Wetenschapscommissie

De afdeling Radiotherapie van het LUMC heeft een wetenschapscommissie ter bewaking en bevordering van alle aspecten van het wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschapscommissie heeft twee subcommissies die zich specifiek richten op klinische studies en begeleiding van promovendi. De leden van de wetenschapscommissie en haar subcommissies zijn afkomstig uit de volgende disciplines: medisch specialisten, arts-assistenten in opleiding tot specialist, klinisch fysici, postdoctoraal onderzoekers, verpleegkundigen en laboranten. 

De taken van de wetenschapscommissie bestaan uit:

  1. Strategische visie op wetenschap afdeling radiotherapie met onderzoekslijnen
  2. Evaluatie research output afdeling
  3. Voorbereiden wetenschapsvisitatie en citatie analyse
  4. Samenhang met profileringsgebieden bewaken
  5. Bewaken subsidie kalender in relatie tot kansen voor afdeling
  6. Prioriteren nieuwe research initiatieven
  7. Bewaken voortgang promovendi
  8. Goedkeuren en bewaken deelname aan klinische protocollen
  9. Borgen begeleiding onderzoekers in opleiding en onderzoeksmedewerkers 

Het doel van de subcommissie ‘Klinische studies’ is om af te stemmen welke studies er zijn, aan welke nieuwe studies de afdeling zal meedoen, wat dit betekent qua betrokkenheid van de diverse geledingen, en om nieuwe studies te bespreken voordat de ‘goedkeuring wetenschapscommissie afdeling’ wordt afgegeven en het protocol naar de METC wordt gestuurd. Dit geldt ook voor retrospectieve studies en projecten van bijvoorbeeld wetenschapsstudenten en arts-assistenten in opleiding.

Doel van de subcommissie “Begeleiding promovendi’ is om standaard procedures voor planning en begeleiding van promotietrajecten te maken, waarbij naast de inhoud en dagelijkse begeleiding ook onderwijs, cursussen, researchbesprekingen en verdieping aan de orde komen.

Voorzitter wetenschapscommissie en begeleidingscommissie promovendi: dhr. prof. dr. C.R.N. Rasch, afdelingshoofd, Radiotherapeut - Oncoloog.
Voorzitter subcommissie Klinische studies: mw. prof. dr. C.L. Creutzberg, Radiotherapeut - Oncoloog.