Wetenschap en Onderzoek

De afdeling radiotherapie van het LUMC is betrokken bij klinisch en laboratoriumonderzoek gericht op de verbetering van kankerbehandelingen en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

De afdeling radiotherapie initieert zelf en participeert in grote nationale en internationale klinische studies. In het bijzonder naar endeldarmkanker (rectumcarcinoom), gynaecologische kankers (zoals het endometriumcarcinoom) en palliatieve zorg. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen zoals protonen bestraling, nieuwe methoden om prognose te voorspellen, kwaliteit van leven, late effecten van kankerbehandelingen en kwaliteit van zorg. De afdeling radiotherapie levert ook een belangrijke bijdrage aan studies die in samenwerking met andere afdelingen uitgevoerd worden. Voorbeelden hiervan zijn:  huidkanker (cutane lymfomen), oogkanker (uvea melanomen) en kanker van botten en weke delen (sarcomen).

Het kan zijn dat de afdeling gegevens over uw behandeling en de uitkomsten daarvan gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om de behandelingsresultaten te monitoren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van gegevens uit het patiëntendossier.  Deze gegevens worden gecodeerd en zijn daardoor niet meer naar u te herleiden. Deze informatie helpt ons om de behandelingen te verbeteren, en de wetenschappelijke kennis rond uw ziekte en de beste behandeling daarvoor te vergroten. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van gecodeerde medische gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunt u dit aan ons laten weten, bijvoorbeeld via uw behandelend arts.

Aandachtsgebieden wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek van de afdeling radiotherapie van het LUMC concentreert zich op de onderstaande aandachtsgebieden. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de onderzoeksgroep, de studies en de behaalde resultaten. 

Gynaecologische kankers 
prof.dr. C.L. Creutzberg, dr. S.M. de Boer, dr. N. Horeweg

Protonentherapie 
prof.dr. C.R.N. Rasch, prof.dr. M. van Vulpen, dr. A.D.G. Krol 

Late effecten en kwaliteit van leven
prof.dr. C.L. Creutzberg, dr. A.D.G. Krol, dr. S.M. de Boer  

Oogmelanoom
prof.dr. C.R.N. Rasch, prof.dr. C.L. Creutzberg

Palliatieve zorg en radiotherapie
prof.dr. Y.M. van der Linden

Beeldvormende technieken in de radiotherapie
prof.dr. U.A. van der Heide
 

Weke delen tumoren (Sarcomen)
prof.dr. R.L.M. Haas

Naast bovenstaande aandachtsgebieden wordt er op de afdeling radiotherapie ook onderzoek gedaan naar andere tumorgroepen, eventueel in samenwerking met andere afdelingen en ziekenhuizen.

Klinische studies

Op de afdeling radiotherapie van het LUMC lopen verschillende klinische studies. Indien u in aanmerking komt voor deelname aan een van deze studies kan u hiervoor door de radiotherapeut-oncoloog of researchverpleegkundige gevraagd worden. Tijdens uw bezoek zal u dan zowel mondelinge als schriftelijke informatie over het onderzoek krijgen. U beslist daarna zelf of u wel of niet mee wilt doen aan het onderzoek. 

Algemene informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker kunt u vinden in de volgende twee folders:

Specifieke informatie over de lopende klinische studies van de afdeling radiotherapie kunt u vinden door op de onderstaande links per tumorgroep te klikken.

Klinische studies Borstkanker
Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om de behandeling van borstkanker te personaliseren. Onder andere bij ouderen en vrouwen met een laag risico op terugkeer van de ziekte.

Klinische studies Bot- en weke delenkanker (sarcomen)
Er wordt onderzoek naar de mogelijkheid om de bestralingsdosis te verminderen in de behandeling van patiënten met myxoïde liposarcomen. 

Klinische studies Gynaecologische kankers
Er wordt onderzoek gedaan naar het personaliseren van de behandeling van patiënten met baarmoederkanker op basis van hun risico op terugkeer van de ziekte. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de precisie en de kwaliteit van de behandeling van baarmoederhalskanker, en naar behandeling met radiotherapie en chemotherapie voor vulvakanker. Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de seksuele revalidatie na de behandeling van gynaecologische kankers.

Klinische studies Hematologische kanker
Er wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de kwaliteit van leven en naar de ontwikkeling van vragenlijsten om dit te meten.

Klinische studies Hoofd-halskanker
Er wordt onderzoek gedaan naar twee verschillende bestralingsschema’s voor patiënten met ongeneeslijke hoofd-halskanker.

Klinische studies Palliatieve zorg
Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van bestraling op de pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met botuitzaaiingen in de armen of benen. 

Klinische studies Slokdarm-, maag-, lever- en alvleesklierkanker
Er wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de werkzaamheid bestralingsbehandeling van patiënten met slokdarmkanker.

Wetenschapscommissie

De afdeling radiotherapie van het LUMC heeft een wetenschapscommissie die onder andere de kwaliteit van de klinische studies en de begeleiding onderzoekers in opleiding bewaakt. De leden van de wetenschapscommissie zijn afkomstig uit de volgende disciplines: medisch specialisten, arts-assistenten in opleiding tot specialist, klinisch fysici, postdoctoraal onderzoekers, verpleegkundigen en laboranten. Klik hier voor meer informatie over de taken en de leden van de wetenschapscommissie en zijn subcommissies.