Zorgpost Radiotherapie

De medewerkers van de Zorgpost bieden een variabele ondersteuning aan. Afhankelijk van uw behoefte / behandeling kan het zijn dat een medewerker van de Zorgpost:

 • wonden in het bestralingsgebied verzorgt en hier adviezen over geeft
 • pijnklachten of andere bijwerkingen bespreekt
 • onduidelijkheden bespreekt ten aanzien van het behandeltraject
 • contact opneemt met de behandelend radiotherapeut-oncoloog voor overleg van klachten
 • thuiszorg inschakelt (als extra hulp thuis wenselijk is, bijvoorbeeld bij wondverzorging)
 • aandacht geeft aan verwerkingsproblemen of vragen op psychosociaal gebied
 • indien gewenst hulp van een diëtiste inschakelt
 • indien gewenst hulp van een maatschappelijk werker inschakelt
 • gewicht controleert, infuus inbrengt en/ of bloed afneemt
 • toelichting geeft over deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 • bespreekt wanneer en op welke wijze contact moet worden opgenomen tijdens de behandeling

Gesprekken Zorgpost

Afhankelijk van de behandeling worden voor u op vaste momenten gesprekken ingepland bij de Zorgpost. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij patiënten die zowel chemotherapie als radiotherapie ondergaan of bij patiënten waarbij mogelijk huidproblemen worden verwacht. Deze afspraken vindt u op het wekelijks afsprakenoverzicht.

Daarnaast kunt u indien gewenst gebruik maken van het inloopspreekuur Zorgpost, in dat geval meldt u zich aan de balie van de Radiotherapie waar een medewerker u verder helpt.

Locatie Zorgpost

De medewerkers van de Zorgpost Radiotherapie werken in wisselende ruimtes op de afdeling Radiotherapie. Meldt u zich daarom, net als bij een doktersafspraak, bij de balie van de Radiotherapie en neemt u plaats in één van de wachtkamers. U wordt door de medewerker van de Zorgpost opgehaald uit de wachtkamer.   

Contact Zorgpost

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur -16.30 uur. 
Tel: 071 5264384 of via 071 5263525 (balie Radiotherapie).