Skip to main content
Afdeling

Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice

De Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice (DDMW) bestaat uit vier teams. Namelijk Diëtetiek, Maatschappelijk Werk, Patiëntenservicebureau en Educatieve Voorziening. Diëtisten helpen patiënten op het gebied van voeding en dieet. Maatschappelijk werkers begeleiden mensen bij het leren omgaan met een ziekte of de gevolgen ervan. Patiëntenservicebureau is er voor praktische ...
De Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice (DDMW) bestaat uit vier teams. Namelijk Diëtetiek, Maatschappelijk Werk, Patiëntenservicebureau en Educatieve Voorziening. Diëtisten helpen patiënten op het gebied van voeding en dieet. Maatschappelijk werkers begeleiden mensen bij het leren omgaan met een ziekte of de gevolgen ervan. Patiëntenservicebureau is er voor praktische vragen en de Educatieve voorziening begeleidt kinderen die langdurig onder behandeling in het ziekenhuis zijn.
Patiëntenzorg

De Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice (DDMW) bestaat uit diëtisten, maatschappelijk werkers, medewerkers patiëntenservicebureau en onderwijsconsulenten.

Het doel van de afdeling is ervoor te zorgen dat u het beste antwoord krijgt op de vraag die u heeft. Of u nu patiënt bent, een bezoeker van het LUMC, een verwijzer of een anderszins geïnteresseerde.

Over onze diensten

Diëtetiek

Diëtisten van het LUMC zijn de experts op het gebied van voeding. Door de academische ervaring is het team in staat om u op de juiste manier te adviseren en te begeleiden, wanneer u te maken krijgt met voedingsproblemen. De diëtist begeleidt u als u in het LUMC wordt behandeld en een dieetbehandeling nodig heeft. De afdeling werkt volgens landelijke richtlijnen.

Alle diëtisten van het LUMC staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit houdt in dat er landelijke eisen worden gesteld om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Met hetzelfde doel nemen diëtisten van de dienst deel aan diverse landelijke overleggen voor deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van behandelrichtlijnen.

Naast patiëntenzorg doen een aantal diëtisten ook wetenschappelijk onderzoek naar voedingsproblemen en dieetbehandelingen. Tevens dragen zij bij aan de opleiding van toekomstige diëtisten en bij- en nascholing van studenten, artsen en verpleegkundigen.

Diëtetiek

Diëtisten van het LUMC zijn de experts op het gebied van voeding. Door de academische ervaring is het team in staat om u op de juiste manier te adviseren en te begeleiden, wanneer u te maken krijgt met voedingsproblemen. De diëtist begeleidt u als u in het LUMC wordt behandeld en een dieetbehandeling nodig heeft. De afdeling werkt volgens landelijke richtlijnen.

Alle diëtisten van het LUMC staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit houdt in dat er landelijke eisen worden gesteld om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Met hetzelfde doel nemen diëtisten van de dienst deel aan diverse landelijke overleggen voor deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van behandelrichtlijnen.

Naast patiëntenzorg doen een aantal diëtisten ook wetenschappelijk onderzoek naar voedingsproblemen en dieetbehandelingen. Tevens dragen zij bij aan de opleiding van toekomstige diëtisten en bij- en nascholing van studenten, artsen en verpleegkundigen.

Maatschappelijk Werk

De afdeling Maatschappelijk Werk werkt in expertiseteams op het gebied van Volwassenenzorg en Ouderbegeleiding. Team Volwassenenzorg richt zich op het begeleiden van de volwassen patiënt en zijn of haar familie. Het team Ouderbegeleiding is gespecialiseerd in begeleiding van (aanstaande) ouders. Het team Ouderbegeleiding werkt op het Geboorte Huis Leiden en het Willem-Alexander Kinderziekenhuis.

De maatschappelijk werkers begeleiden u (patiënt of ouder van een patiënt)gedurende de opname en behandeling. Het doel is dat u de behandelperiode doorstaat met zo min mogelijk aanslag op uw emotionele en economische reserves.

De hulpverlening kan één op één plaatsvinden, maar ook in de vorm van groepsbijeenkomsten.

Ook zijn de maatschappelijk werkers op de hoogte van verwijsmogelijkheden en als gespreksleider betrokken bij spiegelbijeenkomsten (bijeenkomsten waarin patiënten reacties op hun ervaringen geven), die leiden tot verbeterpunten in onze patiëntenzorg.

Patiëntenservicebureau

Het Patiëntenservicebureau (PSB) is een centraal loket, dat helpt bij de klachtenafhandeling binnen het LUMC. Daarnaast coördineert het Patiëntenservicebureau vrijwilligersprojecten en overnachtingsmogelijkheden voor patiënt en familie.

Het Patientenservicebureau beantwoord graag al uw vragen en geeft u informatie rondom het verblijf in het LUMC.

Educatieve Voorziening

De Educatieve Voorziening (EV) is er voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar die chronisch of langdurig in het LUMC worden opgenomen. De EV biedt uw kind langdurige onderwijsondersteuning. Dat kan in de vorm van lessen, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van begeleiding bij het huiswerk dat is meegegeven van de eigen school.

Belang van voeding om een lage spiermassa te voorkomen en behandelen.

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Onderwijs

Diëtisten en maatschappelijk werkers zijn actief in het geven van onderwijs. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van het werk om kennis en expertise over te dragen aan het medisch team, en vanzelfsprekend ook toekomstige beroepsbeoefenaars op te leiden.

Naast het opleiden van de eigen beroepsgroep geven medewerkers van de DDMW onderwijs aan verpleegkundigen, artsen in opleiding en diverse andere beroepsgroepen.

Opleidingen

Voor het opleiden van toekomstige diëtisten werken wij samen met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam.

Studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek kunnen bij ons terecht voor praktijkleren waarbij gewerkt wordt aan de competenties binnen het beroepsproduct diëtistisch handelen en/of gewerkt wordt aan een (innovatie) opdracht.

Daarnaast verzorgt de Dienst Diëtetiek onderwijs binnen de bachelor Geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Ook wordt onderwijs gegeven aan artsen en verpleegkundigen.

Over de afdeling

Contactgegevens

Secretariaat Dienst Dietetiek

Routenummer: 138; locatie: C-3‐P
Postbus 9600
2300 RC  Leiden
Telefoon: 071 526 30 40
E-mailadres: dietetiek@lumc.nl

Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice

Routenummer: 138; locatie: C-3‐P
Postbus 9600
2300 RC  Leiden
Telefoon: 071 526 30 40
E-mailadres: maatschappelijkwerk@lumc.nl

Secretariaat Dienst Dietetiek

Routenummer: 138; locatie: C-3‐P
Postbus 9600
2300 RC  Leiden
Telefoon: 071 526 30 40
E-mailadres: dietetiek@lumc.nl

Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice

Routenummer: 138; locatie: C-3‐P
Postbus 9600
2300 RC  Leiden
Telefoon: 071 526 30 40
E-mailadres: maatschappelijkwerk@lumc.nl

Het secretariaat van de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice is bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

Teams maatschappelijk werk

Team Volwassenenzorg
Telefoon: 071 529 88 89
E-mailadres: maatschappelijkwerk@lumc.nl
Routenummer: 138; locatie: C-3‐P

Team Ouderbegeleiding
Telefoon: 071 529 91 45
E-mailadres: ETOuder@lumc.nl
Routenummer: 138; locatie: C-3‐P

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Patiëntenservicebureau

Telefoon: 071 526 29 89
E-mailadres: patientenservicebureau@lumc.nl
Routenummer: 473; locatie: H-2-11
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

Educatieve Voorziening

Telefoon: 071 526 28 30  of  071 526 16 40
E-mailadres: educatievevoorziening@lumc.nl
Routenummer: 652; locatie: J-6-40
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.