Informatie voor verwijzers

Aanmeldprocedure ten behoeve van verwijzers in de regio

Nieuwe patiënten voor de Radiotherapie worden bij voorkeur via een multidisciplinair overleg (MDO) bij onze afdeling aangemeld. Mocht de verwijzing niet tot het volgende MDO kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met één van onze radiotherapeut-oncologen. De dienstdoende radiotherapeut-oncoloog is de triage-arts "aan de poort". Dit wil zeggen: na ontvangst van de essentiële patiënteninformatie zal deze de patiënt, in samenwerking met het secretariaat, de patiënt indelen bij de toekomstige behandelaar. 


Om de patiënt zo snel mogelijk te kunnen oproepen, vragen wij u onderstaande informatie z.s.m. naar ons te sturen:

  • verwijsbrief met bestralingsindicatie
  • PA-verslag
  • eventueel OK-verslag
  • beeldvorming (met verslagen)

Wij wijzen u er met nadruk op dat het zonder deze gegevens voor ons vrijwel onmogelijk is om een patiënt in te delen. 

Voor vragen over de aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met het secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer 071 - 5263525.

Spoedgevallen 

Voor vragen of problemen buiten werktijd kunt u via de centrale van het LUMC contact opnemen met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog.