Wat is Radiotherapie

Radiotherapie is het behandelen van veelal kwaadaardige cellen (ofwel kanker) door middel van bestraling. De kankercellen worden bestraald met het doel alle kankercellen en/of de celdeling te stoppen. Naast kanker kan de behandeling ook gebruikt worden voor niet-kwaadaardige aandoeningen. Voor de bestraling wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling die echter vele malen sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto's. Voor alle gebruikte straling geldt dat deze onzichtbaar, niet te ruiken en niet voelbaar is.       

Er kan op twee manieren worden bestraald: uitwendig en inwendig (brachytherapie).

Beide vormen van Radiotherapie zorgen voor schade aan cellen. Als er voldoende schade is aangebracht, kan een cel zich niet meer herstellen en gaat dood. Straling gaat overal doorheen, dus komt niet alleen op de kankercellen terecht, maar ook op gezonde cellen van uw lichaam. Met onze apparatuur wordt de straling nauwkeurig toegediend zodat de kankercellen worden vernietigd en de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard.

Gezonde cellen kunnen zich goed herstellen en kankercellen niet. Om gezonde cellen de kans te geven om zich te herstellen wordt de bestraling niet in één keer gegeven maar opgedeeld in kleine pakketjes. Dit is de reden dat u meerdere keren bij ons langs komt voor een bestraling. Het totaal aantal keren en het aantal keren per week dat de behandeling in beslag neemt, is afhankelijk van het doel van de behandeling. Het doel kan zijn: verlichting van klachten (palliatief) of in opzet genezend (curatief). Ook kan uw behandeling in combinatie zijn met een operatie of chemotherapie.

De totale behandeling kan dus van persoon tot persoon sterk verschillen; soms bestaat de behandeling uit één keer bestralen, maar kan ook dagelijks gedurende 6 weken zijn.     

Kankercellen sterven geleidelijk af. Zelfs nadat de behandeling is gestopt, gaat de werking van de bestraling nog enige tijd door. Het uiteindelijke resultaat wordt daardoor pas een aantal weken tot maanden na afloop van de behandeling bereikt.

Radiotherapie heeft bijwerkingen. Sommige bijwerkingen kunnen al tijdens de bestraling optreden, andere kunnen soms maanden tot jaren later pas ontstaan.

Bijwerkingen zijn afhankelijk van de:

- plaats die wordt bestraald
- dosis per bestraling
- totale hoeveelheid straling
- duur van de behandeling
- combinatie met andere behandelingen

Naast de radiotherapie met röntgenstralen is er sinds 2018 ook een nieuwe vorm van radiotherapie in Nederland, protonentherapie. Bij de bestraling met röntgenstralen geeft de bundel zijn straling af voor, in en achter de tumor. Zo wordt de tumor beschadigd maar ook weefsel dat om de tumor heen zit. Bij protonentherapie maken we gebruik van protonen, kleine geladen deeltjes. Het belangrijkste voordeel van protonentherapie is dat de protonenbundel geen dosis afgeeft achter de tumor. Hierdoor is de dosis in het gezonde weefsel minder en de kans op bijwerkingen kleiner.

Protonentherapie is vooral geschikt voor patiënten met tumoren bij kwetsbare organen en bij wie bestraling met gebruikelijke radiotherapie onacceptabele bijwerkingen geeft. Lees meer over protonentherapie en welke patiënten voor protonentherapie in aanmerking komen.