Polikliniek

Diëtetiek

Op onze polikliniek wordt u behandeld door een diëtist. De diëtist is de specialist op gebied van voeding en gezondheid. Voeding speelt een belangrijke rol bij uw medische behandeling en herstel. Een dieet kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of behandelen van een ziekte.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Patiënt wordt gewogen.

De diëtist stelt een advies samen dat is aangepast aan uw medische en persoonlijke situatie. Ook maakt ze met u afspraken over het vervolg van uw dieetbehandeling. Onze diëtisten werken nauw samen met uw arts om ervoor te zorgen dat u de juiste voeding krijgt. U kunt alleen bij onze polikliniek terecht als u al in het LUMC behandeld wordt.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek diëtetiek, heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Uw behandelend arts in het LUMC weet of hij u naar één van onze diëtisten kan doorverwijzen.

Als u doorverwezen bent, maakt u een afspraak bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Staat u bijvoorbeeld onder behandeling bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten(MDL), dan maakt u op die polikliniek een afspraak.

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek diëtetiek, heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Uw behandelend arts in het LUMC weet of hij u naar één van onze diëtisten kan doorverwijzen.

Als u doorverwezen bent, maakt u een afspraak bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Staat u bijvoorbeeld onder behandeling bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten(MDL), dan maakt u op die polikliniek een afspraak.

Soms kan een dieetbehandeling niet plaatsvinden in het LUMC. Dan kunt u een afspraak maken met een diëtist buiten het ziekenhuis. Dat kan met of zonder verwijsbrief van de arts. U kunt via uw huisarts informeren naar diëtistenpraktijken in de eigen woonomgeving.

U kunt ook zelf op zoek naar een diëtist via:

Voorbereiden op uw bezoek

Uw ziekte of behandeling kan er toe leiden dat u (tijdelijk) een dieet nodig heeft. U hoeft voor uw bezoek aan ons niets mee te nemen. Wel hebben wij bij sommige afspraken vooraf informatie van u nodig. Hierover krijgt u een melding in het patiëntportaal.

Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de diëtist met u de reden waarom u bent doorverwezen door de arts. Ook uw verwachting van de dieetbehandeling wordt besproken. De diëtist kijkt naar wat u nu eet, uw voedingsgewoonten en eventuele voedingsproblemen. Er kunnen ook metingen worden gedaan om uw voedingstoestand te bepalen. Dat kan door bijvoorbeeld wegen, het bepalen van de handknijpkracht of het meten van de lichaamssamenstelling. Soms wordt een meting gedaan om uw energiebehoefte te bepalen.

Uw ziekte of behandeling kan er toe leiden dat u (tijdelijk) een dieet nodig heeft. U hoeft voor uw bezoek aan ons niets mee te nemen. Wel hebben wij bij sommige afspraken vooraf informatie van u nodig. Hierover krijgt u een melding in het patiëntportaal.

Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de diëtist met u de reden waarom u bent doorverwezen door de arts. Ook uw verwachting van de dieetbehandeling wordt besproken. De diëtist kijkt naar wat u nu eet, uw voedingsgewoonten en eventuele voedingsproblemen. Er kunnen ook metingen worden gedaan om uw voedingstoestand te bepalen. Dat kan door bijvoorbeeld wegen, het bepalen van de handknijpkracht of het meten van de lichaamssamenstelling. Soms wordt een meting gedaan om uw energiebehoefte te bepalen.

De diëtist stelt samen met u een dieetadvies op. Daarin staan praktische tips. U kunt bij de diëtist terecht met vragen en mogelijke problemen die het dieetadvies u geeft. De diëtist maakt afspraken over het vervolg van de dieetbegeleiding. 

De diëtist maakt een dossier van de behandeling. Zo wordt ook de verwijzend arts geïnformeerd over de dieetbehandeling. Als het nodig is, overlegt de diëtist met uw arts of met andere behandelaars over uw dieet.

Aanvullende informatie voor uw bezoek