Voordrachten 2017

 Merkesteyn, J.P.R. van:

-Boerhaave cursus: Bijscholingscursus voor OK-assisterenden, LUMC, 7 & 8 april 2017

-Medication related osteonecrosis of the jaws (MRONJ): 3D analysis of a surgical technique of 125 successfully treated stage II/III MRONJ-patients. International conference on oral and maxillofacial surgery, Hong Kong, 31 maart t/m 3 april 2017

-3-D evaluatie van de sequestrectomie bij MRONJ. Oud-assistentendag LUMC, 14 april 2017

-Autotransplantatie 3-D. Oud-assistentendag LUMC, 14 april 2017

-BSSO or IVRO in correcting facial asymmetry. European Forum: advances in orthognatic surgery,  Leiden, May 10,11 2017

-Tanderuptie en autotransplantatie. Klinische avond Gentsestraat, Den Haag, 16 februari 2017

-3-D reconstructieplanning mandibula. Klinische avond KNO: Hoofd-halsoncologische zorg in de regio Leiden - Den Haag: een update, LUMC, 30 mei 2017

-Nieuwe wijn in oude vaten. De geschiedenis van de kaakchirurgie: vinden we het wiel uit? Vervolgcursus Bijscholing Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor OK-assistenten en poli-assistenten, LUMC, 6 & 7 april 2017

-Assisteren in de kaakchirurgie: Live surgery MRONJ. Vervolgcursus Bijscholing Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor OK-assistenten en poli-assistenten, LUMC, 6 & 7 april 2017

-Autotransplantatie 2.1. Klinische avond MKA-chirurgie: Recente toepassingen van 3-D technologie, LUMC, 23 juni 2017

-Implantologie in sclerotisch bot? Klinische avond MKA-chirurgie: Recente toepassingen van 3-D technologie LUMC Leiden, 23 juni  2017

-Management of craniofacial FD: an oralmaxillofacial perspective. 3rd Meeting International FD/MAS Consortium, Leiden, 15 t/m 17 november 2017

-Prevention, diagnosis & management of MRONJ - Dutch experience. UCLH controvery series: Controversies in the management of jaw necresosis. Londen, Barbican Center, 10 november 2017

-De BSSO. KIO-cursus Craniofaciale en orthognatische chirurgie, Nijmegen,  5 oktober 2017

-Bad split en management, KIO-cursus Craniofaciale en orthognatische chirurgie, Nijmegen, 5 oktober 2017

-Botpathologie. Boerhaave cursus: Bijscholing Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie voor OK-assistenten en poli-assistenten, Leiden, 16 & 17 november 2017

-Kaakosteotomieën. Boerhaave cursus: Bijscholing Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie voor OK-assistenten en poli-assistenten, 16 & 17 november 2017

-Kaakgewricht en fossa infratemporalis. Inleiding en prakticum. Boerhaave cursus ‘Chirurgische anatomie van het hoofd-halsgebied’,  Leiden, 15 & 16 juni 2017

-3-D mandibula-reconstructie Visitatie NWHHT van Hoofd Hals Werkgroep LUMC, Leiden, 22 september 2017


Pichardo, S.E.C.: 

-Voordracht: Endoscopie binnen de MKA – Cursus Boerhaave bijscholing OK-assisterenden en poli-assistenten, LUMC,  16 en 17 november 2017

-Voordracht: 61e Najaarsvergadering NVMKA “Challenges in OMFS” te Scheveningen: Treatment of pathologic fractures stage III MRONJ , 2 en 3 november 2017

-Orbita cadaverpracticum LUMC: orbitabenaderingen, instructeur, 13 juli 2017

-Klinische avond 3D Holladijee: 3D toepassingen binnen de MKA chirurgie en patiënt specifieke implantaten, LUMC, 30 juni 2017

-Voorjaarsvergadering NVMKA Leiden MRONJ: 3D analyse chirurgische techniek MRONJ, 12 mei 2017

-Onderwijs Huisartsen opleiding (AIOS), LUMC, 17 mei 2017

-Voordracht CBCT findings MRONJ: denosumab vs bisphosphonates ICOMS 2017 Hong Kong, 1 april 2017

-Voordracht: Surgical results 150 treated stage II/III MRONJ-patients – Pichardo oral presentation ICOMS 2017 Hong Kong, 1 april 2017

-Voordracht 3D analysis surgical technique – Merkesteyn and Pichardo oral presentation  ICOMS 2017 Hong Kong, 2 april 2017

-Onderwijs OK-assistentenopleiding, 29 maart 2017

-Voordracht Fibreuze Dysplasie Patiëntendag FD LUMC,  4 februari 2017


Goey, R.S.:

-Klinische avond 3D Holadijee: 3D toepassingen oncologie, LUMC, 30 juni 2017

-Klinische avond 3D Custom made PSI kaakgewricht prothese, LUMC, 30 juni 2017


Verweij, J.P.:

-Presentatie: proefschrift praatje complicaties bij BSSO. NVOS bijscholingsavond, 2 november 2017

-College MKA-chirurgie voor mondhygiënisten Hogeschool Utrecht, opleiding Mondzorgkunde, 12 oktober 2017

-Presentatie: autotransplantatie bij het LUMC Oud-assistentendag, 14 april 2017

-Presentatie: 3D autotransplantatie - ICOMS 2017, Hongkong 31 maart t/m 3 april 2017

-Presentatie: inferior border defects after BSSO - ICOMS 2017,Hongkong 31 maart t/m 3 april 2017

-Poster: Complications after BSSO - ICOMS 2017, Hongkong 31 maart t/m 3 april 2017

-Presentatie: Eruptiestoornissen en autotransplantatie - Orthodontie nascholingsavond Gentsestraat, Den Haag, 16 februari 2017

-Presentatie: Geschiedenis van BSSO - SRO cursus, LUMC, 10 februari 2017


Sunguroglu, N.:

-Klinische avond 23-11 “Dilemma’s in de tandheelkunde” voordracht: De diep geïmpacteerde M3


Meent, M.M. v.d.:

-“Radiographic characteristics of chronic diffuse sclerosing osteomyelitis/tendoperiostitis of the mandible: a comparison with chronic suppurative osteomyelitis and osteoradionecrosis” ‐ Joint Autumn meeting Dutch & Danish OMFS te ‘s-Gravenhage, 3 november 2017