Bontius Stichting

Over de Bontius Stichting

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de ambitie om grensverleggend te zijn. Op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is (aanvullende) financiering noodzakelijk. Hiervoor is de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation opgericht. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.

Organisatie

Gerardus Bontius (1536-1599)

De Leidse Universiteit kent een lange traditie op medisch-wetenschappelijk terrein. De naam van de Bontius Stichting herinnert daaraan. Het is een eerbetoon aan de eerste hoogleraar geneeskunde, Gerardus Bontius.

Bestuur en adviseur

Overzicht hoofd- en nevenfuncties bestuursleden

Profiel bestuur 

  • Mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter
  • Mr. A. Broekers-Knol
  • Prof. dr. T.W.J. Huizinga
  • Mevrouw E.C.C. Simon Thomas
  • Drs. W. Weijland
  • Mw. C.F. van de Voorde RA, financieel adviseur
  • Prof.dr. D.H. Biesma

Verantwoording en Gedragscodes

Klachtenprocedure

De Bontius Stichting heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Denk hierbij aan klachten over onze dienstverlening of communicatie. U leest de klachtenprocedure hier