Onderzoek

Rontgen

Het onderzoek van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie bestaat uit vier projecten: 
1.Reactieve en ontstekingsachtige afwijkingen van de kaak. 

Projectleiders: prof. dr. J.P.R. van Merkesteyn, drs. S.E.C. Pichardo

2.Complicaties bij kaakosteotomieën. 

Projectleiders: prof. dr. J.P.R. van Merkesteyn, dr. G. Mensink

3.Autotransplantaties. 

Projectleiders: prof.dr. J.P.R. van Merkesteyn, dr. J. Verweij

4.Kaakchirurgie algemeen. 

Projectleiders: drs. FW ten Broek, dr. J. Verweij


1. Reactieve en ontstekingsachtige afwijkingen van de kaak

Het project reactieve en ontstekingsachtige afwijkingen van de kaak is gericht op het bepalen van de pathogenese, behandeling en preventie van chronische osteomyelitis van de kaak, medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak en osteoradionecrose van de kaak en de differentiatie tussen deze verschillende vormen van chronische osteomyelitis van de kaak. Tevens wordt in samenwerkingsverband gekeken naar de behandeling van fibreuze dysplasie en reusceltumoren. 

 

 2. Complicaties bij kaakosteotomieën 

Dit project bestaat uit klinisch onderzoek naar de bij kaakosteotomieën opgetreden complicaties, met name de hypaesthesie van de nervus alveolaris inferior en de zogenaamde ‘bad split’. Daarnaast werd de SRO-procedure uitgevoerd in humane en varkenskaken om de verschillende splijtingspatronen te analyseren.


 3. Autotransplantaties

Dit project bestaat uit kleinere toegepaste onderzoeken op het gebied van dento-alveolaire chirurgie. De resultaten van autotransplantaties met behulp van 3D geprinte (pre)molaren. Dit project verloopt in samenwerking met de afdeling Orale Implantologie van  ACTA  en is in 2015 gestart naar aanleiding van een klinische vraagstelling. 

 

 4. Kaakchirurgie algemeen

Dit project bestaat uit kleinere toegepaste onderzoeken op het gebied van diagnostiek en dento-alveolaire chirurgie.

  

Samenwerkingsverbanden:

ACTA, afdeling Orale Implantologie, prof. dr. Wismeijer, drs. D. Anssari Moin. 

Afdeling Endocrinologie LUMC, dr. N.A.T. Hamdy, dr. N.M. Appelman-Dijkstra.

Centrum voor Botkwaliteit LUMC, ERN zeldzame botziekten

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Elkerliek Ziekenhuis Helmond, dr. R.H. Groot, drs. G.J. Dicker.

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Zuyderland Ziekenhuis Heerlen, drs. H. de Jonge.

Zie ook: