Behandeling op de Radiotherapie

Op de pagina kunt u alle stappen vinden die op de afdeling Radiotherapie plaats vinden.

Stap 1: Aanmelding

Uw medisch specialist stuurt de afdeling Radiotherapie een verzoek om u te bestralen. Op onze afdeling wordt besloten of bestraling in uw situatie verstandig is. Indien een andere behandeling meer geschikt is, krijgt uw medisch specialist hiervan bericht en zal hij of zij vervolgens contact met u opnemen. In het geval dat bestraling voor u een goede optie is, plaatsen wij u op onze oproeplijst. U ontvangt (telefonisch of schriftelijk) zo snel mogelijk een afspraak voor het eerste gesprek.

Stap 2: Het eerste gesprek

Voor het eerste gesprek meldt u zich bij de balie van de Radiotherapie op K0, route 753. De medewerker achter de balie schrijft u in en geeft u verder informatie over (vervolg)afspraken, parkeren en taxivervoer. 

Uw eerste afspraak is een gesprek van ongeveer 30 minuten met uw radiotherapeut-oncoloog. De radiotherapeut-oncoloog is de medisch specialist die de verantwoording heeft voor uw behandeling. In het eerste gesprek stelt hij / zij u vragen over uw gezondheid in het verleden, de klachten die u momenteel heeft en uw medicijngebruik. Verder zal de radiotherapeut-oncoloog een lichamelijk onderzoek doen, uw medische gegevens bekijken en u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van de behandeling. Tijdens het eerste gesprek bespreekt de radiotherapeut-oncoloog welke behandeling het beste voor u is. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen. Als u voldoende geïnformeerd bent, zal de radiotherapeut-oncoloog u vragen of u deze behandeling wilt. Als u akkoord gaat met de behandeling wordt een afspraak gemaakt voor de voorbereiding van uw behandeling. De voorbereiding kan bestaan uit het bepalen van het bestralingsgebied op de CT en/of het maken van hulpmiddelen voor de bestraling.

Het is raadzaam om een familielid of vertrouwenspersoon mee te nemen naar dit gesprek.

Stap 3: De voorbereiding / CT scan

Wanneer u komt voor het bepalen van het bestralingsgebied (lokalisatie), meldt u zich opnieuw bij de balie van de Radiotherapie. De radiotherapeutisch laborant haalt u uit de wachtkamer op en begeleidt u naar de kleedkamer. De radiotherapeutisch laborant geeft u uitleg hoe het bestralingsgebied bepaald wordt en vraagt u het deel van uw lichaam te ontkleden waar u op bestraald gaat worden.

Met behulp van de CT wordt het te bestralen gebied in beeld gebracht. Voor sommige delen van het lichaam is het nodig om contrastvloeistof te geven bij de CT-scan. Als dit bij u nodig is, legt uw radiotherapeut-oncoloog aan u uit hoe dit werkt. 

U wordt door de radiotherapeutisch laborant gevraagd in een houding te liggen die het beste is voor de bestraling.
Om deze houding bij iedere bestraling weer nauwkeurig terug te kunnen vinden, worden op uw lichaam instelpuntjes getatoeëerd.
Ook kan gebruik worden gemaakt van looddraadjes die de radiotherapeutisch laborant op uw huid plakt. Deze draadjes worden na afloop weer verwijderd. 

U krijgt de afspraak mee voor de eerste bestraling. De overige afspraken krijgt u na de eerste bestraling bij de balie Radiotherapie.

Stap 4: Het intekenen van het bestralingsgebied

De radiotherapeut-oncoloog gaat met behulp van de computer het te bestralen gebied intekenen. U hoeft hier niet bij te zijn.

Stap 5: Het maken van een bestralingsplan

Nu het bestralingsgebied is vastgelegd, wordt met de gegevens van de CT-scan de juiste behandeling berekend. 
Met behulp van computerberekeningen wordt een behandelplan op maat gemaakt. In het behandelplan staat de bestralingsdosis die gegeven gaat worden, hoe vaak u daarvoor per week moet komen en hoeveel dagen de bestralingsbehandeling in totaal in beslag zal nemen.

Zodra het behandelplan gereed is, voeren de radiotherapeutische laboranten het plan in de computer van het bestralingsapparaat in en kan het behandelplan worden gebruikt als u voor de bestraling komt. 
Om de tumor zo goed mogelijk te bestralen en de gezonde lichaamscellen zo min mogelijk te belasten, is het belangrijk dat het behandelplan nauwkeurig wordt gemaakt. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Hoe lang dit duurt, hangt af van de manier waarop de bestraling wordt gegeven of hoe ingewikkeld het bestralingsplan is.

Stap 6: De medische eindcontrole

Uw radiotherapeut-oncoloog legt uw bestralingsplan voor aan alle andere radiotherapeut-oncologen van de afdeling tijdens de dagelijkse patiëntenbespreking. Pas als daar overeenstemming wordt bereikt, kan uw bestraling van start gaan. Het behandelplan wordt ook gecontroleerd door de klinisch fysicus.

Stap 7: De bestraling

Tijdens de bestraling ligt u in precies dezelfde houding als tijdens de CT-scan. Vanwege de straling ligt u in een speciale ruimte. U wordt door de radiotherapeutisch laboranten door middel van meerdere camera’s en een intercomsysteem goed in de gaten gehouden. De bestraling neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. 
Wilt u meer weten over de bestraling kijk dan bij Uitwendige bestraling.

Stap 8: De tussentijdse afspraken

Tijdens de hele behandeling wordt u regelmatig door de radiotherapeut-oncoloog gecontroleerd. De radiotherapeut-oncoloog kijkt naar het beloop van de bestraling en of u last heeft van bijwerkingen. Mocht u tussentijds klachten of problemen hebben, dan kunt u dat overleggen met de radiotherapeutisch laborant of de baliemedewerker van Radiotherapie. Zonodig regelen zij een tussentijdse afspraak met de verpleegkundige of radiotherapeut-oncoloog. 

Als u wordt bestraald op het hoofd/hals-gebied, uw borst of de onderbuik dan heeft u regelmatig een korte afspraak met de verpleegkundige bij de Zorgpost. De verpleegkundige houdt uw gewicht en eventueel uw bloedwaarden in de gaten. Ook zal zij u advies geven bij eventuele wondverzorging of andere bijwerkingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij de Zorgpost terecht.

Stap 9: De nazorg

Na de laatste bestraling wordt een controleafspraak gemaakt voor u. De informatie hierover krijgt u thuisgestuurd. Tussen de laatste bestraling en de eerste controle afspraak zit ongeveer 2 tot 6 weken. Tijdens deze afspraak bekijkt de radiotherapeut-oncoloog het effect van de behandeling. Ook als u wordt gecontroleerd door de specialist die u naar de radiotherapie heeft doorverwezen, moet u soms nog enige tijd bij de radiotherapeut-oncoloog onder controle blijven.