Uitwendige bestraling

Aankomst op de afdeling

Bij aankomst op de afdeling Radiotherapie meldt u zich bij de balie (route 753). De baliemedewerker brengt de radiotherapeutisch laboranten op de hoogte dat u aanwezig bent en verwijst u door naar de wachtkamer van het bestralingstoestel. U krijgt hierbij ook uitleg over de aanmeldzuil. Hier kunt u zich voor de vervolgafspraken melden.

Lees verder hoe uw eerste behandeling verloopt.   eerste behandeling van uitwendige bestraling

De eerste behandeling

De afdeling beschikt over vijf bestralingstoestellen, ook wel lineaire versnellers genoemd. Deze toestellen zijn niet identiek, maar hebben verschillende eigenschappen en stralingsenergie. U wordt ingedeeld op het toestel dat het meest geschikt is voor uw behandeling.

Als u aan de beurt bent, haalt de radiotherapeutisch laborant u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedruimte. De radiotherapeutisch laborant vraagt u het deel van het lichaam te ontkleden waarop u bestraald gaat worden.

De radiotherapeutisch laborant legt uit wat er gaat gebeuren op het bestralingstoestel.

De houding en de hulpmiddelen die gebruikt worden zijn hetzelfde als tijdens het  bepalen van het bestralingsgebied. Met behulp van de tatoeagepuntjes op uw lichaam, helpen de radiotherapeutisch laboranten u iedere bestraling opnieuw in dezelfde houding te liggen. Daarna wordt het bestralingsgebied ingesteld met behulp van laserlijnen die overeenkomen met de tatoeagepunten op uw lichaam.

Na het instellen verlaten de radiotherapeutisch laboranten de ruimte en wordt de bestraling gestart. Tijdens de bestraling bent u alleen in de bestralingsruimte, maar de radiotherapeutisch laboranten houden contact met u via een camera.

De bestraling kunt u niet voelen. Wel hoort u tijdens het bestralen een zoemend geluid van het bestralingsapparaat. Het toestel draait om u heen naar de volgende kant. 

Om te kijken of de bestraling op exact de goede plek terecht komt, wordt er tijdens de bestraling een controle röntgenopname gemaakt. Het kan voorkomen dat het bestralingsveld naar aanleiding van deze controle aangepast wordt. Het gaat dan om millimeters.

Als de bestraling klaar is, komen de radiotherapeutisch laboranten naar binnen en helpen u weer van de tafel. Het kan zijn dat de tafel te hoog staat om gelijk af te stappen. De radiotherapeutisch laboranten laten dan de tafel naar beneden zakken om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

U kunt in de kleedruimte uw kleding weer aantrekken. Na afloop kunt u via de aanmeldzuil uw vervolgafspraken van de volgende week ophalen. De afspraken worden per week ingepland. Iedere vrijdag krijgt u de afspraken voor de volgende week.

Tijdens de behandeling

Tijdens de hele behandeling wordt u door de radiotherapeut-oncoloog gecontroleerd. De radiotherapeut-oncoloog kijkt naar het beloop van de bestraling en of u last heeft van bijwerkingen. Mocht u tussentijds klachten of problemen hebben, dan kunt u dat overleggen met de radiotherapeutisch laborant of baliemedewerker. Indien nodig regelen zij een tussentijdse een afspraak met de verpleegkundige van de Zorgpost of radiotherapeut-oncoloog. 

Als u wordt bestraald op het hoofd/hals-gebied, uw borst of de onderbuik dan heeft u regelmatig een korte afspraak met de verpleegkundige van de Zorgpost. De verpleegkundige houdt uw gewicht en eventueel uw bloedwaarden in de gaten. Ook zal zij u advies geven bij eventuele wondverzorging of andere bijwerkingen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij de verpleegkundige van de Zorgpost terecht.

U kunt altijd contact opnemen met uw huisarts, ook tijdens de bestralingsperiode. Bij het begin van de behandeling krijgt uw huisarts hierover bericht. Indien nodig krijgt uw huisarts een verder bericht.