Patiëntenfolder

Werk en verlof

Informatie over arbeid en verlofregelingen voor (aanstaande) ouders.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maatschappelijk werk.

Inhoudsopgave: 

 1. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 
 2. Extra verlof bij ziekenhuisopname kind 
 3. Aanvragen zwangerschapsverlof 
 4. Zwanger en zelfstandige 
 5. Zwanger van een meerling 
 6. Kraamverlof 
 7. Geboorteverlof + aanvullend geboorteverlof voor partners 
 8. Ouderschapsverlof 
 9. Calamiteitenverlof 
 10. Zorgverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Bent u zwanger en heeft u werk of ontvangt u een uitkering? Dan heeft u recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling heeft u recht op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. 

Duur van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen in totaal minstens 16 weken. U heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 tot 4 weken voor de dag van de uitgerekende bevallingsdatum. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. U heeft daarna recht op minstens 10 weken bevallingsverlof.

Baby te vroeg geboren

Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken.

Baby te laat geboren

Wordt uw baby geboren na de uitgerekende bevallingsdatum? Dan telt u de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken.

Extra verlof bij ziekenhuisopname kind

Wordt uw kind na de geboorte opgenomen in een ziekenhuis, kunt u in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Als uw kind langer dan 7 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, kunt u recht hebben op extra bevallingsverlof (met een maximum van 10 weken). 

Extra bevallingsverlof berekenen:
 1. Kijk hoeveel dagen uw kind in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan telt u die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat. 
 2. Trek de eerste 7 dagen van de totale ziekenhuisopname af. 
 3. Tel van het resterende aantal opnamendagen alleen het aantal dagen mee dat binnen uw bevallingsverlof ligt. Met dit aantal dagen rekent u verder. 
 4. Duurde uw bevallingsverlof langer dan 10 weken? Bijvoorbeeld omdat u voor de uitgerekende datum bent bevallen? Of omdat u minder dat 6 weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen?
  Het aantal dagen dat uw bevallingsverlof langer duurde dan 10 weken, trekt u dan af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.


Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof/vraag-en-antwoord/hoe-lang-duurt-zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

Aanvragen zwangerschapsverlof

Als u werkt, vraagt u uw zwangerschapsverlof en extra verlof aan bij uw werkgever. Bij een uitkering, kunt u deze aanvragen bij het UWV. 

Het zwangerschapsverlof moet uiterlijk 3 weken voordat het verlof ingaat aangevraagd worden, tenminste 7 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Bij de aanvraag heeft u een verklaring van een arts of verloskundige nodig waarin de uitgerekende datum staat. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof/vraag-en-antwoord/aanvragen-zwangerschapsverlof-en-zwangerschapsuitkering

Zwanger en zelfstandige

Als u een eigen bedrijf heeft en zwanger bent, kunt u voor de periode rond de bevalling een zwangerschapsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). 

Meer informatie: www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-en-zelfstandige/index.aspx

Zwanger van een meerling

Als u een tweeling of meer kinderen verwacht, kunt u eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken voordat u bent uitgerekend. U moet met verlof uiterlijk 8 weken voor uw verwachte bevallingsdatum. Het totale verlof is 20 weken. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof/vraag-en-antwoord/langer-zwangerschapsverlof-meerling

Geboorteverlof/kraamverlof/partnerverlof/vaderschapsverlof

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Partners kunnen maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgt u geen salaris, maar een uitkering van het UWV. U moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van uw kind. En u moet eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Minimaal 4 weken voor u het aanvullende geboorteverlof wilt laten ingaan, moet u dat melden aan uw werkgever. Dat doet u met een brief of e-mail. Kunt u het aanvullende geboorteverlof niet op tijd aanvragen omdat uw kind te vroeg geboren wordt? Meld het aanvullende verlof dan zo snel mogelijk bij uw werkgever. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/vraag-en-antwoord/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof werkt u tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar oud. Ouderschapsverlof is onbetaald. Enkele werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door. 

Ouderschapsverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever, minstens 2 maanden voordat het verlof ingaat. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof

Calamiteiten verlof

Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof  of kort verzuimverlof als zij door plotselinge problemen in hun privéleven direct vrij moeten nemen. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. 

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof:
 • Als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen. 
 • Als u een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen als u vrij neemt. 
 • Als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen. 

U meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof

Zorgverlof

Kortdurend zorgverlof:

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. U heeft recht op maximaal 2 week het aantal uren dat u per week werkt, in een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris uitbetaald. 

Langdurend zorgverlof:

Als uw kind, partner of ouder ernstig ziek is, kunt u langer zorgverlof opnemen. Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opnemen. Bij langdurig zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof


NB.
Kijk voor de meest actuele informatie en regelingen altijd op de website van de betreffende instantie of de Rijksoverheid. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.