Overzicht van onze projecten

Ons onderzoek

Het LUMC wil een krachtige en herkenbare bijdrage gaan leveren op een aantal maatschappelijke speerpunten zoals Regeneratieve Geneeskunde, Oncologie en Population health. Op basis van deze speerpunten hebben wij een onderverdeling gemaakt van de projecten waarvoor de Bontius Stichting wervingsinspanningen doet. Deze vindt u op deze pagina.

Regeneratieve Geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde_Rabelink.jpg

Regeneratieve geneeskunde is erop gericht om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die de eigen herstelfunctie van het lichaam beïnvloeden en naar wens aanzetten. Hierdoor wordt het eigen lichaamsvermogen om ziek weefsel en organen te genezen aangesproken. Dit kan op het niveau van organen, weefsels, cellen of moleculen. Ook het onderzoek met behulp van orgaan-op-een-chip-modellen, bijvoorbeeld gericht op gepersonaliseerde geneesmiddelontwikkeling, draagt hieraan bij.

Regeneratieve geneeskunde is erop gericht om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die de eigen herstelfunctie van het lichaam beïnvloeden en naar wens aanzetten. Hierdoor wordt het eigen lichaamsvermogen om ziek weefsel en organen te genezen aangesproken. Dit kan op het niveau van organen, weefsels, cellen of moleculen. Ook het onderzoek met behulp van orgaan-op-een-chip-modellen, bijvoorbeeld gericht op gepersonaliseerde geneesmiddelontwikkeling, draagt hieraan bij.

Pionier in regeneratieve geneeskunde

Het LUMC is al meer dan een halve eeuw pionier in de regeneratieve geneeskunde, sinds we in 1965 de eerste Europese beenmergtransplantatie uitvoerden en in 1966 de eerste niertransplantatie. We lopen internationaal voorop in transplantaties van nieren en eilandjes van Langerhans bij patiënten met type 1 diabetes. In de toekomst hopen we met geavanceerde celtherapie diabetes type 1 en andere chronische aandoeningen te genezen zodat de patiënt onafhankelijk wordt van dagelijkse zorg. In onze Good Manufacturing Practice faciliteit in het Leiden Bio Science Park kunnen we het hele traject van grensverleggend, translationeel en toegepast onderzoek zelf uitvoeren.

Wij werken onder andere samen met RegMed XB (regenerative medicine crossing borders). In deze samenwerking leidt het LUMC twee van de drie kernonderwerpen (eindstadium nierfalen en diabetes). In de nabije toekomst geeft de Leiden Stamcel Faciliteit nieuwe impulsen voor dergelijk onderzoek. 

Oncologie

Oncologie2.jpg

Population Health: duurzame gezondheidszorg

Population-Health-Yazdanbakhsh.jpg

De gezondheidszorg staat onder druk door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Van umc’s wordt in toenemende mate gevraagd dat zij naast innovaties in de academische zorg bijdragen aan oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Mede daarom kiezen wij voor het maatschappelijke speerpunt population health, voor een duurzame gezondheidszorg en om de gezondheid van mensen te bevorderen. Het LUMC verstaat onder population health: het bestuderen van de overgang van gezondheid naar ziekte in de populatie en onderzoek naar hoe de kans op ziekte verkleind kan worden. Daarbij worden interventies ontwikkeld en getoetst om de gezondheid van mensen te verbeteren. Dit speerpunt is relatief nieuw, maar gezien het maatschappelijk belang en de kansen in de regio kiezen we voor een krachtige ontwikkeling hiervan.

Overige onderzoeksprojecten

Bijzondere onderzoeksprojecten.jpg