Inschrijven

Bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp van het LUMC meldt u zich bij de inschrijfbalie.

Persoonlijke gegevens

De baliemedewerker noteert uw persoonlijke gegevens en vraagt naar de reden van uw komst.

Het LUMC is wettelijk verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren. Daarom vragen wij u naar de Spoedeisende Hulp mee te nemen:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw zorgverzekeringsbewijs

MSRA-besmetting

In verband met mogelijke MRSA-besmetting vraagt de baliemedewerker of u:

  • beroepsmatig contact heeft (gehad) met levende varkens of vleeskalveren
  • de afgelopen 2 maanden behandeld werd in een buitenlands ziekenhuis

Na inschrijving kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.

Nuchter blijven

Wij verzoeken u niet te eten en drinken voor de behandelaar u heeft onderzocht en een diagnose heeft gesteld. Een behandeling of operatie kan worden uitgesteld als u zich niet aan dit voorschrift houdt.