Vrienden Stichting

Belang van donaties

Medewerkers van het LUMC zetten zich elke dag in om ernstige ziektes te kunnen genezen. We kunnen gelukkig steeds meer. Maar toch: niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zijn extra voorzieningen, informatie en afleiding belangrijk. Hierbij kunnen wij uw steun goed gebruiken. Waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en hun familie, dat is waar de LUMC Vrienden Stichting voor staat. Draagt u ook bij?

De patiëntenzorg heeft u nodig

De kosten in de zorg zijn hoog. Bij financiering gaat het altijd over medische, patiënt gerelateerde kosten. Uiteindelijk blijft er maar weinig budget beschikbaar om extra projecten uit te voeren die het verblijf van patiënten en bezoekers aangenamer maken. Met uw steun maakt de LUMC Vrienden Stichting deze welzijnsprojecten wél mogelijk.

Voorbeelden van succesvolle projecten die we mede dankzij u vanuit de stichting hebben kunnen realiseren, zijn de gezinsvriendelijke verblijven op de afdeling neonatologie, het nabestaandenmonument ter ere van de mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken, kinderentertainment en de kindervriendelijke inrichting van ons Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ). 

Doneer als bedrijf

Uw donatie maakt het verschil

Iedere gift levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van patiënten. U kunt bij uw donatie aangeven voor welk project deze bestemd is. Ook kunt u algemeen doneren aan de LUMC Vrienden Stichting. In het laatste geval gaat uw schenking naar het project waar deze het meest nodig is.

Wijze van schenken

Uw donatie maakt het verschil

Iedere gift levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van patiënten. U kunt bij uw donatie aangeven voor welk project deze bestemd is. Ook kunt u algemeen doneren aan de LUMC Vrienden Stichting. In het laatste geval gaat uw schenking naar het project waar deze het meest nodig is.

Wijze van schenken

Net als de keuze van het project waar u zich verbonden mee voelt, is ook de wijze van schenken zeer persoonlijk. Daarom biedt de LUMC Vrienden Stichting hiervoor meerdere mogelijkheden. Wij informeren u graag hierover binnen deze website, maar u kunt ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden door te nemen.

De LUMC Vrienden Stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u uw bijdrage kunt opgeven als aftrekpost bij de Belastingdienst en dat er geen schenk- of erfbelasting over uw donatie of nalatenschap betaald hoeft te worden.

Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Neem contact op met de LUMC Vrienden Stichting om de mogelijkheden te bespreken, via vrienden@lumc.nl of telefonisch via 071  526 57 49 of 071  526 25 54. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Doneren als particulier

Iedere gift draagt bij aan het welzijn van de patiënten van het LUMC, hoe klein of hoe groot deze ook is.

Nalaten

Ook na uw leven projecten voor de patiënten van het LUMC mogelijk maken? Dit kan door uw wensen vast te leggen in uw testament. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te regelen. We helpen u graag om ervoor te zorgen dat alles geregeld is zoals u dat wenst. Mocht u aan een specifiek doel of project na willen laten neem dan contact met ons op dan nemen we de mogelijkheden hiervoor met u door. De LUMC Vrienden Stichting heeft een ANBI status wat betekend dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u de LUMC Vrienden Stichting tot (mede)erfgenaam. Hierbij ontvangt de Stichting percentage van uw nalatenschap. Hoe hoog dat percentage is, bepaalt u zelf. U kunt de LUMC Vrienden Stichting erfgenaam maken naast uw kinderen of andere personen, of tot enige erfgenaam benoemen.

Legaat

Met een legaat laat u een vastgesteld geldbedrag, een voorwerp of (onroerend) goed  - bijvoorbeeld een kunstwerk, collectie, huis of aandelenportefeuille - na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan de LUMC Vrienden Stichting legt u dus heel precies vast wat de Stichting van u ontvangt. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Contact

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met een van onze relatiemanagers.

Ambika Lucassen

Ambika Lucassen van de Vrienden Stichting
Telefoonnummer: 071 526 5749

Juliette Kops

Juliette Kops van de Vrienden Stichting
Telefoonnummer: 071 526 2554