Onderwijs en opleidingen

De Spoedeisende Hulp organiseert vanuit het specialisme 'spoedeisende geneeskunde' bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Deze scholing richt zich op interne en externe zorgprofessionals.

De Spoedeisende Hulp is een officieel erkende opleidingsinrichting voor de opleiding tot SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het managementsecretariaat van de Spoedeisende Hulp.