Verwijzing

U kunt worden verwezen door de huisarts of een andere medisch specialist. Alle nieuwe patiënten voor de polikliniek moeten schriftelijk worden aangemeld door middel van een verwijsbrief gericht aan het hoofd polikliniek reumatologie. 

In deze verwijsbrief moet tenminste de volgende gegevens worden vermeld:

  • de persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
  • naam van de verwijzer
  • reden van de verwijzing
  • aanduiding termijn waarop patiënt gezien moet worden

Aan de hand van deze informatie stelt het hoofd van de polikliniek vast hoe snel de aangemelde patiënt op de polikliniek gezien moet/kan worden. De polikliniek nodigt u  telefonisch uit of stuurt een brief met datum en informatie over eerste polibezoek. Ook de huisarts wordt bericht over de datum van de 1e afspraak.