt de situatie van een patiënt snel beoordeeld zodat direct duidelijk is welke patiënt als eerste geholpen moet worden.

Urgentie

Op de Spoedeisende Hulp van het LUMC gebruiken wij een triagesysteem waarbij klachten in één van vijf urgentiegroepen worden ingedeeld. Elke urgentiegroep heeft een eigen kleur. Bij urgentiekleur 'rood' is de meeste haast geboden, elke volgende kleur is minder urgent. De wachttijd hangt samen met de urgentie van de aandoening.

Nadat u bent getrieerd, wordt u verzocht weer plaats te nemen in de wachtkamer of wordt u direct doorverwezen naar een behandelkamer op de Spoedeisende Hulp. Buiten kantoortijden bestaat ook nog de mogelijkheid dat u wordt doorverwezen naar de huisartsenpost.

Screening oudere patiënt op de Spoedeisende hulp

Het aantal oudere patiënten op de Spoedeisende hulp (SEH) neemt toe. Voor een aantal patiënten kan het bezoek helaas het begin van achteruitgang betekenen. Om te zien welke patiënten op de Spoedeisende Hulp hier het hoogste risico op hebben, maakt het LUMC sinds 1 maart gebruik van een screeningsprogramma: de APOP-screener. Deze informatie helpt de zorgverleners om passende zorg te bieden aan de meest kwetsbare groep oudere patiënten.

Aan alle patiënten van 70 jaar en ouder wordt bij binnenkomst op de Spoedeisende hulp 9 vragen gesteld. De vragen gaan over het lichamelijk en cognitief functioneren, voorafgaand aan het bezoek. Om het cognitief functioneren te testen worden een aantal aandacht- en geheugenvragen gesteld. De uitslag van de test geeft een risicoschatting voor de eventuele achteruitgang.