Rollen op de Radiotherapie

De rol van de radiotherapeut-oncoloog, radiotherapeutisch laborant en verpleegkundige bij het eerste gesprek, de voorbereiding, tijdens en na de behandeling.

Radiotherapeut-Oncoloog

Eerste gesprek en voorbereiding van de behandeling

De radiotherapeut-oncoloog zal u bij het eerste gesprek informeren over de voorgestelde behandeling. U krijgt informatie over het traject dat u zult doorlopen, de duur van de behandeling en mogelijke bijwerkingen. 
Na het gesprek volgt de CT scan. De radiotherapeut-oncoloog zal op de CT scan het te bestralen gebied aangeven.

Tijdens de behandeling

Uw radiotherapeut-oncoloog is niet bij alle behandelingen aanwezig. Deze worden door de radiotherapeutisch laboranten uitgevoerd. Gedurende uw behandeling zult u af en toe een gesprek hebben met de radiotherapeut-oncoloog om te bespreken hoe het met u gaat en of u klachten heeft van de behandeling. Wanneer u tussentijds vragen heeft, kunt u deze altijd aan de radiotherapeutisch laborant of uw behandelende radiotherapeut-oncoloog stellen.

Na de behandeling

Uw radiotherapeut-oncoloog ziet u na de behandeling nog bij een vervolgafspraak om te bespreken hoe het met u gaat en of u bijwerkingen heeft.

Radiotherapeut-Oncoloog in opleiding (AIOS - arts assistent in opleiding)

Eerste gesprek en voorbereiding van de behandeling

De radiotherapeut-oncoloog in opleiding werkt altijd onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog. Wel kan de radiotherapeut-oncoloog in opleiding zelfstandig spreekuur doen. Hij of zij bespreekt echter alles met zijn of haar opleider. Dit kan vooraf of achteraf zijn. Hij of zij zal na afstemming en goedkeuring van de radiotherapeut-oncoloog u bij het eerste gesprek informeren over de voorgestelde behandeling. U krijgt informatie over het traject dat u zult doorlopen, de duur van de behandeling en mogelijke bijwerkingen. Na het gesprek volgt de CT scan. De radiotherapeut-oncoloog in opleiding zal op de CT scan het te bestralen gebied aangeven. Het te bestralen gebied wordt afgestemd en goedgekeurd door een radiotherapeut-oncoloog.

Tijdens de behandeling

Uw radiotherapeut-oncoloog in opleiding is niet bij alle behandelingen aanwezig. Deze worden door de radiotherapeutisch laboranten uitgevoerd. Gedurende uw behandeling zult u af en toe een gesprek hebben met de radiotherapeut-oncoloog in opleiding om te bespreken hoe het met u gaat en of u klachten heeft van de behandeling. Wanneer u tussentijds vragen heeft, kunt u deze altijd aan de radiotherapeutisch laborant of uw behandelende radiotherapeut-oncoloog in opleiding stellen. De radiotherapeut-oncoloog in opleiding stemt regelmatig af met de radiotherapeut-oncoloog.

Na de behandeling

Uw radiotherapeut-oncoloog in opleiding ziet u na de behandeling nog bij een vervolgafspraak om te bespreken hoe het met u gaat en of u bijwerkingen heeft.

Radiotherapeutisch laborant

Voorbereiding van de behandeling

Een radiotherapeutisch laborant werkt nauw samen met de radiotherapeut-oncoloog.  Zij zullen in samenwerking met de radiotherapeut-oncoloog uw bestralingsplan opstellen. Hierbij kunt u denken aan het berekenen van de dosisverdeling en de bestralingstijd. Na het eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog begeleidt de radiotherapeutisch laborant u bij de CT scan.  Zij zullen na de CT scan de markeringspunten met stift op uw lichaam (of indien van toepassing op uw masker) aanbrengen. Ook zal de radiotherapeutisch laborant u voorlichting geven over de procedure en de bestraling.

Tijdens de behandeling

Tijdens uw behandeling zal de radiotherapeutisch laborant u bij iedere afspraak ontvangen waarna u samen de behandelruimte betreedt. U ziet uw foto op de computer en u wordt gevraagd om te controleren of u het bent. In de behandelruimte zal uw positie ten opzichte van het bestralingsapparaat gecontroleerd worden aan de hand van de markeringen die na de CT scan zijn aangebracht en zal de radiotherapeutisch laborant er daarnaast voor zorgen dat u de juiste dosis straling op de juiste plaats ontvangt. Vervolgens zullen zij het bestralingsapparaat bedienen. Indien het bestralingsapparaat niet op de juiste stand staat ingesteld, zal het apparaat niet in werking gaan. Tijdens de bestralingsbehandeling heeft u contact met de radiotherapeutische laborant en wordt uw toestand ten alle tijden gecontroleerd d.m.v. camera’s. 

Verpleegkundige Zorgpost

De medewerkers van de Zorgpost van de afdeling Radiotherapie kunnen voor u een laagdrempelig aanspreekpunt zijn vóór, tijdens en na uw bestralingsbehandeling. Binnen de Zorgpost zijn drie (oncologie)verpleegkundigen werkzaam. Zij geven voorlichting, begeleiding en adviseren bij huid- en wondzorg en/of andere bijwerkingen van de radiotherapie. Daarnaast kunt u bij hen terecht voor het bespreken van (na)zorg- en begeleidingsmogelijkheden zoals thuiszorg, sportprogramma’s, maatschappelijk werk of andere psychosociale ondersteuning. U kunt via de balie medewerker een afspraak maken, of na overleg met de radiotherapeutisch laborant even bij de Zorgpost binnenlopen.